Закарпатський державний університет — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, державної форми власності, створений за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 843-р та відповідним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2004 року № 887 на базі Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права, який розпочав свою діяльність у 1995 році.

Закарпатський державний університет
ЗакДУ
м. Ужгород
Назва латиноюTranscarpathian State University
Типуніверситет
Країна Україна
Засновано1995
Ректорв. о. Артьомов Іван Володимирович
Студентівбільше 3,5 тис. студентів
Докторів31
Професорів29
Адреса88015, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Заньковецької 89-А
Сайтzakdu.edu.ua

Структура

ред.

В структурі Закарпатського державного університету функціонують 5 факультетів: факультет інформаційних технологій, факультет міжнародних відносин, факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права, юридичний факультет і факультет економіки та туризму; Навчально-наукові інститути: інститут інформаційних технологій, інститут євроінтеграційних досліджень; природничо-гуманітарний коледж, відділ довузівської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; відділ аспірантури та докторантури.

Факультет інформаційних технологій. Галузь знань «Інформатика та обчислювальна техніка». Напрями підготовки: «Комп'ютерні науки», «Програмна інженерія»; спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології», «Програмне забезпечення систем». Спеціалізації: «Системне адміністрування та технічні засоби комп'ютерних мереж», «Сучасні технології захисту інформації», «Комп'ютеризовані системи моделювання», «Інтернет клієнт-серверні системи», «Сучасні технології створення програмних продуктів»

Факультет економіки та туризму. Галузь знань «Економіка та підприємництво». Напрями підготовки: «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»; спеціальності: «Облік і аудит», «Банківська справа». Спеціалізації: «Облік і аудит у промисловості»; «Облік і аудит у сфері послуг»; «Банківський менеджмент», «Облік, аудит та аналіз у банках».

Галузь знань «Сфера обслуговування». Напрям підготовки «Туризм», спеціальність «Туризмознавство». Спеціалізації: «Лікувально-оздоровчий туризм», «Рекреаційний туризм», «Спортивний туризм».

Юридичний факультет. Галузь знань «Право». Спеціальність «Правознавство». Спеціалізації: «Судово-прокурорська, слідчо-криміналістична», «Правова робота в органах місцевої публічної влади», «Цивільно-правова».

Факультет міжнародних відносин. Галузь знань «Міжнародні відносини». Спеціальність «Країнознавство». Спеціалізації: «Міжнародний туризм», «Міжнародні організації та дипломатична служба», «Європейське народознавство», «Менеджмент реклами і PR».

Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права. Галузь знань «Міжнародні відносини». Спеціальності «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право». Спеціалізації: «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Міжнародні фінансові відносини», «Управління зовнішньоекономічної діяльності», «Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Галузь знань «Гуманітарні науки». Напрям підготовки «Філологія», спеціальність «Прикладна лінгвістика».

Галузь знань «Соціально-політичні науки». Напрям підготовки «Практична психологія», спеціальність «Практична психологія». Спеціалізації: «Практичний психолог у системі охорони здоров'я», «Практичний психолог у правоохоронній системі», «Практичний психолог у системі управління персоналом».

Галузь знань «Менеджмент і адміністрування», напрям «Менеджмент».

Природничо-гуманітарний коледж. Спеціальності:

Історія

ред.

Закарпатський державний університет створений за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 843-р та відповідним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2004 року № 887 на базі Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права, який розпочав свою діяльність у 1995 році

Кампуси і корпуси

ред.

У Закарпатському державному університеті створено потужну матеріально-технічну базу, яка включає навчальні корпуси загальною площею близько 25 тис. кв.м. До послуг студентів та викладачів сучасні лекційні зали, аудиторії, конференц-зал, навчальні та наукові лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотека, лінгафонні кабінети, мультимедійні лабораторії, видавничий центр, спортивні та тренажерні зали, стадіони, спортивні майданчики, гуртожиток, медичні пункти, студентські їдальні, кафе.

Діяльність

ред.

Факультети

ред.

В структурі Закарпатського державного університету функціонують 5 факультетів:

Факультет інформаційних технологій

ред.

є ровесником університету, який засновано у 1995 році. Першими кафедрами факультету були: кафедра інформатики та інформаційних технологій та кафедра фізико-математичних дисциплін. У 2000 році кафедра інформатики та інформаційних технологій була поділена на дві: кафедру інформаційних управляючих систем та технологій і кафедру загальної інформатики та математичного моделювання. Саме перша з двох вище названих кафедр дала університету перших випускників «інженерів-системотехніків». У зв'язку з відкриттям нової спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» у 2005 році кафедра фізико-математичних дисциплін була реорганізована у кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем та фізико-математичних дисциплін і стала другою випусковою кафедрою факультету. У 2011 році в результаті реорганізації факультет інформаційних технологій нараховує три кафедри — програмного забезпечення систем, інформаційних управляючих систем та технологій, інформатики та фізико-математичних дисциплін.

У формуванні, розвитку та зміцненні факультету значну роль відіграли його декани: Василенко Ю. А. (д. т. н., проф., перебував на посаді з 01.09.1996 р. по 28.02.2000 р.), Поляк С. С. (к.ф.-м.н., доц., 01.03.2000 р. — 30.08.2003 р.), Бунда В. В. (к.ф.-м.н., доц., вересень-грудень 2003 року), Лавер О. Г. (к.ф.-м.н., доц., 1.11.2003 р. — 1.09.2006 р.), Бунда С. О. (к.ф.-м.н., доц., 1.09.2006 р. — 15.08.2010 р.), Білак Ю. Ю. (к.ф.-м.н., доц., 16.08.2010 р. — 20.09.2011 р.). Із 21.09.2011 року обов'язки декана факультету інформаційних технологій виконує к.т.н., доцент кафедри Повхан Ігор Федорович.

Факультет міжнародних відносин

ред.

Функціонування факультету міжнародних відносин ЗакДУ об'єктивно обумовлене унікальним геополітичним розташуванням Закарпатської області, яка межує з чотирма центральноєвропейськими державами на західному кордоні України, її вагомою транзитною роллю та іншими чинниками, які сприяють інтенсивному розвитку зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності.

У становлення факультету значний внесок зробили відомі в нашому краї і за його межами педагоги-науковці: доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної слов'янської академії, Заслужений працівник народної освіти України Гранчак Іван Михайлович (працював з 15.08.1996 р. по 13.01.2000 р.); доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної слов'янської академії, заввідділу всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України НАН України Віднянський Степан Васильович та інші відомі науковці. З 2003 року факультет очолює доктор історичних наук, професор Вовканич І. І.

Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права

ред.

Сьогодні у складі факультету функціонує 3 кафедри:

 • міжнародного бізнесу та світової політики;
 • ділової іноземної мови та перекладу;
 • педагогіки, психології та оздоровчих технологій.

Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права

ред.

Здійснює підготовку фахівців за напрямом та спеціальністю «міжнародний бізнес». Факультет створено у червні 2007 року. У 2010 році на базі факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права Закарпатського державного університету було започатковано новий напрям «Міжнародне право». З 2011 року факультет здійснює підготовку спеціалістів з двох нових спеціальностей «Прикладна лінгвістика» та «Практична психологія».

Юридичний факультет

ред.

Юридичний факультет Закарпатського державного університету готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямом «Право» зі спеціальності «Правознавство» на денній та заочній формі навчання, а також на відділенні післядипломної підготовки. В межах спеціальності на старших курсах студенти за власним вибором проходять спеціалізацію в сферах судово-прокурорської, слідчо-криміналістичної та господарсько-правової діяльності. З 2011 року студенти денної форми навчання здобувають додаткову спеціалізацію — «викладач правознавства», яка дає їм право викладання юридичних дисциплін у навчальних закладах.

З 2012 року юридичний факультет спільно із факультетом економіки здійснює підготовку арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Програма підготовчих курсів розрахована на 2 місяці. Після здачі іспиту за результатами підготовки видається відповідне свідоцтво.

На відділенні післядипломної підготовки професію юристів за спеціальністю «Правознавство» здобувають особи з вищою освітою. Їх підготовка ведеться за окремими програмами та скороченими термінами з перезарахуванням загальноосвітніх дисциплін, які здобувачі вивчали при отриманні першої вищої

Факультет економіки та туризму

ред.

готує фахівців з напрямів підготовки «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит», зі спеціальностей «Облік і аудит», «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»; за напрямом «Туризм» та спеціальністю «Туризмознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».

Виходячи з гострої потреби в економічній освіті, зорієнтованій на ринкову економіку, факультет готує фахівців за програмами, які дають можливість працювати в галузях виробничої та невиробничої, рекреаційної сфери, в податкових інспекціях, органах державної контрольно-ревізійної служби, в банківських установах, аудиторських фірмах тощо.

Навчальний процес на факультеті забезпечує професорсько-викладацький колектив, у складі якого 3 професори, доктори наук, 18 доцентів, кандидатів наук та досвідчені спеціалісти-практики з різних галузей економіки. Зусилля викладачів спрямовані на підготовку висококваліфікованого фахівця, який добре володіє бухгалтерським обліком, методологією фінансово-господарського контролю, статистикою, основами господарської діяльності та банківської справи, менеджментом туристичної індустрії. Важливим для майбутнього фахівця-професіонала є той факт, що на факультеті здійснюється поглиблене вивчення іноземних мов та інформатики.

Навчально-наукові інститути

ред.

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій ЗакДУ

ред.

створено у 2005 р. з метою упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, ефективного та раціонального використання технічних засобів навчання. Структурними підрозділами інституту є:

 • лабораторія мультимедійних технологій навчання;
 • відділ інноваційних технологій у навчанні;
 • відділ технічного забезпечення навчального процесу.

Основні дослідження інституту спрямовані на розробку комплексних проблем інтеграції дистанційних та е-технологій у навчальний процес як способу створення єдиного освітнього простору, реалізації Національної програми інформатизації України та Програми розвитку системи дистанційного навчання. Інститут проводить навчання студентів та викладачів методам і засобам використання інформаційних технологій у навчанні; досліджує автоматизовані системи організації навчального процесу; виконує прикладні розробки зі створення електронних навчальних матеріалів та комп'ютерних методик тестування рівня знань та якості освіти. Особлива увага приділяється адаптації та впровадженню міжнародних стандартів у систему навчання ЗакДУ, розв'язанню проблем правового захисту авторських прав на об'єкти інтелектуальної власності у дистанційному та е-навчанні.

Інститут євроінтеграційних досліджень ЗакДУ

ред.

Структура: відділи:

 • наукових досліджень проблем євроінтеграції;
 • наукових досліджень регіонально-інтеграційних процесів;
 • методології наукових досліджень.
 • сектор — соціологічних досліджень.

Основні завдання Інституту:

 • системне дослідження базових геостратегічних орієнтирів України, стану реалізації євроінтеграційних пріоритетів держави в умовах багатовекторної зовнішньої політики;
 • дослідження тем: «Актуальні проблеми зовнішньої політики України в глобальному вимірі сучасності», «Геополітика України: історія і сучасність», «Євроінтеграція: український вимір»; «Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України»;
 • Наукова розробка та видання і впровадження в навчальний процес навчально-методичних посібників і підручників нового покоління з актуальних проблем зовнішньополітичного курсу України в умовах глобалізації.

Природничо-гуманітарний коледж

ред.

здійснює підготовку фахівців за спорідненими спеціальностями університету, освітньо-професійними програмами, проводить культурно-просвітницьку діяльність, має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами і розпорядженнями Президента України, Законом України «Про вищу освіту», декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами.

Ректори

ред.

Ващук Федір Григорійович. З 24 липня 1996 року — ректор Ужгородського інституту інформатики, економіки і права; з 29 липня 1997 — ректор Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права; з 26 листопада 2004 року — ректор Закарпатського державного університету.

Почесні доктори і випускники

ред.
 • Владімір Чечот (Словаччина). Народився 1951 року. Доктор права, професор.

Працював у системі МВС Словаччини, на викладацьких посадах Братиславського університету ім. Коменського. Державний секретар МВС СР (2006—2010). Завідувач кафедри юридичного факультету Вищої школи в м. Сладковічово (Словаччина).

 • Міхал Ткач (Словаччина). Народився 1958 року. Доктор, професор.

Завідувач кафедри промислової інформатики і математики (2000—2007), з 2007 р. декан Кошицького природничо-гуманітарного факультету Братиславського економічного університету. Член шести редакційних колегій наукових журналів та шести університетських і факультетських вчених рад.

 • Александер Фегер (Словаччина). Народився 1949 року. Доктор, професор.

Завідувач кафедри експериментальної фізики (1990—1997), декан природничого ф-ту (1997—2003), проректор з наукової роботи (2003—2007), директор Центру низьких температур університету ім. П. Й. Шафарика в м. Кошице.

 • Аурел Арделян (Румунія). Народився 1939 року. Доктор біологічних наук, професор.

Один із засновників Західного університету ім. Васіле Голдіша в м. Арад, з 1993 р. — ректор цього університету та голова університетської фундації. У 2004—2008 рр. обирався сенатором в Парламент Румунії, почесний член Румунської медичної академії наук.

Суддя Федерального Суду Претензій США — федеральний суддя округу Колумбія. Член Асоціації адвокатів США та Української асоціації адвокатів Америки. Учасник Робочої групи з розробки проекту Конституції України, нагороджений Почесною відзнакою Президента України (1995) та орденом «За заслуги» II ступеня (1999).

 • Юрай Сінай (Словаччина). Народився 1949 року. Інженер, доктор технічних наук, професор.

Заступник декана (1998—2000), проректор (1990—1994), ректор (2000—2007), проректор з міжнародних зв'язків та маркетингу Технічного університету в м. Кошице, голова Конференції ректорів СР (2002—2005). Радник Президента Словацької Республіки з питань науки і освіти (з 2003 р.)

 • Тетяна Вархолова (Словаччина). Народилася 1950 року. Інженер, доктор, професор.

Заступник декана (2003—2008), професор (з 2008 р.) Кошицького природничо-гуманітарного факультету Братиславського економічного університету. Член Комісії грантів Міністерства освіти СР та Словацької академії наук, член Нью-Йоркської академії наук (з 1995 р.).

 • Франтішек Йірасек (Чехія). Народився 1938 року. Доктор педагогічних наук, доцент.

Заступник декана машинобудівного факультету Чеського політехнічного університету (1986—1990), засновник (1994), декан і заступник директора (1995—2000) та ректор (2000—2010) Інституту банківської справи, м. Прага, заступник голови Ради ректорів ЧР, ректор Міжнародного інституту підприємництва і права в м. Прага (з 2010 р.).

 • Міхал Вархола (Словаччина). Народився 1948 року. Інженер, доктор, професор.

Викладач, доцент, професор машинобудівного факультету Технічного університету в м. Кошице (з 1973 р.). Один із засновників та президент Міжнародного академічного товариства ім. М. Балудянського (з 2007 р.). За активну співпрацю Товариства з вишами України нагороджений Почесним дипломом (2007 р.) та Почесною грамотою (2008 р.) Міністерства освіти і науки України.

 • Міхал Коштял (Словаччина). Народився 1948 року. Інженер, доктор, професор.

Завідувач кафедри (1990—1993), заст. директора (1993—1994), директор Інституту профспілок СР, генеральний директор (2005—2007), проректор з економіки та видавничої діяльності (з 2008 р.) Вищої школи в м. Сладковічово.

 • Алена Паулічкова (Словаччина). Народилася 1955 року. Доктор права, професор.

З 1998 р. — викладач Словацького технічного університету, м. Братислава, доцент, професор Трнавського університету, м. Трнава (2000—2008). Проректор з наукової роботи Вищої школи в м. Сладковічово (з 2008 р.).

 • Василь Симчера[ru] (Російська Федерація). Народився 1940 року. Доктор економічних наук, професор.

Заслужений діяч науки РФ, віце-президент Російської академії економічних наук, головний редактор журналу «Економіка, підприємництво, навколишнє середовище». Директор Науково-дослідного інституту статистики Держкомстату Росії (з 2000 р.).

 • Дюла Патко (Угорщина). Народився 1946 року. Доктор технічних наук, професор.

У 1969 р. закінчив факультет машинобудування Мішкольського університету, м. Мішкольц, доктор технічних наук, професор. У 1985 р. захистив дисертацію, в 1989 р. отримав звання доцента. Проректор (2004—2006), з 2006 р. — ректор Мішкольського університету.

Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка. З 2001 р. — керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У 2005 р. — проректор, з 2006 р. — виконувач обов'язків ректора, у 2008 р. обраний ректором Київського університету права Національної академії наук України.

 • Марош Жилінка (Словаччина). Народився 1970 року у Бардейові.

У 1993 році закінчив юридичний факультет Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях. У 2005—2010 рр. обіймав посаду заступника директора економічними злочинами Управління спеціального прокурора Генеральної прокуратури Словацької Республіки.

Міжнародне співробітництво

ред.

Нагороди та репутація

ред.

За даними Національного рейтингу університетів, складеного Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолоді та спорту України Закарпатський державний університет посів 4 сходинку в рейтингу класичних університетів. (Газета «Освіта України» № 26 (1295) від 25 червня 2012 року.) Престижну премію «Європейська якість» («European Quality») за високу якість і конкурентоздатність згідно з європейськими стандартами отримав ЗакДУ у 2007 р. на Оксфордскому саміті лідерів. У 2008 році саміт нагородив Закарпатський державний університет відзнакою «Найкраще підприємство Європи» ("Best Enterprises of Europe Prize). За участь у X ювілейній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2007» університет нагороджено Дипломом та бронзовою медаллю у номінації «Інтеграція науки і освіти у вищому навчальному закладі». У 2008 році університет брав участь у XI міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні — 2008» та за презентацію групи програмних продуктів у номінації «Інновації у вищій освіті» удостоєний срібної медалі. На виставці «Сучасна освіта в Україні — 2009» університет виборов бронзову медаль у номінації «Інтеграція науки і освіти — необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах», а також був удостоєний Почесного звання «Лідер сучасної освіти». У 2011 році ЗакДУ виборов золоту медаль на міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011»; золоту медаль та почесне звання «Лідер сучасної освіти» на виставці «Сучасна освіта в Україні — 2011»; золоту медаль та почесне звання «Лідер сучасної освіти» на Міжнародній виставці «Освіта та кар'єра — 2011», срібну медаль на Національній виставці — презентації «Інноватика в сучасній освіті — 2011», Гран — прі Міжнародної виставки «Освіта та кар'єра 2011». За підсумками XV Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2012» Закарпатський державний університет отримав відзнаку «Освітянський Оскар», золоту медаль, Почесне звання «Лідер сучасної освіти».

Джерела

ред.