В теорії множин та інших галузях математики, одна з основних операцій на множинах.

Доповнення множин
Зображення
Головний предмет твору set differenced і absolute complementd
Підтримується Вікіпроєктом Вікіпедія:Проєкт:Математика
Команда TeX \complement

доповнення

об'єднання

перетин

різниця

симетрична різниця

декартів добуток

Розрізняють доповнення множин (абсолютне доповнення) та різницю множин (відносне доповнення).

Різниця множин (відносне доповнення)

ред.

Якщо A та B - множини, то різницею між B та А (порядок множин важливий), або відносним доповненням A до B, є множина з елементів B, які не належать A. Різниця множин є бінарною операцією.

 
Відносне доповнення A до B:
 

Відносне доповнення A до B позначається як B − A (також B \ A).

Формально:

 

Приклади:

Наступне твердження містить основні властивості операції різниці множин та її співвідношення з операціями об'єднання та перетину множин

ТВЕРДЖЕННЯ 1: Якщо A, B, та C є множини, то справедливі такі співвідношення::

 • C − (AB)  =  (C − A) ∪(C − B)
 • C − (AB)  =  (C − A) ∩(C − B)
 • C − (B − A)  =  (AC) ∪(C − B)
 • (B − A) ∩C  =  (BC) − A  =  B ∩(C − A)
 • (B − A) ∪C  =  (BC) − (A − C)
 • A − A  =  Ø
 • Ø − A  =  Ø
 • A − Ø  =  A

Абсолютне доповнення

ред.
 
Доповнення A до U
 

Для універсальної множини U, відносне доповнення деякої множини A до U називається абсолютним доповненням (або просто доповненням) A, і позначається як AC або CA:

AC  =  U − A

Наступне твердження містить деякі основні властивості абсолютного доповнення та зв'язок цієї операції з операціями об'єднання та перетину множин

ТВЕРДЖЕННЯ 2: Якщо A та B є підмножини U, то виконуються такі співвідношення:

правила де Моргана:
 • (AB)C  =  ACBC
 • (AB)C  =  ACBC
закони доповнення:
 • AAC   =  U
 • AAC  =  Ø
 • ØC  =  U
 • UC  =  Ø
закон подвійного доповнення (операція доповнення є інволюцією):
 • ACC  =  A.

Попереднє співвідношення твердить, що якщо A є непорожня підмножина U, то {A, AC } є поділом U.

Джерела

ред.