Бачинська Олена Анатоліївна

Бачинська Олена Анатоліївна
Народилася3 квітня 1971(1971-04-03) (53 роки)
Одеса, Українська РСР
КраїнаУкраїна Україна
Діяльністьісторик
Alma materОдеський університет
ЗакладОНУ ім. І. І. Мечникова
Посадазавідувач кафедри історії України Одеського університету імені І. І. Мечникова
Вчене званнядоктор історичних наук
Науковий ступіньпрофесор
БатькоБачинський Анатолій Діомидович

Олена Анатоліївна Бачинська (нар. 3 квітня 1971, Одеса, Українська РСР, СРСР) — доктор історичних наук (2003 р.), професор (2005 р.), завідувач кафедри історії України Одеського університету імені І. І. Мечникова, дослідниця історії Південної України XVIII — початку XX ст. та історії українського козацтва.

Життєпис

ред.

Народилась 3 квітня 1971 у місті Одесі, в сім'ї історика А. Д. Бачинського, у 1988—1993 — навчалася на історичному факультеті Одеського державного університету імені І. І. Мечникова, у 1993—1996 — навчалася в аспірантурі Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

З 1996 О. А. Бачинська працює на кафедрі історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на посадах: асистента, старшого викладача (з 1997 р.), доцента (з 1999 р.) та професора (з 2003 р.). У 1997 р. О. А. Бачинська захистила кандидатську дисертацію «Дунайське (Новоросійське) козацьке військо (1828—1869)». Науковий керівник — Самойлов Федір Олександрович, а у 2003 р. — захистила докторську дисертацію «Колонізація українським населенням Придунайських земель. Кінець XVIII — початок XX ст.» Науковий консультант — Заїра Валентинівна Першина.

З 2000 р. О. А. Бачинська — завідувач Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України (на громадських засадах), який відкритий при історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

З 24 листопада 2015 О. А. Бачинська — завідувач кафедри історії України Одеського університету імені І. І. Мечникова

Науковий доробок

ред.

Основні дослідження О. А. Бачинської присвячені: історії українського козацтва наприкінці XVIII — XIX ст., заселенню і освоєнню українським населення межиріччя Дністра та Дунаю в XVIII — XIX ст., краєзнавству Одещини. Вона однією з перших досліджувала питання перебування дунайського козацтва на території межиріччя Дністра та Дунаю у XIX ст., запропонувала новий концептуальний підхід дослідження процесів колонізації в зазначеному регіоні шляхом виокремлення проблеми української колонізації із контексту загальної, у взаємодії з представниками інших етнічних груп та на фоні політичних, суспільних і економічних перетворень; включила питання соціально-економічного розвитку Південної Бессарабії до контексту історії Південної України; довела існування і показала роль українського козацтва Південної та Лівобережної України у подіях XIX ст. — так званої «післякозацької доби», чим заповнено прогалину у вітчизняній історіографії; увела значну кількість нових архівних матеріалів до наукового обігу.

О. А. Бачинська автор і упорядник близько 120 наукових праць та 7 монографій, організатор 7 міжнародних і всеукраїнських конференцій, круглих столів, член редколегій 7 наукових часописів. О. А. Бачинська — відповідальний редактор щорічного часопису Відділу історії козацтва на Півдні України «Чорноморська минувшина» (виходить з 2005 р.).

Наукові публікації

ред.
 • Козацтво на Півдні України. 1775—1869. — Одеса: Маяк, 1995 (у співавторстві з А. Д. Бачинським).
 • Дунайське козацьке військо. 1828—1868 рр. (До 170-річчя заснування). — Одеса: Астропринт, 1998.
 • Болгары в казачьих формированиях Южной Украины в конце XVIII — XIX вв. //Българите в Северното Причерноморие: Изследования и материали. — Велико-Търново, 2000. — Т. 7.
 • Українське населення Придунайських земель. XVIII — початок XX ст. (заселення й економічне освоєння). — Одеса: Астропринт, 2002.
 • Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). — Вип.3. — К., 2003.
 • Бачинська О. Політика Російської імперії щодо задунайського козацтва: стратегія, тактика, заходи //Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). — Вип.4. — К.: Інститут історії України НАН України, 2004.
 • Бачинська О. Козацтво в системах Російської і Турецької імперії// Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т./ Ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. — К., 2007.-Т.2.
 • Одеса козацька. Наукові нариси. — Одеса: Фенікс, 2008. (у співавторстві з Т. Г. Гончаруком, С. Б. Гуцалюком, В. І. Кіровим, А. І. Мисечко, Л. В. Новіковою, В. М. Полтораком).
 • Козацтво в «після козацьку» добу української історії (кінець XVIII — XIX ст.). -К.: Вища шк., 2011.
 • Пути миграций и процесс стягивания болгарского населения в города Буджака на рубеже XVIII — XIX ст.// Просвета и промяна. — София: Институт за исторически изследования, Българска академия на науките пр БАН, 2010.
 • Османські фортеці Буджака на межі XVIII — XIX ст.: залоги й їхній склад=Bucak vilayetinde Osmanlı kaleleri: garnizonların yapısı ve işleyişi (XVIII. Yüzyıl sonu — XIX. Yüzyıl başları) / Олена Бачинська= Olena Baçinska. — Одеса: Астропринт, 2013. (українською та турецькою мовами).

Література

ред.
 • Станко В. Н. Бачинська О. А.// Професора Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. — Т.2: А-I. — Одеса: Астропринт, 2005.
 • Шепель Л. Бачинська О. А.// Українські історики XX ст.: Біобібліографічний довідник/ Інститут історії України НАН України. — К., 2006. − Вип.2.

Посилання

ред.