Розроблення родовищ корисних копалин

(Перенаправлено з Експлуатація родовища)

Розро́блення родо́вищ кори́сних копа́лин (англ. mining, exploitation of mineral deposits; нім. Abbau m der Lagerstätten der nutzbaren Mineralien) – комплекс взаємопов’язаних процесів гірничого виробництва з вилучення корисних копалин (або корисних компонентів) з надр Землі.

КласифікаціяРедагувати

Виділяють 4 основні способи розроблення родовищ корисних копалин:

 • шахтний — за допомогою системи підземних гірничих виробок;
 • кар'єрний або відкритий — за допомогою системи відкритих гірничих виробок,
 • свердловинний — за допомогою системи експлуатаційних бурових свердловин;
 • морський — пов’язаний з проведенням робіт нижче рівня моря.

Традиційно перші два способи застосовуються для видобутку твердих корисних копалин, свердловинний – для рідких і газоподібних.

Крім того, видобування високов’язких нафт ведеться відкритим і шахтним способами, перспективним є шахтне видобування важких нафт з раніше відпрацьованих свердловинами родовищ. У останні десятиліття поширенішим стає свердловинне розроблення деяких твердих корисних копалин (див. розчинення підземне, вилуговування підземне). Перспективний об’єкт промислової перероблення – високомінералізована морська вода.

Загальна характеристикаРедагувати

Відкритим способом у світі добувається бл. 60% металевих (бл. 50% металу) руд, 85% неметалевих руд, бл. 100% нерудних і бл. 35% вугілля. Підземний спосіб розроблення застосовується переважно для корисних копалин, що залягають на великих глибинах, а також в густонаселених районах за наявності цінного ландшафту і т.п. Зростають обсяги видобування нафти у водах Світового океану (бл. 30% усього видобутку). Перспективи розроблення родовищ корисних копалин пов’язані з безлюдною виїмкою, комплексною утилізацією всіх мінеральних компонентів і промисловим використанням підземних порожнин.

Розроблення родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та перероблення мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. Правила технічної експлуатації, проекти і плани розроблення родовищ корисних копалин та перероблення мінеральної сировини в Україні погоджуються користувачами надр з Міністерством екології та природних ресурсів України та Державним комітетом України по нагляду за охороною праці стосовно додержання вимог законодавства про надра.

При розроблення родовищ корисних копалин повинні забезпечуватися:

 • застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин, а також вибіркового відпрацювання багатих ділянок родовищ, що призводить до втрат запасів корисних копалин;
 • здійснення дорозвідки родовищ корисних копалин та інших геологічних робіт, проведення маркшейдерських робіт, ведення технічної документації;
 • облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних та інших державних органів встановленої законодавством звітності;
 • недопущення псування розроблюваних і сусідніх з ними родовищ корисних копалин в результаті проведення гірничих робіт, а також збереження запасів корисних копалин, що консервуються;
 • складування, збереження та облік корисних копалин, а також відходів виробництва, що містять корисні компоненти і тимчасово не використовуються;
 • раціональне використання розкривних порід і відходів виробництва;
 • безпечне для людей, майна і довкілля ведення робіт.

Дослідно-промислове розроблення родовищ корисних копалин здійснюється з метою уточнення їхніх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі проекту цих робіт, погодженого з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Видобуті під час дослідно-промислового розроблення корисні копалини підлягають реалізації у загальному порядку.

Промислово-геофізичне дослідження при розробленні родовищРедагувати

Промислово-геофізичне дослідження при розробленні родовищ – промислово-геофізичні дослідження, які вносять значний вклад у вирішення завдань з контролю за розробленням родовищ: електрометричні (КС, ПС, індукційний каротаж і ін.), радіоактивні (нейтронний каротаж, гамма-каротаж, імпульсний каротаж, нейтронний метод міченої речовини і т.п.), термометрія й інші види каротажу, які застосовуються в оптимальному комплексі для дослідження процесу витіснення нафти і газу, вивчення експлуатаційних характеристик пластів, технічного стану свердловин, дослідження свердловин для вибору оптимального режиму роботи технологічного обладнання.

Показники розробленняРедагувати

Показники розроблення – технологічні показники (місячні, квартальні, річні), які характеризують динаміку процесу розроблення експлуатаційного об’єкта або родовища в цілому (зміна енергетичних можливостей покладів, темпів видобування вугілля, руди, нафти, газу, води, фонду свердловин і ін.) в абсолютному або відносному часі обчислення.

Технологічна схема розробленняРедагувати

Проектний документ, який визначає попередню систему промислового розроблення експлуатаційного об’єкта (або декількох об’єктів) родовища корисної копалини на основі даних його розвідки і дослідної або дослідно-промислової експлуатації.

Спільна розробка родовищРедагувати

Див. також Суцільна система розробки корисних копалин

 • 1. Одночасне розроблення родовищ декількох спільно залеглих корисних копалин, яке здійснюється однією і тією ж виробничою одиницею, або одночасне відпрацювання двох (або більше) близько розташованих покладів корисних копалин з використанням методів експлуатації, які враховують взаємний вплив зон очисних робіт цих покладів. С.р. – один зі способів комплексного освоєння родовищ.
 • 2. Комбіноване розроблення родовища одночасно відкритим і підземним способами.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати