Заславська замкова книга

Заславська замкова книга (архівна назва (пол.) : Księga spraw sądowych zamku Zasławskiego P. P. ziemian, szlachty, tudzież mieszczan i żydów, niemniej ludzi całej włości Zasławskiej i innych przychodnich X. X. Zasławskich, zaczętych i kontynuowanych w r. 1572—1575 pod namiestnikowstwem natenczas zamku Zasławskiego Wasyla Filipowicza Kopcia od J. W. Pana Hrehora Alexandrowicza Chodkiewicza, pana Wileńskiego etc. opiekuna natenczas J. O. X. X. Janusza i Michała Januszewiczów Zasławskich obranego i zasadzonego na namiestnikowstwo die 18 miesiąca iulii 1572.) — актова книга замкового суду Заславської волості за 15721575 роки. Унікальне джерело для вивчення історії Південно-Східної Волині й історії судівництва та судочинства зокрема.

Зберігається у фондах польського Державного архіву в Кракові (Відділ у Вавелі). За пагінацією, здійсненою у 20 столітті, нараховує 834 сторінки, з яких чотири — не заповнені. Книга містить 816 записів руською (староукраїнською) мовою. Охоплює період з липня 1572 року до травня 1575 року.

88 % внесених до книги записів становлять скарги і заяви, передсудова і судова документація, 12 % — це приватно-правові акти обігу рухомого й нерухомого майна.

Класифікація записів у Заславській замковій книзі (за Ігорем Тесленком)Редагувати

Зміст записів Кількість записів %
Неповернення боргів 151 21
Побиття і (або) поранення 107 15
Пограбування 95 13
Неповернення залишеного на зберігання майна, його незаконне привласнення та інші випадки порушення майнових прав 96 13
Побиття і (або) поранення, що супроводжувалося пограбуванням 72 10
Межова суперечка та заподіяні під час межових конфліктів шкоди на чужій землі 69 10
«Зсоромочення», образа честі, розпускання чуток, які шкодять добрій славі 31 4
Втеча або переховування слуги (підданого) 15 2
Погрози («отповеді» і «похвалки»), виклик на поєдинок 9 1
Порушення угоди 7 1
Інші справи 69 10

Близько 75 % записів до книги стосуються справ заславських волощан, 25 % — коли позивач або позваний походить з-за меж волості, 5 % записів здійснено з метою фіксації правопорушення задля подальшого розгляду справи в суді іншої інстанції і до заславських волощан не відносяться.

Судовий процес у заславському замковому суді здійснювався за Другим Литовським статутом старостою в присутності «людей добрих» (тобто осіб без розрізнення стану, етнічного й географічного походження). На час відсутності старости його могли заміняти кілька осіб, як то війт чи намісник сусідньої волості. Як правило розгляд справи тривав не довше одного дня. В окремих випадках замковий уряд розсилав позови до обвинуваченої сторони, користуючись послугами вижів (замкових слуг).

Старосту призначав князь з-посеред своїх слуг, підстаростою (заступником) міг бути хтось з місцевих зем'ян.

У 1902 році Заславську замкову книгу впровадив до наукової літератури Броніслав Горчак.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати