Дебі́т, (від фр. debit — «збут», «витрачання») (рос. дебит; англ. discharge, flow rate, yield, production rate; нім. Förderrate f, Zuflußrate f, Entnahmerate f, Ergiebigkeit f) -

1) У нафтовій і газовій промисловості — кількість(об'єм) рідини (води, нафти) або газу, що надходить на поверхню за одиницю часу з природного чи штучного джерела (свердловини, колодязя). У промисловій практиці дебіт прийнято вимірювати у кубічних метрах за добу.

2) У гірництві дебіт газу — об'єм газу, який надходить в атмосферу, у виробки або дегазаційну систему за одиницю часу. Залежить від розмірів колектора газу, газопроникності порід, їх газонасиченості.

3) Дебіт вентилятора — кількість повітря, яке проходить через нього за одиницю часу. Дебіт насоса — кількість рідини, яка проходить через нього за одиницю часу.

Дебіт вимірюється в л, м3, т за секунду, хвилину, годину, добу (л/с, м3/с, м3/хв, м3/год, м3/доб). Синоніми — витрата, продуктивність (м3/с, м3/добу тощо).

Приклади

ред.

Дебіт свердловини питомий

ред.

Дебіт свердловини питомий,(рос.дебит скважины удельный; англ. specific well flow rate; нім. spezifische Sondenförderrate f) — кількість рідини, що надходить на поверхню за одиницю часу при зниженні рівня в свердловині на 1 м.

Коефіцієнт зміни дебіту свердловини — відношення середньодобових дебітів за попередній (Q0) і наступний (Q1) місяці.

Дебіт свердловини потенційний

ред.

Дебіт свердловини потенційний, (рос.потенциальный дебит скважины; англ. potential discharge [flow (rate)] of a well; нім. potentielle Sondenförderrate, potentielle Sondenproduktion f) — дебіт нафтової свердловини, коли тиск на її вибої дорівнює нулю.

Вхідний дебіт свердловин

ред.

Вхідний дебіт свердловин, (рос.входной дебит скважин; англ. initial debit production rate of wells; нім. Eintrittsdebit der Übergangsbohrungen) — Див. вхідний дебіт перехідних свердловин.

Вхідний дебіт перехідних свердловин

ред.

Вхідний дебіт перехідних свердловин, (рос.входной дебит переходящих скважин; англ. initial production rate of transient wells; нім. Eintrittsdebit der Übergangsbohrungen f pl) — показник, який застосовується при плануванні видобування з перехідних свердловин, — середній дебіт на одну свердловину на початку планового періоду за нормальних умов експлуатації.

Дебіт газової свердловини Максимально допустимий робочий

ред.

Дебіт газової свердловини Максимально допустимий робочий, (рос.максимально допустимый рабочий дебит газовой скважины, англ. maximum permissible working debit of gas mining hole) — максимально можливий початковий дебіт свердловини, що визначається після проведення всіх робіт з інтенсифікації припливу газу в залежності від умов стійкості колекторів, підтягування конусів і язиків обводнення до вибою свердловини, від можливостей конструкції і технічного стану свердловин, системи газозбору і ін.

Середній дебіт свердловини

ред.
  • середньодобовий дебіт свердловин (одної або групи) — це відношення загального видобутку нафти (газу) до кількості свердловино-діб, відпрацьованих свердловиною (або групою) за один і той же період часу;
  • середньомісячний дебіт на свердловино-місяць відпрацьований — відношення загального видобутку нафти (газу) до кількості відпрацьованих свердловино-місяців за один і той же час.

Див. також

ред.

Література

ред.