Богуш Боговитинович — волинський боярин, намісник перелайський, писар канцелярії польського короля та великого князя литовського Олександра Ягеллончика. Представник роду Боговитинів. Дружина — Мусятичівна. Син — Богуш Михайло Боговитинович, державний діяч ВКЛ, дипломат, отримав від вуя як подарунок маєтність Свинарин на Волині в 1506 році.

Джерела ред.

  • Halecki O. Bohowitynowicz Bohusz Michał h. Korczak (Pelikan?) (†1530) // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1936. — T. ІІ/1, zeszyt 1. — S. 226—227. (пол.)