Відкрити головне меню
До-мажорний тризвук — один з найпопулярніших та найпростіших акордів

Акорд в музиці (італ. accordo — узгоджую) — ритмічно одночасне сполучення кількох (не менше трьох) різних за висотою звуків.

В класичній гармонії акордом вважається лише таке сполучення звуків, в якому звуки розташовані по терціях, або можуть бути розташовані шляхом перенесень на октаву. Таке визначення вперше висунув Й. Г. Вальтер в 1732 році. При цьому звуки, що не можуть бути розташовані по терціях, в класичній гармонії вважаються неакордовими.

В той же час в старовинній музиці (до Вольтера), а також в багатьох випадках — в музиці ХХ століття, акордом називається будь-яке сполучення тонів, що звучать одночасно.

Залежно від кількості різнойменних звуків, що можуть бути розташовані по терціях, акорди поділяються на:

Нижній звук акорду називають основним тоном, інші звуки отримують назву згідно з інтервалом, що вони утворюють з основним тоном. Будь-який звук акорду може бути подвоєним (потроєним), або перенесеним в іншу октаву. Якщо основний тон акорду перестає бути нижнім — відбувається обернення акорду.

Акорд може бути розташованим тісно або широко. При тісному розташуванні сусідні голоси (крім басу) віддалені на інтервал секунди, терції, або кварти, при широкому — на інтервал квінти, сексти або септими. Бас із тенором може утворювати будь-який інтервал. Зустрічаються також акорди в змішаному розташуванні.

В атональній музиці (див. атональність) акорди класифікують за інтервальним складом. Розрізняють акорди секундової (т.зв. кластери), терцевої (а також політерцевої), квартової та змішаної структури.

ЛітератураРедагувати

  • Гармонія. Ч.1 : Діатоніка : навч. посібник для вузів культури і мистецтв III-IV рівнів акредит. / М. М. Лемішко ; Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Вид. 2-ге, доп . – Вінниця : Нова книга, 2010 . – 224 с. : нотн. іл. - ISBN 978-966-382-263-1 (читати он-лайн)
  • Загальні основи музики : (теорія музики) / Станислав Людкевич. – Коломия : Накладом ”Заг. книгозбірні”, 1921. – 136 с. (читати он-лайн, див. с. 73)
  • Практичні поради з вивчення гармонії : методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв I - II рівнів акредитації / Л. М. Сисак, М-во культури України, Держ. методичний центр навч. закладів культури і мистецтв України . – Вид. 2-ге, перероблене та доп . – Вінниця : Нова книга, 2012 . – 88 с. - Бібліогр.: с. 87. - ISBN 978-966-382-411-6 (читати он-лайн)

ПосиланняРедагувати