Відкрити головне меню

Де́бет і кре́дит — стандартизовані методологічні прийоми бухгалтерського обліку.

Accountancy template.svg

Бухгалтерський облік
Основні поняття

БухгалтерБухгалтерія
Облікова політикаПроводка
ДебетКредитСальдо
АктивКапіталЗобов'язання

Метод бухгалтерського обліку

ДокументаціяІнвентаризація
ОцінюванняКалькуляція
Система бухгалтерських рахунків
Подвійний записБаланс
Звітність

Стандарти

П(С)БОМСФЗGAAP

Бухгалтерська звітність
Фінансова звітність

Бухгалтерський баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал

Податкова звітність
Статистична звітність
Види бухгалтерського обліку

Фінансовий облікУправлінський облік
Податковий облік
Бюджетний облікБанківський облік

Аудит

Аудиторський ризикСуттєвість
Аудиторські процедуриАудиторський висновок

Державний фінансовий контроль

Існує два види рахунків: активні і пасивні. Пасивні — це залучені кошти; активні — розміщені кошти компанії, підприємства чи банку. Для активних рахунків: дебет — прихід, кредит — витрата коштів. Для пасивних: кредит — прихід, дебет — витрата.

ДебетРедагувати

Де́бет (від лат. debet — «(він) позичає», «він повинен») — ліва сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення дебету означає збільшення майна або майнових прав організації (джерел) [2][1][2]. У латині для цього терміна використовується слово debitum — «борг».

Ліва сторона бухгалтерського обліку, що позначає (трохи спрощено) майно або майнові права підприємства в контексті облікованих на рахунку фактів.

Розрізняють поняття дебетового залишку рахунку на якусь дату і дебетовий оборот рахунку за якийсь проміжок часу. Дебетовий залишок — грошова оцінка вартості майна або майнових прав підприємства, обліковуються на рахунку, на якийсь момент часу.

Дебетовий оборот — сумарна грошова оцінка всіх господарських операцій за проміжок часу, що привели до збільшення майна / майнових прав або зменшення джерела формування майна, які обліковуються на розглянутому рахунку. На активних рахунках відбувається рух коштів з кредиту в дебет. На пасивних рахунках кошти рухаються з дебету в кредит.

Строго кажучи, при відображенні господарських операцій дебетовий оборот в активних рахунках означає збільшення сум, що враховуються (на активних рахунках звичайно враховується майно або майнові права підприємства або витрати).

Дебетовий оборот в пасивних рахунках — позначає зменшення сум, що враховуються (на пасивних рахунках звичайно враховується виручка і різні види заборгованості підприємства).

Часто вживаний термін «дебет проводки» самостійного значення не має, під дебетом проводки мається на увазі дебет рахунку, якого стосується проводка.

КредитРедагувати

Кре́дит (від лат. credit — «(він) вірить», «(він) боргує») — права сторона бухгалтерського рахунку.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати