Дебет і кредит

(Перенаправлено з Дебет)

Де́бет і кре́дит — стандартизовані методологічні прийоми бухгалтерського обліку.

Існує два види рахунків: активні і пасивні. Пасивні — це залучені кошти; активні — розміщені кошти компанії, підприємства чи банку. Для активних рахунків: дебет — прихід, кредит — витрата коштів. Для пасивних: кредит — дохід, дебет — витрата.

Дебет

ред.

Де́бет (від лат. debet — «(він) позичає», «він винен») — ліва сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення дебету означає збільшення майна або майнових прав організації. У латині для цього терміна використовується слово debitum — «борг».

Ліва сторона бухгалтерського обліку позначає (трохи спрощено) майно або майнові права підприємства в контексті облікованих на рахунку коштів.

Розрізняють поняття дебетового залишку рахунку на якусь дату і дебетовий оборот рахунку за якийсь проміжок часу. Дебетовий залишок — грошова оцінка вартості майна або майнових прав підприємства, що обліковуються на рахунку, на якийсь момент часу. Дебетовий оборот — сумарна грошова оцінка всіх господарських операцій за проміжок часу, що сприяли збільшенню майна / майнових прав або зменшенню джерела формування майна, які обліковуються на розглянутому рахунку. На активних рахунках відбувається рух коштів з кредиту в дебет. На пасивних рахунках кошти рухаються з дебету в кредит. По суті, при відображенні господарських операцій дебетовий оборот в активних рахунках означає збільшення сум, що враховуються (на активних рахунках звичайно враховується майно або майнові права підприємства або витрати). Дебетовий оборот у пасивних рахунках позначає зменшення сум, що враховуються (на пасивних рахунках звичайно враховується виручка і різні види заборгованості підприємства).

Часто вживаний термін «дебет проводки» самостійного значення не має, під ним мають на увазі дебет рахунку, якого стосується проведення фінансової операції.

Кредит

ред.

Кре́дит (від лат. credit — «(він) вірить», «(він) дає у борг, позичає») — права сторона бухгалтерського рахунку.

Див. також

ред.

Примітки

ред.

Посилання

ред.