Життєдіяльність

сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі
(Перенаправлено з Біологічні процеси)

Життєдіяльність — сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.

Життєдіяльність може полягати як в активному переміщенні у просторі для підтримки обміну речовин та складніших діях, так і в неруховому існуванні з обміном поживних речовин із зовнішнім середовищем.

Біологічна життєдіяльність ред.

Життєдіяльність організму підтримується біологічними процесами, що складаються з деякого числа хімічних, фізико-хімічних та електро-хімічних реакцій, які обумовлюють трансформацію їхніх елементів.

Регуляція біологічного процесу життєдіяльності відбувається зі зміною його границь, швидкості та частоти, часто така регуляція відбувається за допомогою генетики. Відмінності фенотипу мутанта від його «батьків» можуть привести до порушення процесів життєдіяльності.

Такі процеси включають:

Життєдіяльність людини ред.

Життєдіяльність людини — це спосіб її існування, та нормальна буденна діяльність і відпочинок. Життєдіяльність протікає у постійному контакті із середовищем. Комфортними називаються такі параметри навколишнього середовища, які дозволяють створити найкращі для людини умови життєдіяльності.

В процесі своєї діяльності людина знаходиться у зв'язку з елементами навколишнього середовища, яке можна поділити на побутове та виробниче.

У виробничому середовищі людина, взаємодіє з машинами та іншими людьми, працею здобуває собі засоби для існування. Фізична праця відбувається за рахунок м'язової діяльності. М'язова діяльність поділяється на

  • динамічну — змінне м'язове напруження зі зміною довжини м'язу та зміною положення тіла,
  • статичну — постійне напруження без зміни довжини м'язу.

При статичній напрузі м'язи тривалий час знаходяться в одному стані, та, у порівнянні із динамічним напруженням, коли відбувається чергування скорочення та розслаблення м'язів, є більш утомливою. При збудженні м'язів відбувається перетворення потенційної енергії поживних речовин (вуглеводи, жири, білки) та кисню в роботу з виділенням тепла.

У побутовому середовищі можна виділити як неспецифічні для людини функції (харчування та виділення), так і специфічні для деяких ссавців (сон, секс для задоволення).

Життєдіяльність тварин ред.