Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1839

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Біологія
-Знайдено: + Перші систематичні спроби пізнання живої природи були зроблені античними лікарями і філософами (Гіппократ, Арістотель, Теофраст, Гален). Їхні праці, продовжені в епоху Відродження, поклали початок ботаніці і зоології, а також анатомії і фізіології людини (Везалій і ін.). У 17 - 18 століттях в біологію проникають експериментальні методи. На основі кількісних вимірів і застосування законів гідравліки був відкритий механізм кровообігу (Вільям Ґарвей, 1628). Винахід мікроскопа розсунув границі відомого світу живих істот, поглибив уявлення про їхню будову. Одне з головних досягнень цієї епохи створення системи класифікації рослин і тварин (Карл Лінней, 1735). Разом з тим переважали умоглядні теорії про розвиток і властивості живих істот (самозародження, преформації й ін.). У 19 столітті в результаті різкого збільшення кількості біологічних досліджень (нові методи, експедиції в тропічні і малодоступні райони Землі та ін.), нагромадження і диференціації знань сформувалося багато спеціальних біологічних наук. Так, в ботаніці і зоології появляються розділи, які вивчають окремі систематичні групи, розвиваються ембріологія, гістологія, мікробіологія, палеонтологія, біогеографія тощо. Серед досягнень біології клітинна теорія (Т. Шванн, 1839), відкриття закономірностей спадковості (Грегор Мендель, 1865). До фундаментальних змін у біології призвело еволюційне вчення Чарльза Дарвіна (1859). Для біології 20 століття характерні дві взаємозалежні тенденції. З одного боку, сформувалося уявлення про якісно різні рівні організації живої природи: молекулярний (молекулярна біологія, біохімія й інші науки, які поєднують поняттям фізико-хімічна біологія), клітинний (цитологія), рівень організмів (анатомія, фізіологія, ембріологія), популяційно-видовий (екологія, біогеографія). З іншого боку, прагнення до цілісного, синтетичного пізнання живої природи призвело до прогресу наук, які вивчають певні властивості живої природи на всіх структурних рівнях її організації (генетика, систематика, еволюційне вчення тощо). Разючих успіхів починаючи з 1950-х років досягла молекулярна біологія, яка розкрила хімічні основи спадковості (будова ДНК, генетичний код, матричний принцип синтезу біополімерів). Вчення про біосферу (В. І. Вернадський) розкрило масштаби геохімічної діяльності живих організмів, їхній нерозривний зв'язок з неживою природою. Практичне значення біологічних досліджень і методів (у т.ч. генної інженерії, біотехнології) для медицини, сільського господарства, промисловості, розумного використання природних ресурсів і охорони природи, а також проникнення в ці дослідження ідей і методів точних наук висунули біологію в середині 20 століття на передові рубежі природознавства.


Назва:Арріаґа Мануель де
-Знайдено: + Арріаґа Мануель де (Arriaga) (1839-1917)


Назва:Люксембург
-Знайдено: + |established_date1 = 1839


Зобр:1шт.

Luxemburg-mapa-ukr.png

Назва:Ливчак Йосип
-Знайдено: + Ливчак Йосип (1839, Галичина - 1914)


Назва:Милорадович Григорій Олександрович
-Знайдено: + Милорадóвич Григóрій Олексáндрович (1839 - 1905) - історик і генеолог. Автор багатьох праць з історії Лівобережної України та української генеалогії, геральдики, історичної бібліографії.


Назва:Шашкевич Володимир
-Знайдено: + | Дата народження = 1839
-Знайдено: + Володи́мир Шашке́вич (1839-85), письм., осв.-культурний діяч родом з с. Нестанич на Львівщині, син Маркіяна Ш.


Назва:Шевченкознавство
Підзаголовок:== Бібліографія ==
Знайдено: + Бібліографія друкованої шевченкіяни реєструє літературу від 1839. Ще за життя Ш-ка в укр., рос., поль., чес., нім., франц. та італ. пресі з'являлися рецензії, ст. й відгуки на творчість укр. поета. Першим вид. Пікових творів на Зах. була кн. «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки», яка вийшла 1859, мабуть, з ініціативи П. Куліша в Ляйпціґу (в цьому першому безцензурному, але багатому помилками, вид., навіть у прізвищі, було вміщено 6 поезій укр. поета). У Петербурзі вийшло 1860 нове неповне вид. «Кобзаря», а також «Кобзарь» у перекладі рос. поетів, з бібліографією опублікованих на той час творів Ш-ка й рос. перекладів їх (74 записи). Останньою прижиттєвою кн. Ш-ка був «Букварь южнорусский» (П., 1861), що його поет уклав і видав своїм коштом для недільних шкіл на Україні.
Підзаголовок:==
Знайдено: + 2-томна бібліографія про життя і творчість Ш-ка, яка вийшла в світ 1963, включала тільки публікації, видані укр., рос. і деякими ін. мовами в межах сучасної території СССР за роки 1839—1959 (праці таких авторів як С. Єфремов, Й. Гермайзе, В. Міяковський, С. Смаль-Стоцький, І. Огіенко, П. Зайцев чи Ю. Бойко в ній не наводиться). Доповненням до неї була «Бібліографія ювілейної літератури 1960 — 64», що її склав Ф. Сарана (К., 1968). Відомості про переклади творів Ш-ка зах. мовами, а також про критичні праці цими мовами містять цінні з наук. погляду бібліографічні показники Г. Греська, Н. Андріанової, М. Занічковського і В. Кулика (Л., 1967 — 68). На жаль, їх видано дуже малим накладом.
Підзаголовок:== Література ==
Знайдено: + Т. Шевченко. Бібліографія бібліографії 1840—1960. Ред. Є. Кирйлюк. К. 1961; Velinskа Е., Zilynskyj О. Taras Ševčenko v česke kulture. Bibliografie. Прага 1962; T. Шевченко. Бібліографія літератури про життя-і творчість 1839—1959, т. 1 — 2. К. 1963; Укр. письменники. Біо-бібліографічний словник, ліографічний покажчик (1917—1963). К. 1964; т. 3. К. 1963;


Назва:Шретер Віктор Олександрович
-Знайдено: + Ві́ктор Шре́тер (18391901), архітект петербурзької і нім. шкіл (1856 — 62), основні праці в Петербурзі. На Україні будував залізничу станцію в Одесі (1879, не збереглася) і будинок Київ. опери (1897 — 1901).


Назва:Юр'євич Антон
-Знайдено: + Юр'євич (Jurjewicz) Антон (1839 — 68), поль. діяч на Україні, шляхтич родом з Вінничини, учасник поль. повстання 1863 — 64. Навчався в Київському Університеті (1857 — 62), чл. «Провінційного комітету на Русі» для підготови повстання на Правобережжі, згодом повстанський диктатор. Очолив групу повстанців, з якою вирушив по селах Київщини та Волині, безуспішно пробуючи притягнути укр. селян до повстання. Схоплений у травні 1863 на Житомирщині, був ув'язнений у Києві, звідки втік за кордон (1864).


Назва:Тілло Олексій
-Знайдено: + Олексі́й Ті́лло (1839-1899) - рос. географ, картограф і геодезист родом із Києва; ген.-ляйтенант (з 1894 р.).


Назва:Устиянович Корнило Миколайович
-Знайдено: + Устиянович Корнило (1839, с. Вовків на Львівщині — 22. 7. 1903, с. Довге Львівська область), маляр представник класицизму й академізму в Галичині, письм. і публіцист, син о. Миколи У. Мист. освіту здобув у Віденській Академії Мистецтв (1858 — 63). Працював у Відні, в Галичині й на Буковині. Найчисленніше виявився у церк. монументальному малярстві: ікони для понад 50 церков, 15 іконостасів, 11 стінописів, 7 декоративних картин тощо, з яких помітніші: «Христос перед Пилатом» (1880) у Відні, «Мойсей» (1887) у Преображенській церкві у Львові, «Хрищення Руси», «Володимир В.», «Св. Ольга» у церкві с. Вістова (Калущина) та ін. У. створив бл. 40 портретів; низку картин на іст. теми («Василько Теребовельський», «Шевченко на засланні», «Літописець Нестор», «Плач Ярославни», «Коз. битва», «Семен Палій ...», «Скасування панщини» та ін.); 1882 — 83 редагував й ілюстрував сатирично-гумористичний ж. «Зеркало» і «Нове Зеркало». Збереглися нечисленні пейзажі У. («Дзвіниця», «Морський пейзаж», «Чорне море», «Кавказький пейзаж», «Скит Манявський», «Пейзаж з хрестом», «Захід сонця», «Ранок»), в яких, поруч з портретами, найсильніше відчутні традиції класицизму й академізму з нахилом до романтизму. Під час студій у Відні У. еволюціонував від панславізму (зародки якого виніс з дому й поглибив у Відні під впливом рос. свящ. М. Раевського) до активного укр. патріотизму (під впливом поль. мистців А. Ґротґера і А. Ґротовського та письм. Б. Залеського). У. як письм. вперше виступив 1861 з поезіями, писаними язичівм; з 1872, під впливом укр. літератури, друкував народною мовою у «Галичанині», «Слові», «Зорі, «Правді», «Ділі», «Основі» ст. про гал. мистецтво. У 1870-их pp. появилися перші його іст. поеми — «Іскоростень», «Вадим», «Святослав Хоробрий» і драми — «Ярополк», «Олег Святославич, кн. Овруцький» — обидві були виставлені в театрі «Руської Бесіди» у Львові (1878 і 1883), в якому У. працював деякий час сценографом. У. видав свої твори п. н. «Письма Корнила У.» (3 тт., 1875 — 77) й окремо брошуру «М. Ф. Раевскій и российскій панславизмъ. Споминки зъ пережитого и передуманого» (1884). Мист. спадщина У. зберігається перев. у Львівському Держ. Музеї Укр. Мистецтва.


Назва:Аден
-Знайдено: + А́ден - головний порт і комерційний центр Ємену, що на кам'янистому мисі в південно-західній частині Аравійського півострова на вході в Червоне море. Населення 318 тис. (1984). Економіка міста заснована на переробці нафти, рибальстві, мореплаввстві. З 1839 Аден був англійською територією; в 1967 став частиною незалежного Південного Ємену. Був столицею Південного Ємену до 1990.


Назва:Соколовський Маріян
-Знайдено: + Соколовський Маріян ((Sokołowski, 18391911) - польський мистецтвознавець, професор Краківського університету1882 р.), член Польської АН.


Назва:Рустицький Йосип
-Знайдено: + Йо́сип Русти́цький (1839—†1912), хірург, закінчив мед. фак. Київського університету (1861), з 1876 його доц., з 1893 — проф. Казанського, а з 1897 — Київського університетів.


Назва:Середнє (смт)
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + Поступово Середнє поверталося до життя. В 1839 році в селі проживало вже 1578 чоловік, в 1891 році – 1861. В селі діяв монастир. Але так як і руїни замку вже не могли претендувати на статус могутньої фортеці, так і село Середнє вже не могло претендувати на статус міста.


Назва:Ізмаїл Паша
-Знайдено: + Ізмаїл Паша (*1839 - †1895) - хедів (губернатор) Єгипту 1866-1879. Онук Мехмета Алі, він став віце-королем Єгипту в 1863 і в 1866 одержав титул хедіва від султана Османської імперії. Він набрав величезну кількість кредитів в інших країн, і в 1875 Великобританія, за пропозицією прем'єр-міністра Дізраелі, купила акції Суецького каналу в хедіва приблизно на 4 млн. фунтів стерлінгів, установивши англо-французький контроль над фінансами Єгипту. У 1879 Англія і Франція наполягли на тому, щоб султан призначив Тевфіка, сина Ізмаїла, замість нього хедівом.


Назва:Російська греко-католицька церква
Підзаголовок:==
Знайдено: + До знищення унії на території Росії царським урядом у 1839 р. у Росії було чимало греко-католицьких громад, в тому числі Греко-Католицька консисторія і прихід в ім'я Св. Миколи Чудотворця в Санкт-Петербурзі (біля 600 парафіян). Після насильницького приєднання уніатів до Російської Православної Церкви ряд духовних осіб і мирян піддалися засланню в різні регіони Російської Імперії (існували спеціальні "резервації" монастирського типу для духівництва, що залишалось вірним Риму, здебільшого – ченців чина св. Василя Великого). Таким чином, присутність у Росії греко-католиків має довгу історію і Греко-Католицька Церква відноситься до числа цілком традиційних для Росії релігійних об'єднань.


Назва:Горемикін Іван Логінович
-Знайдено: + Іва́н Ло́гінович Гореми́кін (18391917) — типовий представник реакційної бюрократії, монархіст за переконаннями, займав значні урядові посади, з квітня по липень 1906 р. був головою ради міністрів (а також у 1914—1916 pp.).


Назва:Веллінгтон
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + На початку XIX століття почався процес захоплення європейцями земель корінного населення маорі.У 1839 р. полковник Вільям Вейкфілд, що служив у Новозеландській компанії, заснував місто трохи північніше за його сучасне розташування.Проте у 1840 р. сильні розливи річки Хатт примусили переселитися на південь.Перші переселенці назвали місто Велінгтоном на честь фельдмаршала герцога Артура Уелслі Велінгтона, командувача об'єднаними англо-голландскими військами, за ту допомогу, яку він надав першим переселенцям.Сильний землетрус 1848 р. викликав серйозні руйнування в місті, а в 1854 р. з тієї ж причини загинули багато людей.У 1865 р.Велінгтон став столицею Нової Зеландії, яким він є, і по цей час.


Зобр:2шт. [[Зображення: |thumb |150px]]


Назва:Йозеф Перль
-Знайдено: + Йо́зеф Пе́рль (1773, Тернопіль —†1839) — Відомий єврейський письменник. Народився і жив у Тернополі. Писав на івриті та ідіші.


Назва:Дагеротипія
-Знайдено: + Дагеротипія — спосіб безпосереднього отримання при фотографуванні позитивного зображення. Винайдений французьким художником Даге́ром в 1839 р. Є першим практичним способом фотографування. Полягає в тому, що посріблену мідну пластинку старанно полірують, потім безпосередньо перед зйомкою обробляють парою йоду, внаслідок чого утворюється найтонший шар світлочутливого йодистого срібла. Під дією світла в цьому шарі виникає приховане зображення, яке проявляється випарами ртуті. Отримане зображення фіксують розчином тиосульфату натрію. Цей спосіб був єдиним способом отримання фотографічних зображеннь до відкриття в 1851 р. вологого колодіонного процесу.


Зобр:2шт.

Abraham Lincoln-1864-3a13576v.jpg

Назва:Вавра Емануїл
-Знайдено: + Вавра Емануїл — (*1839 — 1861) — чеський літературознавець і перекладач. Переклав багато творів російських письменників і написав ряд статей про них.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії