Рух

процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі

Рух, Шлях — поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух — це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.

Зміна положень тіл відносно інших тіл у просторі.
Зміна положень тіл відносно інших тіл у просторі.

В арабській і єврейській мовах, а також мовах, які зазнали впливу ісламу (наприклад перській, турецькій, казахській) слово рух перекладається як дух або вітер. Таким чином Рух-наме — перекладається як Книга Духу, абсолют рух — абсолютний дух

Сучасне поняття про рух, як будь-які зміни у світі своїм формуванням багато в чому завдячує дуже давнім і недосить чітким понять про дух, духів, Дух Божий і т. д. — як причину і прояв конкретних змін у світі.

У природничих науках ред.

У гуманітарних науках ред.

  • Духовний рух, або Душевний рух — зміна в душевному стані людини, викликана почуттям або переживанням.
  • Рух в мистецтві — розвиток дії в літературному або музичному творі.
  • Рух у філософії — спосіб існування матерії, який полягає в безперервній зміні всього сущого і виявляється в безпосередній єдності перервності й неперервності простору і часу.
  • Суспільний рух — цілеспрямована діяльність великих мас людей, громадська діяльність.
  • Процес розвитку, внаслідок якого відбувається зміна якості предмета, явища, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого.

Інше ред.

Див. також ред.

Джерела ред.