Гіперплощина — підпростір евклідового або афінного простору корозмірності 1, тобто із розмірністю, на одиницю меншою, ніж об'ємний простір.

Наприклад, для двовимірного простору гіперплощиною є пряма, для тривимірного — площина тощо.

Рівняння гіперплощиниРедагувати

Нехай   — нормальний вектор до гіперплощини, тоді рівняння гіперплощини, що проходить через точку  , має вигляд

 

Тут   — скалярний добуток в просторі  . В частковому випадку рівняння приймає вигляд

 

Відстань від точки до гіперплощиниРедагувати

Нехай   — нормальний вектор до гіперплощини, тоді відстань від точки   до цієї гіперплощини задається формулою

 

де   — довільна точка гіперплощини.