Кандиби (рос. Кандыбы) — український шляхетський, старшинський, а пізніше і дворянський рід.

Кандиба
Кандиба
Опис герба: див. текст >>>

Підданство: Річ Посполита

Гетьманщина
Російська імперія

Походження

ред.

Давнє українське слово «кандиба» використовувалося в значенні «кінь рослий, але незграбний» (за Маричевським). Вже з XVI ст. на Правобережній Україні відомі Кандиби — представники українського старшинського роду Кандиб. Зокрема, у джерелах не раз згадується писар Станіслав Кандиба з Володимира на Волині, який хоч і походив з роду Прокшичів, але прозивався Кандибою (за В. Модзалевським).

Під час Громадянської війни на початку 60-х років XVII століття частина Кандиб переселилася на Слобожанщину, зокрема на територію Конотопської сотні.

Представники роду

ред.

У «Реєстрі...» 1649 р. Полтавського полку згадується Демко Кандиба.

Ймовірні представники

ред.

Олександр Оглоблин вважав що відомий український поет Олександр Олесь (Кандиба) та його син Олег Ольжич (Кандиба) цілком імовірно належали до шляхетського роду Кандиб:

  «Модзалевський у Родословнику подає кількох Кандибів з Харківщини: нащадки Трохима Кандиби, які були вписані до Родословної книги Харківської губернії, зокрема Іван Лукиліянович Кандиба (стор. 276) і Григорій Андрійович Кандиба, род. 1803 р., з дворян Сумського повіту (стор. 277). Зв’язок цих Кандибів з конотопськими Кандибами, які походять від Федора Кандиби, залишився Модзалевському невідомий.

Але він цілком імовірний. Річ у тому, що Іван Андрійович Кандиба (No. 13 головної лінії Кандибів у Модзалевського), титулярний совітник і конотопський діяч, праправнук Корсунського полковника, був одружений з Олімпіадою Петрівною NN (прізвища її Модзалевський не подає), що народилася коло 1786 р. і в 1822 році володіла маєтком у с. Верхосулці Лебединського повіту (52 душі), який потім дістався її дітям Кандибам, можливо, Григорію Івановичу Кандибі, народженому 1806 року, нащадків якого в Модзалевського немає і в якого міг бути син Іван, батько Олександра Івановича Кандиби-Олеся.»[1]

 

Опис герба

ред.

У щиті що має срібне поле, зображене червоне серце пронизане двома шаблями.

Щит увінчаний звичайним дворянським шоломом, із дворянською на ньому короною. Намет на щиті срібний, підкладений червоним. Герб роду Кандибових (Кандиба) внесений у Частину 4 Загального гербовника дворянських родів Всеросійської імперії, стор. 133.

Джерела та література

ред.

Примітки

ред.