Андро́нім (грец.) — вид антропоніма: іменування жінки за іменем, прізвищем чи прізвиськом її чоловіка (наприклад, Долинюк — Долинючка, Горобець — Горобчиха, Онофрійчук — Онофрійчучка, Тимошенко — Тимошенчиха). Інша назва — марито́нім.

Загальні відомості ред.

Звичай називати заміжню жінку за її чоловіком загальнослов'янський. Проте, як зазначає Павло Чучка, засоби творення андронімів, набір андронімічних формантів і валентність кожного з них у різних мовах і діалектах не однакові.

У говорах української мови вживається 10 суфіксів для творення андронімів: -иха, -ка, -янка, -иня, -аня, -уля, -ова, -овка, -ина, -а.

Не однакове і місце андронімів у лексичному складі різних мов і періодів їх історичного розвитку. У староукраїнській мові вони вільно використовувалися в усіх стилях. У сучасній українській мові андроніми в офіційному вжитку не використовуються. Ономасти кваліфікують їх як особливий вид прізвиськ.

У західнослов'янських і низці інших мов світу відпрізвищеві андроніми виконують роль жіночих прізвищ.

Андроніми в епістолярному стилі ред.

Наталя Журавльова в статті про етикетно-ввічливі гоноративи «пані», «панно» в епістолярному стилі 19 — початку 20 століття зазначає [1]: «Формула ввічливості набуває розмовного відтінку, якщо до її складу, крім лексеми пані, входить андронім, тобто особова жіноча назва, утворена за прізвищем чоловіка. У листах найчастіше вживаються прикметникові суфіксальні утворення жіночих найменувань на -ова». Дослідниця наводить такі приклади:

Наталя Журавльова підкреслює, що андроніми, виражені іменниковими суфіксальними словоформами на -иха, трапляються в епістолярних текстах рідше: «Рівночасно й пані Кулішиха, що знайома з Шаховським, й собі удалася до нього з листом» (Михайло Коцюбинський до Панаса Мирного).

Приклади андронімів в українській літературі ред.

В українській літературі засвідчено чимало прикладів андронімів:

Примітки ред.

  1. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2004. — Вип. 34. — Ч. ІІ. — С. 233

Література ред.

Посилання ред.