Список бабок України

(Перенаправлено з Бабки України)

У складі фауни України розрізняють близько 70-80 видів бабок (Odonata).

Бабки України
Calopteryx splendens (10).jpg
Біорегіон
Фауністичне царство Арктогея
Біогеографічний екорегіон Палеарктика
Екозона .
Місцевість
Континент Європа
Країна Україна Україна
Фауна вищого рангу
За географією Фауна України
За систематикою фауна в цілому (фауна безхребетних)
За екологією суходільна фауна, прісноводна фауна
Період існування
Особливості
Видовий обсяг 77

Нижче наведено повний перелік видів комах ряду бабки у фауні України.

Про обсяг фауниРедагувати

У 2000 році опублікована монографія, присвячена бабкам України[1] — згідно з літературними даними та власними даними авторів, наведено 74 види бабок, але автори ставлять під сумнів наявність в Україні виду Coenagrion mercuriale[1][2], відомого з гідробіологічних джерел[3]. У літературі для Донецькій області також згадується вид Aeshna serrata[4], але знахідки цього північного виду на думку одонатологів України є сумнівними[1] [5].

Пізніше, до списку видів бабок України внесли ще 3 види: Lindenia tetraphylla[6], Selysiothemis nigra[7][8], Cordulegaster heros[9]. В результаті, за всією сумою даних, відомих в літературі, у фауні України відомо 76 видів бабок.

Красуневі (Calopterygidae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Красуня блискуча (Calopteryx splendens) Поширений по всій країні, у степовій зоні рідкісний
Красуня діва (Calopteryx virgo) Спорадично по всій країні

Лютки (Lestidae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Лютка дрібнозубчаста (Lestes parvidens)   Південнні області, Закарпаття
Лютка зелена (Lestes viridis)     Закарпаття, Подністров'я
Лютка повільна (Lestes barbarus) По всій території
Лютка-дріада (Lestes dryas) По всій території
Лютка великовічкова (Lestes macrostigma) У степовій зоні
Лютка-наречена (Lestes sponsa) Досить поширений
Лютка ясно-зелена (Lestes virens)     Досить поширений
Сіролютка руда (Sympecma fusca) Досить поширений у південних областях, рідше на заході
Сіролютка кільчаста (Sympecma paedisca) Звичайний вид у Поліссі, рідше трапляється у лісостеповій зоні

Плосконіжки (Platycnemididae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Плосконіжка звичайна (Platycnemis pennipes) По всій країні

Стрілки (Coenagrionidae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Стрілка озброєна (Coenagrion armatum)   Західна Україна, рідкісний
Стрілка списоносна (Coenagrion hastulatum)    
Стрілка весняна (Coenagrion lunulatum)     У Західному Лісостепу, Прикарпатті та в Полтавській області. Рідкісний.
Стрілка Меркурія (Coenagrion mercuriale)     поодинокі особини були виявлені на території природного заповідника «Дунайські плавні»
Стрілка прикрашена (Coenagrion ornatum)     Правобережна Україна, рідкісний
Стрілка-дівчина (Coenagrion puella)     Досить поширений
Стрілка чудова (Coenagrion pulchellum)     Повсій території, крім Криму
Стрілка гарна (Coenagrion scitulum)   У басейні Дніпра та у Криму
Еналягма чашоносна (Enallagma cyathigerum)     поширений майже по всій Україні
Стрілка Ліндена (Erythromma lindenii)     На півдні країни
Червоноочка-наяда (Erythromma najas)     По всій країні
Червоноочка зелена (Erythromma viridulum)     Спорадично
Тонкохвіст елегантний (Ischnura elegans)     Спорадично
Тонкохвіст маленький (Ischnura pumilio)     Вид поширений майже по всій Україні
Негаленія чудова (Nehalennia speciosa)     У лісовій зоні, рідкісний
Вогнетілка-русалонька (Pyrrhosoma nymphula)     Локально у Західній Україні та Одеській області

Коромисла (Aeshnidae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Коромисло зеленобоке (Aeshna affinis)     По всій країні, на заході рідкісний
Коромисло синє (Aeshna cyanea)     На заході поширений, на сході рідкісний
Коромисло велике (Aeshna grandis)     На більшій частині території України, крім Причорноморської низовини і Криму
Коромисло руде (Aeshna isosceles)   Поширений майже по всій Україні
Коромисло очеретяне (Aeshna juncea)     На Правобережжі
Коромисло мале (Aeshna mixta)     Поширений майже по всій території України
Коромисло пильчасте (Aeshna serrata)     Донецька область
Коромисло зелене (Aeshna viridis)     Рідкісний
Дозорець-імператор (Anax imperator)     Поширений майже на всій території України
Дозорець малий (Anax parthenope)   Спорадично
Дозорець швидкий (Anax ephippiger)     Залітний
Короткочеревець лучний (Brachytron pratense)     Поширений на більшій частині України, але в Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях не відзначений

Дідки (Gomphidae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Дідок жовтоногий (Gomphus flavipes)     Рідкісний
Дідок звичайний (Gomphus vulgatissimus)     Досить широко поширений вид
Офіогомфус рогатий (Ophiogomphus cecilia)     На заході України, рідкісний
Оніхогомфус кліщоносний (Onychogomphus forcipatus)     На заході України, нечисленний
Лінденія чотирилисткова (Lindenia tetraphylla)   Єдиний раз спостерігався у 2013 році в Криму (Феодосія)

Кордулегастерові (Cordulegastridae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Кордулегастер кільчастий (Cordulegaster boltonii)     По всій території окрім степової зони і Криму
Кордулегастер двозубчастий (Cordulegaster bidentata)   Карпати і Прикарпаття
Кордулегастер балканський (Cordulegaster heros)   У 2013 році виявлено 5 популяцій у Чернівецькій області

Кордуліїди (Corduliidae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Кордулія бронзова (Cordulia aenea)     Вид поширений майже по всій Україні
Епітека двоплямиста (Epitheca bimaculata)   Спорадично
Зеленотілка жовтоплямиста (Somatochlora flavomaculata)   На більшій частині території України
Зеленотілка південна (Somatochlora meridionalis)   Відомо 2 популяції у південно-західній Україні
Зеленотілка металева (Somatochlora metallica)     Звичайний і численний вид на Західній Україні, на сході країни представлений рідкісними і нечисленними популяціями.
Зеленотілка північна (Somatochlora arctica)   Рівненська, Житомирська області
Зеленотілка альпійська (Somatochlora alpestris)   Карпати

Бабки справжні (Libellulidae)Редагувати

Назва Зображення Довжина тіла (Д),
розмах крила (Р)
Забарвлення, особливості Поширення в Україні Літ імаго
Самиця Самець
Шафранка червона (Crocothemis erythraea)     Трапляється лише на півдні Закарпатської низовина, в Одеській, Херсонській, Запорізькій області.
Білоноска маленька (Leucorrhinia dubia)     У Київській області і Карпатах
Білоноска червонувата (Leucorrhinia rubicunda)     Полісся, Прикарпаття
Білоноска болотна (Leucorrhinia pectoralis)     Мозаїчно
Білоноска білолоба (Leucorrhinia albifrons)   Полісся, Крим
Білоноска товстохвоста (Leucorrhinia caudalis)     На півночі країни
Бабка плоска (Libellula depressa)     Майже на всій території України.
Бабка руда (Libellula fulva)     Лісова та лісостепова зони
Бабка чотириплямиста (Libellula quadrimaculata)     По всій Україні
Рівночеревець білохвостий (Orthetrum albistylum)     Майже по всій країні
Рівночеревець коричневий (Orthetrum brunneum)     Майже по всій країні
Рівночеревець решітчастий (Orthetrum cancellatum)     Дуже рідкісний
Рівночеревець синіючий (Orthetrum coerulescens)     Відомий з Західного Лісостепу, Прикарпаття, Закарпатської низовини, в дельті річки Дунай і в Донецькій області
Селісія чорна (Selysiothemis nigra)   Південь країни, спостерігається з 2002 року
Тонкочеревець сплющений (Sympetrum depressiusculum)    
Тонкочеревець жовтий (Sympetrum flaveolum)     Поширений на всій території країни.
Тонкочеревець Фонсколомба (Sympetrum  fonscolombii)     На більшій частині Правобережної України, рідкісний
Тонкочеревець південний (Sympetrum meridionale)     На значній частині країни
Тонкочеревець чорний (Sympetrum danae)     По всій країни
Тонкочеревець перев'язаний (Sympetrum pedemontanum)     Лісова та лісостепова зона
Тонкочеревець криваво-червоний (Sympetrum sanguineum)     поширений майже по всій Україні, крім Криму та Карпат
Тонкочеревець смугастий (Sympetrum striolatum)     Поширений в більшості областей
Тонкочеревець звичайний (Sympetrum vulgatum)     Широко поширений на більшій частині, рідкісний на півдні

ПриміткиРедагувати

  1. а б в Горб С. Н., Павлюк Р. С., Спурис З. Д. Стрекозы (Odonata) Украины: фаунистический обзор // Вестник зоологии (К.). — 2000. — Отд. вып: № 15. — 155 с.
  2. Павлюк Р. С. О необходимости тщательного видового определения личинок стрекоз // Гидробиол. журн. — 1973. — 9,№ 4. — С. 129—131.
  3. Волкова Л. А., Григорьев Б. Ф., Гурьевская Л. И. Личинки стрекоз Днепровско-Бугской устьевой области // Вопр. рыбохозяйств. освоения и сан. — биол. режима водоемов Украины. — 1970. — 1. — С. 65—67
  4. Олигер А. И. Эколого-фаунистическая характеристика стрекоз (Odonatoptera) Донбасса: Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Донецк, 1975в. — 20 с.
  5. Martynov A.V. The Odonata fauna of the basin of the river Severskyi Donets in its middle current (Eastern Ukraine). International Dragonfly Fund — Report 31 (2010): 1-41
  6. Savchuk V.V., Karolinskiy E.A. New Records of Rare Dragonflies (Insecta, Odonata) in Ukraine. Vestnik zoologii, 47(6): 506, 2013.
  7. Титар В. М. Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) — новый вид стрекоз (Insecta: Odonata) для фауны Украины // Вестник зоологии. — 2007. — Т. 41. — N 2. — C. 122
  8. Matushkina N.A. Selysiothemis nigra (VANDER L.) new for the fauna of the Ukraine// Notul. odonatol. — 2007. — V. 6, № 10. — P. 118—119. (in English)
  9. Bernard R., Daraz B. Cordulegaster heros and Somatochlora meridionalis in Ukraine: solving the zoogeographical puzzle at their northern range limits (Odonata: Cordulegasteridae, Corduliidae) // Odonatologica. — 2015. — V. 44, Iss. 3. — P. 255—278.