Іхтіоло́гія, або рибозна́вство[1] (грец. Ιχθυολογία від ιχθύς — риба) — наука про риб, один з розділів зоології хребетних. Наука, об'єктом досліджень якої є риби і круглороті (міксини та міноги). Досліджує систематику й еволюцію, морфологію, анатомію, ембріологію риб, видовий, віковий склад і чисельність їх популяцій відкритих водойм різних природно-кліматичних зон, етологію, вплив біотичних та абіотичних факторів на організм і популяції риб.

Cуперчервона аравана

Основна мета іхтіології полягає в теоретичному обґрунтуванні збереження, відтворення й охорони рідкісних і зникаючих видів риб, а також рибних ресурсів, методів оцінок промислових запасів риби, якісного складу іхтіофауни, розроблення способів підвищення рибопродуктивності континентальних водойм і світового океану, прогнозування стану іхтіофауни під впливом антропогенних чинників.

Напрямки досліджень

ред.

Основні напрямки досліджень:

 • Вивчення риб та їхньої будови
 • Структура, чисельність і міграція популяцій морських, прісноводних риб та риб хижаків.
 • Біологія різних видів риб.
 • Біологічне різноманіття іхтіофауни континентальних водойм і світового океану.
 • Вплив факторів різної природи на індивідуальний розвиток риб і поведінку їх популяцій.
 • Процеси живлення риби і трансформації енергії в метаболізмі організму та в біоценозах водойм.
 • Вплив природних антропогенних чинників на динаміку чисельності та масу популяцій риб.
 • Розроблення методів інтродукції й акліматизації риб.
 • Розроблення теоретичних засад поліпшення якісного складу іхтіофауни водойм та підвищення їх рибопродуктивності.
 • Охорона і раціональне використання іхтіофауни.

Див. також

ред.

Посилання

ред.

Література

ред.
 • Загальна іхтіологія : підруч. / Шерман І. М., Пилипенко Ю. В., Шевченко П. Г. − К. : Аграрна освіта, 2009. − 454 c. - ISBN 978-966-7906-83-2 (PDF-файл)
 • Іхтіологія // Біологічний словник / Редколегія; 2-е вид. - К.: Головна редакція УРЕ, 1986. - С. 256.
 • Іхтіологія : посіб. [для студ. біологічних фактів] / В. Р. Алексієнко. – К. : Укр. фітосоціолог. центр, 2007. – 116 с.
 • Методи іхтіологічних досліджень / Ю. В. Пилипенко [та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2017. - 431 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-289-143-0
 • Спеціальна іхтіологія : [у 2 т.] / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.
Т. 1. - 2016. - 267 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 238-241 . - 300 прим. - ISBN 978-966-289
Т. 2. - 2016. - 497 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 494-497. - 300 прим. - ISBN 978-966-289-088-4
 • Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XI міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., 18-20 верес. 2018 р., м. Львів / [редкол.: Ю. М. Забитівський та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. - 239 с. : рис., табл.


 1. Пошук. Російсько-українські словники (укр.). 27 жовтня 2009. Процитовано 5 грудня 2022.