Відкрити головне меню

Історичне тло. Правова базаРедагувати

Слово Декре́т (лат. decretum) походить від лат. decernere — постановити. Так можуть називатися правові акти, постанови органу влади або посадової особи.

У Стародавньому Римі декретами іменувалися акти колегіального органу влади, зокрема сенату, й постанови претора в судових справах. В імператорський період так називалися акти імператора.

У Франції після Великої французької революції назву декретів отримали акти Конвенту та інших законодавчих органів Французької республіки; пізніше — укази виконавчої влади. Саме тоді сформувався підхід, відповідно до якого декрет володіє силою закону і почасти його замінює.

Після Жовтневого перевороту в Росії, інших радянських республіках і в СРСР декретами називалися деякі законодавчі акти з'їздів Рад, ВЦВК, РНК РРФСР. Відомі декрети про землю, про мир, про суд тощо. В СРСР видання декретів припинилося не пізніше 1936 року.

Крім того, декрети приймав Другий Ватиканський собор Католицької Церкви.


З розпадом СРСР і здобуттям незалежності Україна вийшла на шлях самостійного політичного й економічного розвитку. За виробничим потенціалом і чисельністю населення Україна — друга після Росії держава колишнього СРСР.

У результаті панування командно-адміністративної системи управління економікою Україна, як і інші колишні радянські республіки, опинилася в стані глибокої економічної кризи.

Наприкінці жовтня 1991 Верховна Рада України розглянула «Основні напрями економічної політики в умовах незалежності»[1], в яких передбачалася структурна перебудова господарства України. Програма надавала великого значення конверсії оборонної промисловості, перерозподілу матеріальних і трудових ресурсів на користь виробництв, що виробляли споживчі товари для населення. Машинобудування передбачалося переорієнтувати на задоволення потреб агропромислового сектору, легкої та харчової промисловості. Особливе місце в документі відводилося регіональній господарській політиці. Вперше передбачалося здійснення урядом контролю за формуванням економічної структури, прийняттям рішень щодо розміщення нових виробничих потужностей, реконструкції та переоснащення діючих підприємств усіх галузей промисловості.

У перші місяці після розпаду Радянського Союзу (8 грудня 1991) в Україні здійснюються кроки в напрямку ринкових перетворень, які підштовхнула лібералізація цін, що почалася в Росії. В Україні Уряд В. Фокіна з початку 1992 року ввів у обіг купоно-карбованець і став на шлях «шокової терапії», проголосивши лібералізацію ринкової торгівлі й повну свободу ринкових цін, за винятком цін на деякі товари. Така політика поглибила кризу, сприяла подальшому падінню виробництва і за відсутності конкуренції закономірно спричинила могутнє зростання цін, що у свою чергу призвело до різкого зниження рівня життя більшості населення.

У березні 1992 Верховна Рада України прийняла «Основи національної економічної політики України»[2], які передбачали роздержавлення і приватизацію, структурну перебудову і модернізацію промисловості. Поряд з цим дана економічна концепція передбачала відмову від ряду принципових положень, прийнятих при утворенні СНД: Україна залишається в СНД, але повністю виходить з рублевого простору; перехід до взаєморозрахунків з країнами Співдружності на основі світових цін; переорієнтація зовнішньої торгівлі на західні ринки тощо.

Документи, прийняті Верховною Радою, постанови і рішення урядів не принесли очікуваних результатів. Здійснена в 1992 році лібералізація цін в умовах відсутності конкуренції уже в тому ж році призвела до їх вибухового зростання у 20 разів (рівень інфляції 2000%).

Див. також: Гіперінфляція

У листопаді 1992 новий уряд Л. Кучми, що прийшов на зміну кабінету В. Фокіна (що не дістав підтримки парламенту), приймає відповідальне рішення про вихід із рублевого простору. В країні було введено карбованець як перехідну валюту, яка повинна була взяти на себе весь тягар інфляції[3].

На засіданні Верховної Ради України 18 листопада 1992 року Прем'єр-міністр Леонід Кучма висловився на надання Уряду шестимісячного права видавати декрети, котрі мали б силу законів. Він обґрунтовував необхідність рішучого кроку тим, що стан економіки є абсолютно надзвичайним. В такій ситуації потрібно приймати надзвичайно швидкі й оперативні рішення у сфері економіки. Леонід Кучма заявив, що «система надзвичайних заходів — єдиний варіант порятунку держави і суспільства».

Журналіст Юрій Луканов пише, що на депутатів «справила враження» рішучість Леоніда Кучми, котрий декларував, що його уряд бере відповідальність за ситуацію в країні на себе. Кучма вигравав на фоні своїх попередників значною енергійністю. До того ж депутати, очевидно, були вражені шокуючим аналізом стану справ у країні. Тому Верховна Рада 308-ма голосами прийняла наступний Закон:

З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з запровадженням ринкової реформи, і зосередження їх законодавчого розв'язання в одних руках Верховна Рада України постановляє:
Зупинити тимчасово, строком на шість місяців, дію пункту 13 статті 97 Конституції України в частині здійснення законодавчого регулювання відносин власності, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення, а також дію пункту 7-4 статті 114-5 Конституції України.
Здійснення цих повноважень покласти на Кабінет Міністрів України.
[4]

Також були внесені доповнення до чинної Конституції (Основного Закону):

Стаття 97-1. Верховна Рада України у виняткових випадках двома третинами голосів від загальної кількості народних депутатів України може законом делегувати Кабінету Міністрів України на визначений термін повноваження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з окремих питань, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України.
Кабінет Міністрів України для реалізації делегованих повноважень ухвалює декрети, які мають силу закону. Декрети можуть зупиняти дію конкретних законодавчих актів або вносити до них зміни і доповнення.
Декрет після його підписання Прем'єр-міністром України передається до Верховної Ради України і набуває чинності у порядку, встановленому частиною 5 статті 97 Конституції України, якщо протягом десяти днів з дня одержання декрету Верховна Рада України не наклала на нього вето.
У період здійснення Кабінетом Міністрів України делегованих повноважень Верховна Рада України може законом скасувати декрети Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, якщо вони суперечать Конституції України.
Після закінчення терміну делегування повноважень Кабінету Міністрів України Верховна Рада може скасовувати або змінювати декрети законами України.
[5]

Всього було видано 83 декрети. Їх безпосередніми авторами (за твердженням Олега Соскіна) були Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань економіки Віктор Пинзеник та його радник Сергій Терьохін.

Поширена думка, що внаслідок декретотворчості якість правового регулювання не тільки не поліпшилася, а навпаки — погіршилася[6].

Д-р економічних наук В. Черняк:
« Надання уряду можливості видавати законодавчі декрети була не тільки безуспішною, але й шкідливою справою. Декрети були суперечливі, не були узгоджені між собою. Вони не були результатом єдиної, продуманої економічної політики. Декретотворчість під час прем'єрства Кучми дестабілізувала законодавчу основу. Це було школярство і примітивізм, намагання простими методами вирішити складні завдання. »
Віце-прем'єр Ю. Іоффе:
« Одні декрети змінювалися іншими, вони вносили поправки в діюче законодавство, а часом навіть зводили нанівець зусилля законодавців або суперечили вже ухваленим законам… Поспішність з декретами була найсерйознішою помилкою. »

Зважаючи на те, що уряд протягом певного періоду часу здійснював декретотворчу діяльність взагалі без програми, а також на те, що його економічні рішення викликали серйозні нарікання у суспільстві, уряд не отримав наприкінці травня 1993 року продовження права на видання декретів[7].

Відтоді уряд не має повноважень на видання декретів, проте 25 з них досі діють і мають фактичний статус законів, зміни до яких уносяться парламентом у режимі, аналогічному внесенню змін до законів.

Значна кількість декретів (20) були скасовані Законом від 14 вересня 2006 року[8], підписаним Президентом Ющенком.

Список Декретів Кабінету Міністрів УкраїниРедагувати

Зеленим виділені чинні декрети. Червоним виділені декрети, на які накладене вето.


з/п
Назва Дата прийняття Власний номер Дата
набрання чинності
Дата
втрати чинності
Період дії Яким актом
замінений
1 Про джерела збільшення власних оборотних коштів підприємств і організацій 01992-12-022 грудня 1992 1-92 01992-12-1818 грудня 1992 01993-01-066 січня 1993 2 тиж. 6 дн. Декрет «Про податок на прибуток підприємств і організацій» [3]
2 Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України 01992-12-022 грудня 1992 2-92 01992-12-1818 грудня 1992 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 9 міс. 17 дн.
3 Про припинення справляння державного мита по грошових переказах, що надходять з-за кордону 01992-12-022 грудня 1992 3-92 01992-12-1818 грудня 1992
4 Про прибутковий податок з доходів громадян, що перевищують 60000 купонів 01992-12-022 грудня 1992 4-92 01992-12-1818 грудня 1992 01993-01-066 січня 1993 2 тиж. 6 дн. Декрет «Про прибутковий податок з громадян» [4]
5 Про звільнення суб'єктів господарської діяльності від сплати процентів за кредити та від відповідальності за прострочення їх погашення 01992-12-099 грудня 1992 5-92 01992-12-2222 грудня 1992 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 9 міс. 13 дн.
6 Про оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності 01992-12-099 грудня 1992 6-92 01992-12-3030 грудня 1992 01994-01-011 січня 1994 1 р. 3 дн. Закон «Про Державний бюджет України на 1994 рік» [5]
7 Про тимчасове припинення індексації грошових доходів населення 01992-12-099 грудня 1992 7-92 01992-12-2424 грудня 1992 01997-01-011 січня 1997 4 р. 9 дн.
8 Про управління майном, що є у загальнодержавній власності 01992-12-1515 грудня 1992 8-92 01992-12-2626 грудня 1992 02006-10-1818 жовтня 2006 13 р. 9 міс. 23 дн. Закон «Про управління об'єктами державної власності» [6]
9 Про додаткове регулювання орендних відносин 01992-12-1515 грудня 1992 9-92 01993-01-1515 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 20 дн.
10 Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 01992-12-1515 грудня 1992 10-92 01992-12-2626 грудня 1992 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 9 міс. 9 дн.
11 Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням 01992-12-1515 грудня 1992 11-92 01993-01-011 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 9 міс. 4 дн.
12 Про податок на прибуток підприємств і організацій 01992-12-2626 грудня 1992 12-92 01993-01-066 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 29 дн.
13 Про прибутковий податок з громадян 01992-12-2626 грудня 1992 13-92 01993-01-066 січня 1993 02012-01-011 січня 2012 18 р. 11 міс. 27 дн. Податковий кодекс України
14 Про податок на добавлену вартість 01992-12-2626 грудня 1992 14-92 01993-01-066 січня 1993 01997-01-077 січня 1997 4 р. 5 міс. 26 дн. Закон «Про податок на додану вартість» [7]
15 Про приватизацію земельних ділянок 01992-12-2626 грудня 1992 15-92 01993-01-1515 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 20 дн.
16 Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів[9] 01992-12-2626 грудня 1992 16-92 01993-01-066 січня 1993 01997-12-1010 грудня 1997 4 р. 11 міс. 5 дн.
17 Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану 01992-12-2626 грудня 1992 17-92 01993-01-1111 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 24 дн.
18 Про акцизний збір 01992-12-2626 грудня 1992 18-92 01993-01-1111 січня 1993 02011-01-011 січня 2011 17 р. 11 міс. 22 дн. Податковий кодекс України
19 Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії 01992-12-2929 грудня 1992 19-92 01992-12-3131 грудня 1992
20 Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 01992-12-2929 грудня 1992 20-92 01993-01-1212 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 23 дн.
21 Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України 01992-12-2929 грудня 1992 21-92 01993-01-1919 січня 1993 01994-04-1313 квітня 1994 1 р. 2 міс. 26 дн. Закон «Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України» [8]
22 Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення їхніх оборотних коштів 01992-12-2929 грудня 1992 22-92 01993-01-1212 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 23 дн.
23 Про оплату праці 01992-12-3131 грудня 1992 23-92 01993-01-1515 січня 1993 01996-09-2626 вересня 1996 3 р. 8 міс. 12 дн. Закон «Про оплату праці» [9]
24 Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств 01992-12-3131 грудня 1992 24-92 01993-01-1313 січня 1993
25 Про державне регулювання виробництва, торгівлі, експорту спирту, напоїв з його використанням і торгівлю тютюновими виробами 01992-12-3131 грудня 1992 25-92 01993-01-1414 січня 1993 01996-01-2323 січня 1996 3 р. 10 дн. Закон «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» [10]
26 Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається 01992-12-3131 грудня 1992 26-92 01993-01-1515 січня 1993
27 Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в Ощадному банку України 01993-01-1111 січня 1993 1-93 01993-01-2121 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 14 дн.
28 Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну 01993-01-1111 січня 1993 2-93 01993-02-1212 лютого 1993 02001-11-2323 листопада 2001 8 р. 9 міс. 12 дн. Закон «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» [11]
29 Про вивізне (експортне) мито у 1993 році 01993-01-1111 січня 1993 3-93 01993-01-2828 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 7 дн.
30 Про Єдиний митний тариф України 01993-01-1111 січня 1993 4-93 01993-02-1313 лютого 1993 02012-06-011 червня 2012 19 р. 3 міс. 20 дн. Митний кодекс України
31 Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що перебувають у державній власності 01993-01-1111 січня 1993 5-93 01993-01-2323 січня 1993
32 Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) 01993-01-1212 січня 1993 6-93 01993-01-2626 січня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 8 міс. 9 дн.
33 Про державне мито 01993-01-2121 січня 1993 7-93 01993-02-1111 лютого 1993
34 Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів 01993-01-2121 січня 1993 8-93 01993-02-066 лютого 1993 02000-12-2121 грудня 2000 7 р. 10 міс. 16 дн. Закон «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» [12]
35 Про об'єднання державних підприємств зв'язку 01993-01-2121 січня 1993 9-93 01993-02-033 лютого 1993
36 Про об'єднання підприємств вугільної промисловості 01993-01-2121 січня 1993 10-93 01993-02-044 лютого 1993
37 Про проведення експерименту у сфері господарської діяльності та приватизації на радіоприладному заводі «Оризон» 01993-01-2121 січня 1993 11-93 01993-02-044 лютого 1993
38 Про корпоратизацію державних підприємств (об'єднань) 01993-01-2121 січня 1993 12-93 Вето накладене Постановою ВР від 03.02.1993 р. № 2973-XII [13]
39 Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств, що займають монопольне становище на ринку 01993-01-2121 січня 1993 13-93 01993-02-044 лютого 1993 01995-04-2323 квітня 1995 2 р. 2 міс. 20 дн. Закон «Про Антимонопольний комітет України» [14]
40 Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік 01993-01-2222 січня 1993 14-93 01993-02-099 лютого 1993 01999-04-1717 квітня 1999 6 р. 2 міс. 9 дн. Закон «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» [15]
41 Про систему валютного регулювання і валютного контролю 01993-02-1919 лютого 1993 15-93 01993-03-066 березня 1993 Закон «Про валюту і валютні операції» [16]
42 Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті 01993-02-1919 лютого 1993 16-93 01993-03-066 березня 1993 01997-06-2121 червня 1997 4 р. 3 міс. 16 дн.
43 Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті 01993-02-1919 лютого 1993 17-93 01993-03-066 березня 1993 01994-10-055 жовтня 1994 1 р. 7 міс. Закон «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» [17]
44 Про забезпечення сільського господарства імпортною продукцією для проведення весняних польових робіт 01993-02-1919 лютого 1993 18-93 01993-02-2020 лютого 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 7 міс. 15 дн.
45 Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів 01993-02-1919 лютого 1993 19-93 01993-02-2525 лютого 1993
46 Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства 01993-03-1717 березня 1993 20-93 01993-03-3030 березня 1993
47 Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху 01993-03-1717 березня 1993 21-93 01993-03-3030 березня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 6 міс. 5 дн.
48 Про індексацію оборотних коштів підприємств і організацій творчих спілок України 01993-03-1717 березня 1993 22-93 01993-04-022 квітня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 6 міс. 3 дн.
49 Про довірчі товариства[10] 01993-03-1717 березня 1993 23-93 01993-04-011 квітня 1993
50 Про податок на промисел 01993-03-1717 березня 1993 24-93 01993-07-011 липня 1993 02011-01-011 січня 2011 17 р. 6 міс. 1 дн. Податковий кодекс України
51 Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів 01993-03-1717 березня 1993 25-93 01993-03-3131 березня 1993
52 Про передачу Університету Києво-Могилянська Академія майна, що перебуває у загальнодержавній власності 01993-03-1717 березня 1993 26-93 01993-03-3030 березня 1993
53 Про внесення до Декрету Кабінету Міністрів України «Про оплату праці» змін і доповнень щодо порядку укладання та реєстрації тарифних угод 01993-03-1717 березня 1993 27-93 01993-03-3030 березня 1993 01996-09-1010 вересня 1996 3 р. 5 міс. 12 дн. Закон «Про оплату праці» [18]
54 Про внесення доповнень до декретів Кабінету Міністрів України «Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії» та «Про податок на прибуток підприємств і організацій» 01993-03-1919 березня 1993 28-93 01993-04-011 квітня 1993
55 Про доповнення до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 01993-03-2626 березня 1993 29-93 01993-04-033 квітня 1993 01993-06-1717 червня 1993 2 міс. 15 дн. Дію зупинено Законом [19]
56 Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення 01993-04-088 квітня 1993 30-93 01993-04-2020 квітня 1993 02011-07-055 липня 2011 18 р. 2 міс. 16 дн. Закон «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» [20]
57 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» 01993-04-088 квітня 1993 31-93 01993-04-2020 квітня 1993
58 Про застосування контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 01993-04-088 квітня 1993 32-93 01993-04-2020 квітня 1993 01995-07-2828 липня 1995 2 р. 3 міс. 9 дн. Закон «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» [21]
59 Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни 01993-04-088 квітня 1993 33-93 01993-04-2020 квітня 1993
60 Про ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 01993-04-099 квітня 1993 34-93 01993-04-2020 квітня 1993 01997-03-2525 березня 1997 3 р. 11 міс. 6 дн. Закон «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» [22]
61 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 13-93 «Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств, що займають монопольне становище на ринку» 01993-04-2323 квітня 1993 35-93 01993-05-055 травня 1993 01995-03-022 березня 1995 1 р. 9 міс. 26 дн. Закон «Про Антимонопольний комітет України» [23]
62 Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний митний тариф» 01993-04-2323 квітня 1993 36-93 01993-05-066 травня 1993 02012-06-011 червня 2012 19 р. 27 дн. Митний кодекс України
63 Про пільги Героям Радянського Союзу і повним Кавалерам ордена Слави 01993-04-2323 квітня 1993 37-93 01993-05-011 травня 1993
64 Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про банки і банківську діяльність» 01993-04-2626 квітня 1993 38-93 01993-05-1818 травня 1993 02000-12-077 грудня 2000 7 р. 6 міс. 20 дн. Закон «Про банки і банківську діяльність» [24]
65 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України «Про оплату праці» 01993-04-2626 квітня 1993 39-93 01993-05-1111 травня 1993 01996-09-1010 вересня 1996 3 р. 4 міс. Закон «Про оплату праці» [25]
66 Про забезпечення єдності вимірювань 01993-04-2626 квітня 1993 40-93 01993-05-1111 травня 1993 01998-06-1313 червня 1998 5 р. 1 міс. 3 дн. Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність» [26]
67 Про об'єднання державних електроенергетичних підприємств 01993-04-2929 квітня 1993 41-93 01993-05-1313 травня 1993
68 Про об'єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення 01993-04-2929 квітня 1993 42-93 01993-05-1313 травня 1993
69 Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки 01993-04-3030 квітня 1993 43-93 01993-05-2121 травня 1993
70 Про сплату дивідендів (частини прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій 01993-04-3030 квітня 1993 44-93 01993-05-1414 травня 1993 01996-01-066 січня 1996 2 р. 7 міс. 24 дн.
71 Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств 01993-04-3030 квітня 1993 45-93 01993-05-1313 травня 1993 01994-04-011 квітня 1994 10 міс. 20 дн.
72 Про стандартизацію і сертифікацію 01993-05-1010 травня 1993 46-93 01993-05-2222 травня 1993 02018-01-011 січня 2018 24 р. 7 міс. 10 дн. Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [27]
73 Про страхування 01993-05-1010 травня 1993 47-93 01993-05-2727 травня 1993 01996-04-1111 квітня 1996 2 р. 10 міс. 16 дн. Закон «Про страхування» [28]
74 Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій 01993-05-1010 травня 1993 48-93 01993-05-2222 травня 1993
75 Про внесення змін до Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» 01993-05-1212 травня 1993 49-93 01993-05-2727 травня 1993 02001-01-1111 січня 2001 7 р. 7 міс. 16 дн. Закон «Про захист економічної конкуренції» [29]
76 Про впорядкування управління майном, що забезпечує діяльність органів законодавчої та виконавчої влади 01993-05-1212 травня 1993 50-93 01993-05-2727 травня 1993
77 Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі 01993-05-1717 травня 1993 51-93 01993-06-033 червня 1993 01996-08-077 серпня 1996 3 р. 2 міс. 5 дн. Закон «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» [30]
78 Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 01993-05-1717 травня 1993 52-93 01993-05-2929 травня 1993 01995-10-3131 жовтня 1995 2 р. 5 міс. 3 дн. Закон «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» [31]
79 Про державний пробірний нагляд 01993-05-1717 травня 1993 53-93 01993-06-011 червня 1993 01997-12-1111 грудня 1997 4 р. 6 міс. 11 дн. Закон «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» [32]
80 Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності 01993-05-2020 травня 1993 54-93 01993-06-055 червня 1993 02012-06-011 червня 2012 18 р. 11 міс. 28 дн. Митний кодекс України
81 Про режим іноземного інвестування 01993-05-2020 травня 1993 55-93 01993-06-055 червня 1993 02000-02-1717 лютого 2000 6 р. 8 міс. 13 дн. Закон «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» [33]
82 Про місцеві податки і збори 01993-05-2020 травня 1993 56-93 01993-06-055 червня 1993 02011-01-011 січня 2011 17 р. 6 міс. 28 дн. Податковий кодекс України
83 Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду 01993-05-2020 травня 1993 57-93 01993-06-088 червня 1993 02006-10-044 жовтня 2006 13 р. 3 міс. 27 дн.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Основні напрями економічної політики України в умовах незалежності: Верховна Рада України, від 25.10.1991
  2. Про Основи національної економічної політики України: Верховна Рада України; Постанова від 24.03.1992 № 2226-XII
  3. Економічна історія: Лекції (Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна та ін.) — К.: КНЕУ, 2000. — Тема 15. Економіка незалежної України в 90-ті роки ХХ століття
  4. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання: Верховна Рада України; Закон від 18.11.1992 № 2796-XII
  5. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Верховна Рада УРСР; Конституція, Закон від 20.04.1978 № 888-IX
  6. ЗАКОНОДАВСТВО: ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ / Інститут громадянського суспільства
  7. Луканов Ю. В. Третій Президент (Політичний портрет Леоніда Кучми). — К.: Такі справи, 1996. — С. 42-60
  8. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України: Верховна Рада України; Закон від 14.09.2006 № 139-V
  9. Для вивчення наслідків дії декретів щодо встановлення спеціального режиму експорту деяких видів товарів була створена ТСК під керівництвом С. Кіяшка (1996). Див.: [1]
  10. Ю. Луканов стверджує зі слів С. Драгомарецького, що текст Декрету «Про довірчі товариства» було сфальсифіковано. Цей Декрет є одним з найбільш скандальних та одіозних: завдяки йому численні довірчі товариства заборгували громадянам України більше 28 трильйонів крб., а їхні керівники зникали у невідомому напрямку [2].

ДжерелаРедагувати