Відкрити головне меню
Конструкція свердловини1.jpg

Будівництво свердловини (рос. строительство скважины; англ. well drilling (construction); нім. Errichtung f einer Sonde f, Abteufen n einer Bohrung f) – вид будівельного виробництва, яке в залежності від кінцевого результату в плануванні і аналізі господарської діяльності підрозподіляється на розвідувальне й експлуатаційне.

Загальний описРедагувати

До розвідувального Б.с. відноситься будівництво опорних, параметричних, пошукових і розвідувальних свердловин з метою регіональних досліджень, пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ, а також підземних сховищ газу, незалежно від джерел фінансування.

До експлуатаційного Б.с. відноситься будівництво свердловин, призначених для експлуатації нафтових і газових родовищ, тобто буріння видобувних, нагнітальних, оцінювальних, спостережних (контрольних, п’єзометричних), поглинальних, водозабірних свердловин, а також свердловин для експлуатації підземних сховищ газу.


Процес Б.с. складається з таких основних операцій:

 • безпосереднього буріння стовбура свердловини,
 • здійснення геологічних і геофізичних випробувань,
 • кріплення стовбура свердловини сталевими (або іншими) трубами і підготовки свердловини до виконання її основного призначення, наприклад, для видобування нафти.

За іншою класифікацією розрізняють такі етапи будівництва свердловин:

 • 1.Підготовчі роботи, виконані до будівництва вишки і монтування обладнання (розчищення площі; планування, риття траншей, прокладання водопроводу і т.п.);
 • 2.Вишкомонтажні роботи (будівництво або перетягування вишки, монтування бурового обладнання, встановлення його на фундамент);
 • 3.Підготовчі роботи до буріння (обкатування змонтованого обладнання, оснастка талевої системи і т.д.);
 • 4.Буріння та кріплення свердловини (проходження стовбура, вимірні роботи, спуск в свердловину обсадних колон та їх цементування);
 • 5.Випробування свердловин на продуктивність;
 • 6.Демонтування обладнання (розбирання вишки, роз'єднання блоків обладнання, підготовка його до перетягування на новий об'єкт).

Цикл будівництва свердловиниРедагувати

Комплекс робіт з будівництва свердловини, що включає роботи зі спорудження вежі, проводки стовбура свердловини, його кріплення та випробування продуктивних об’єктів. Тривалість циклу охоплює період часу від початку підготовчих робіт до закінчення робіт з демонтажу бурового устаткування. Виробничий цикл будівництва свердловин включає три етапи: будівництво і монтаж бурового устаткування (вежобудування), проводку і кріплення стовбура свердловини (буріння) і роботи з випробування свердловини на продуктивність, а також час перерв між етапами і всередині етапів, якщо вони мають місце. У тривалість циклу не включається час консервації свердловини. Датою початку циклу є дата початку будівельно-монтажних робіт на свердловиноточці (без витрат часу на складання і комплектацію нового бурового устаткування у монтовані аґреґати). Датою закінчення циклу є дата завершення робіт з випробування свердловини.

Тривалість будівництва свердловиниРедагувати

Техніко-економічний показник, що характеризує календарний час, який витрачено на виконання всього комплексу робіт для будівництва свердловини або до кінця буріння, якщо свердловина закінчена без випробування. Виражається в днях по свердловинах, будівництво яких закінчено, і складається з календарної тривалості вежобудування, буріння та випробування, включаючи час перерв між цими етапами циклу будівництва свердловини.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВНИЦТВА СВЕРДЛОВИНРедагувати

Показники, які умовно охоплюють такі групи:

1. Показники обсягу робіт – плануються й ураховуються в натуральному та вартісному виразі. До натуральних показників належать: буріння в метрах; верстато-місяці буріння; кількість свердловин, розпочатих вежобудуванням; кількість свердловин, розпочатих бурінням; кількість свердловин, закінчених бурінням; кількість свердловин, закінчених будівництвом (випробовуванням); кількість свердловин, зданих у експлуатацію, кількість випробуваних об’єктів у процесі буріння й після закінчення буріння. До вартісних показників належать: собівартість обсягу робіт із будівництва свердловин; кошторисна вартість обсягу робіт із будівництва свердловин.

2. Показники, що характеризують тривалість будівництва свердловини: тривалість будівництва свердловини, у т. ч. по елементах циклу будівництва в днях; баланс календарного часу будівництва свердловини, в т. ч. по елементах циклу будівництва, в годинах: циклова швидкість, швидкість буріння, технічна швидкість у метрах на верстато-місяць; механічна та рейсова швидкості, в годинах на метр та ін.

3. Показники, що характеризують ефективність режиму буріння: буріння на долото, рейсова швидкість, час буріння одного метра, механічна швидкість та ін.

4. Показники, що характеризують геолого-технічні умови будівництва свердловини: глибина свердловини, а також деякі показники тривалості будівництва свердловини та ефективності режиму буріння (швидкість буріння, механічна швидкість, буріння на долото та ін.). Усі названі показники подаються заметою буріння: розвідувальне та експлуатаційне.


На базі названих основних показників можна одержати додаткові показники, необхідні для планування та аналізу бурових робіт. Напр., середній час одного спуско-підняття інструменту, баланс часу у відсотках чи в розрахунку на 1000 м буріння та ін. Для оцінки впливу сезонності (ритмічності) проведення робіт протягом року, крім зіставлення названих вище показників по місяцях і кварталах,може розраховуватися коефіцієнт сезонності. Для аналізу використовуються й економічні показники будівництва свердловин (собівартість буріння одного метра, продуктивність праці та ін.).

Усі затрати на будівництво свердловини поділяють на дві групи: а) прямі (входять затрати на матеріали, енергію, зарплату,амортизаційні відрахування і т.д.); б) накладні (утримання керівного апарату, затрати на підготовку кадрів, охорону праці та ін.). Прямі затрати складають основну частину вартості будівництва. Розрізняють кошторисну, планову та фактичну собівартість.

Основні техніко-економічні показники будівництва свердловин

Основними економічними показниками є собівартість будівництва свердловини, собівартість 1 м проходження і прибуток. Собівартість спорудження свердловини це сума грошових затрат бурового підприємства на будівництво та випробування, а також на підготовку до здачі свердловини замовнику. Вона включає вартість матеріалів, витрачених при будівництві свердловини; вартість палива і енергії; заробітну плату персоналу з доплатами; амортизаційні відрахування, пов'язані із зносом бурового обладнання; вартість зносу бурильних колон і вибійних двигунів та ряд інших затрат. Усі затрати на будівництво свердловини поділяють на дві групи: а) прямі (входять затрати на матеріали, енергію, зарплату, амортизаційні відрахування і т.д.); б) накладні (утримання керівного апарату, затрати на підготовку кадрів, охорону праці та ін.). Прямі затрати складають основну частину вартості будівництва. Розрізняють кошторисну, планову та фактичну собівартість.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
 • Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004-2006 рр. 560 + 800 с.
 • Білецький В. С. Основи нафтогазової справи / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. І. Дмитренко, А. М. Похилко. – Полтава : ПолтНТУ, Київ : ФОП Халіков Р.Х., 2017. – 312 с.