Закон Кюрі-Вайса

Закон Кюрі-Вайса, Закон Кюрі-Вейса — закон який описує залежність магнітної сприйнятливості парамагнітних речовин від температури у яких внаслідок кооперативних ефектів проявляється феромагнетизм. У цьому випадку спостерігається відхилення ідеальної залежності магнітної сприйнятливості від температури описаної законом Кюрі (). При температурах вище точки Кюрі залежність описується формулою:

, де
 — Магнітна сприйнятливість,
C — Константа Кюрі, що залежить від речовини,
T — Абсолютна температура в кельвінах,
Tc — Температура Кюрі, К.

У випадку фазового переходу парамагнетика у у феромагнітний стан відрізок прямолінійної залежності графіку кривої проектується у позитивну ділянку осі температур вказуючи температуру фазового переходу Tc (Температура Кюрі). У багатьох речовинах закон Кюрі-Вайса не описує цю залежність при температурах близьким до критичної точки Кюрі, оскільки він базується на теорії одноелектронного наближення. У таких випадках критичну залежність описують формулою:

, де

 — критичний індекс. При температурах T ≫ Tc закон Кюрі-Вайса виконується, хоча в цьому випадку значення Tc є дещо більшим від дійсної температури Кюрі.

Фери- та антиферомагнетикиРедагувати

У феримагнітних та антиферомагнітних системах залежність магнітної сприйнятливості від температури вище температур фазового переходу (Температура Нееля,  ) описується дещо модифікованою формулою:

 

У цьому випадку відрізок прямолінійної залежності графіку кривої проектується у негативну ділянку осі температур вказуючи температуру антиферомагнітного фазового переходу TN (Температура Нееля).

ДжерелаРедагувати