Інститут медичної радіології імені С. П. Григор'єва

Інститут медичної радіології імені С. П. Григор'єва — головна в Україні наукова установа у галузі радіології, дозиметрії та метрології іонізуючого випромінення.

Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва АМН України»
Grigoriev institute logo.png
Основні дані
Засновано 30 липня 1920
Приналежність АМН України
Сфера рентгенологія
Контакт
Ключові особи М.І. Пилипенко
Адреса м. Харків, вул. Пушкінська, 82
Веб-сторінка medradiologia.kharkov.ua

ІсторіяРедагувати

У 1920 році постановою Раднаркому УРСР у Харкові була заснована Всеукраїнська рентгенівська академія. Мав відділи: внутрішніх та системних захворювань, променевих уражень, радіогінекологічний, радіохірургічний, фіз., 8 лабораторій і низку допоміжних відділів. Вивчав проблеми клінічної та експериментальної рентгенології, радіології й онкології. У 1925 році перейменована на Український рентгено-радіологічний інститут, а в 1955 році реорганізована на Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології. З 2000 року установа підпорядковується Академії медичних наук України. Того ж року вона була перейменована на Інститут медичної радіології. З 1995 року Інститут носить ім'я його засновника — С. П. Григор'єва.

Керівники інститутуРедагувати

Основні напрямки наукової діяльності інститутуРедагувати

  • розробка технологій променевої діагностики та променевої терапії;
  • розробка методів профілактики, діагностики та лікування радіаційних ушкоджень і удосконалення дозиметричного супроводу променевої терапії;
  • оптимізація променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур;
  • метрологічне забезпечення в галузі медичного використання джерел іонізуючого випромінення;
  • прогноз розвитку наукових досліджень у галузі медичної радіології на підставі вивчення інформаційних ресурсів.

Основні здобуткиРедагувати

Інститутом були розроблені нові медичні технології, які захищені 48 патентами України. У зарубіжних і вітчизняних наукових виданнях надруковано понад 500 публікацій співробітників установи. Розроблено технології: променевої діагностики та променевої терапії (34 патенти України), профілактики, діагностики та лікування радіаційних ушкоджень (12 патентів), біодозиметрії (2 патенти).

Медична діяльністьРедагувати

Клінічна база Інституту налічує 220 стаціонарних ліжок та 30 стаціонару денного перебування, що дозволяє лікувати щорічно близько 4000 хворих на рак грудної, щитоподібної, передміхурової залоз, легень, жіночої статевої сфери, травного тракту, а також хворих з поліцитемію, променевими ушкодженнями. Крім надання спеціалізованої медичної допомоги, в клінічних підрозділах проводиться апробація нових методів променевої діагностики та лікування, апробація фармпрепаратів, медичної техніки. У поліклінічному відділенні щороку отримують висококваліфіковану допомогу близько 25 тис. хворих. На базі клініки з 1957 року працює Державна диспансерна комісія з нагляду за особами, які працюють у сфері дії іонізуючого випромінення.

Освітня діяльністьРедагувати

На базі Інституту проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук) за спеціальностями «променева діагностика, променева терапія», «онкологія» та «радіобіологія». Працює ординатура, яка готує лікарів за спеціальностями «радіологія». На курсах інформації та стажування для лікарів, інженерів-радіологів, лаборантів, техніків-дозиметристів проводяться навчання з окремих питань радіонуклідної, рентгенівської і ультразвукової діагностики; променевої терапії, терапії променевої патології, хіміотерапії, метрології іонізуючого випромінення, радіаційної гігієни. На базі установи діють дві кафедри Харківського національного медичного університету — радіології і онкології.

У 1993 році Інститут заснував перший в Україні «Український радіологічний журнал», у якому висвітлюються сучасні проблеми з усіх розділів радіології. У 1999 році засновано Українське товариство радіаційних онкологів (УТТРО). На базі Інституту працює проблемна комісія «Медична радіологія» МОЗ та АМН України, в задачі якої входить координація наукових робіт у царині діагностичної та терапевтичної радіології.

В Інституті працюють 12 докторів наук, з них 8 професорів і 1 член-кореспондент АМНУ, та 42 кандидати наук, а також лауреат Державної премії в галузі науки і техніки та Заслужений діяч науки і техніки України. Два науковці інституту є членами EANM (Європейської асоціації ядерної медицини), 11 — членами ESTRO (Європейського товариства терапевтичної радіології та онкології) і 1 — членом RSNA (Північно-Американського товариства радіологів).

ДжерелаРедагувати