Давньоіранські мови — низка споріднених давніх іранських мов, що походять від спільної праіранської мови та сформувалися в період між серединою II тис. до н. е. та до VIII ст. до н. е. — від часу розділення спільної індо-іранської (арійської) мовної групи до моменту першої письмової фіксації іранських мов.

При розгляді питання щодо давньоіранських мов, слід окреслити наступне:

  • праіранська мова ніколи не була чимось монолітним та одноманітним, це була сукупність діалектів, які різнилися між собою, інколи досить значно; власне термін праіранська мова вельми умовний;
  • аналогічна й схематичність та умовність періодизації іранських мов, кожна з яких йшла своїм шляхом розвитку, й під впливами різних факторів — етнічних, соціальних, політичних інколи швидше, інколи повільніше проходила відповідні щаблі змін у фонетиці, граматиці, лексиці, й все це за жодних умов не відбувалося раптово чи в одночас, а проходило повільно, від покоління до покоління носіїв мови;
  • базовим критерієм класифікації іранських мов залишаються історико-фонетичні мовні ознаки, інші мовні ознаки можуть долучатися лише додатково.

До давньоіранських мов, які більш-менш засвідчені в джерелах відносять наступні:

Порівняльна таблиця фонетичних особливостей відомих давньоіранських мов
Праіранська Авестійська
SIL: ave
Давньоперська
SIL: peo
Мідійська
SIL: xme
Сколотська
SIL: —
*b *β / *b- *b *b
*g *γ / *g- *g *g
*d *δ / *d- *d *d *l / *δ
ši̭ *šii *šiy *šy ?
*hṷ *xv *uv *f *xṷ (?)
*xm *xm m *xm ?
*nź *z *nz *nz ?
*si̭ *s/*sii *θy *sy *sy
*śṷ *sp *s *sp *sp
*s *s *s
*sr *sr *sr ?
*št *št *st *št *št(?)
*θi̭ *θii *šy *θy ?
*θr *θr *θr ?
*θṷ *θβ *θuv *θṷ *t
*z *z *d *z *z
*zn *šn/*sn *šn *zn ?
*zṷ *zuu/*zb *z/*zb *zb ?
*xšt *xšt ? *xšt *xt
*ršt *ršt ? *ršt *rt
*aṷ *ao *au *au
*ai̭ *aē /*ōi/*e *ai̭ *ai̭ *i/ī
*xt ? *xt *xt *γd

Джерела Редагувати

(рос.) Основы иранского языкознания. Кн. 1. Древнеиранские языки. М., Наука, 1979.