Відкрити головне меню

Президент

голова держави в країнах з республіканською або змішаною формою правління

Президе́нт (від лат. praesidens, род. відм. praesidentis — той, хто сидить попереду) — багатозначне поняття: 1) виборний голова, керівник установи, організації, товариства тощо; 2) голова держави в країнах з республіканською або змішаною формою правління[1].

Зміст

Історія поняття президент (глава держави)Редагувати

Ймовірно, президентами в античні часи називали осіб, які керували різними зборами, проте в сучасному розумінні («глава держави») слово «президент» не вживалося аж до XVIII століття [1]. Лише при підготовці до прийняття Конституції США 1787 року, коли постало питання про найменування нового виборного глави держави, вперше був використаний термін «президент» для позначення такої посадової особи.Першим президентом в світі став Джордж Вашингтон

Характерні ознакиРедагувати

Президент є символом єдності держави, представником і захисником інтересів громадян як у своїй країні, так і за кордоном; він несе персональну відповідальність за події в країні. Аналізуючи підходи, які склалися у світі до інституту президентства, можна виділити наступні основні ознаки, властиві президентам практично всіх держав:

Статус Президента за умов різних форм правлінняРедагувати

У президентських республіках президент володіє широкими фактичними повноваженнями:

 • президент обирається позапарламентським шляхом непрямих виборів;
 • дострокове усунення президента від посади можливо лише в двох випадках: визнання його винним судом імпічменту або відхід у відставку;
 • будучи „главою виконавчої влади“, він формує уряд;
 • ніякої відповідальності перед парламентом кабінет не несе, він очолюється президентом і фактично грає при ньому роль дорадчого органу. Хоча президент позбавлений права розпуску парламенту, він наділений такими повноваженнями, які дозволяють йому активно впливати на всю законодавчу діяльність парламенту;
 • з числа повноважень найважливіше — це право звернення до парламенту з посланнями. Поряд з цим президент сам є найважливішим нормотворчим органом.

У парламентських республіках:

Змішана республіка (напівпарламентська, напівпрезидентська, парламентсько-президентська, президентсько-парламентська) — форма державного правління, яка поєднує ознаки президентської і парламентської республік, а саме: Як і у президентській республіці главу держави обирає народ, шляхом прямих виборів або колегією виборців, повноваження президента ширші і вагоміші, ніж у парламентській республіці:

У більшості змішаних республік використовується інститут контрасигнатури, коли частина актів президента має бути контрасигнована главою уряду, який несе за них відповідальність перед парламентом.

Президентська владаРедагувати

Виділяється також поняття „президентська влада“ (не слід розуміти її як окрему гілку влади в системі поділу влади). Вказується, що здійснює дану влада не тільки особисто президент, а й інші органи та посадові особи [7]. Спірним є питання про позначення даної системи органів держави. Одні вчені використовують термін „механізм президентської влади“ [8]. Інші вводять поняття „виконавчий апарат Президента“ [9], „команда Президента“ [10]. Наприклад, до виконавчого апарату президентської влади у РФ слід віднести наступні державні інститути: Рада Безпеки РФ, Адміністрацію Президента РФ, повноважних представників Президента РФ, Державна Рада РФ, Управління справами Президента РФ, Головне управління спеціальних програм Президента РФ, різні дорадчі та консультативні органи, утворені при Президентові РФ. В інших країнах також існують розвинені системи виконавчих органів, що забезпечують функціонування президентської влади.

Поняття інституту президентстваРедагувати

У юридичній літературі виділяється поняття: інститут президентства або «інститут президента». Даний інститут носить конституційно-правову природу. Суть інституту президентства як системи норм, які спрямовані на регулювання процесу виборів президента, його повноважень і функціональних обов'язків і всі інші аспекти виконання ним владних повноважень [11]. Т. Е. Каллаген розглядає інститут президентства як «сукупність владних повноважень президента у сфері державного управління, заснованих на конституційних нормах, що регулюють функціонування президентської влади» [6].

Список рекомендованої літературиРедагувати

 1. Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. М.: Юридическая литература, 1994. С. 5.
 2. Гончаров В. В., Жилин С. М. Особенности использования в Российской Федерации зарубежного опыта формирования и функционирования института президента // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 23. С. 18-22.
 3. Краснов М. А. Глава государства: рецепция идеи «отцовства» // Гражданское общество и правовое государства. 2008. № 6. С. 33.
 4. Марченко М. Н. Политико-правовой статус института президента (исторический аспект) // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1992. С. 7.
 5. Конституция Соединённых Штатов Америки
 6. Каллагов Т. Э. Конституционное право Российской Федерации. Курс лекций. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 28.
 7. Осетров С. А. Организационные основы президентской власти в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 7. С. 41-44.
 8. Дегтев Г. В. Становление и развитие института президентства в России: теоретико-правовые и конституционные основы. М.: Юристъ, 2005. С. 156–158.
 9. Колюшин Е. И. Конституционное право России: Курс лекций. М.: Городец, 2006. С. 273.
 10. Авакьян С. А. Конституционное право России: Учеб. курс: В 2 т. Т. 2. М.: Юристъ, 2005. С. 346.
 11. Конджакулян К. М. Сущность института президентства в Российской Федерации и Республике Армения в контексте исполнительной власти // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 10. С. 13-16.

ПриміткиРедагувати

 1. Президент // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980.

Джерела та літератураРедагувати

 • В. Бушанський. Президент // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.607 ISBN 978-966-611-818-2.

Див. такожРедагувати