Ізотомічне спряження

перетворення площини, породжуване заданим на ній трикутником

У планіметрії ізотомічним спряженням називають одне з перетворень площини, що породжується заданим на площині трикутником .

ВизначенняРедагувати

Нехай дано трикутник  , у якого   — середина сторони  ,   — середина   і   — середина сторони  . Нехай також на площині вибрано довільну точку  , яка не лежить на прямих, що містять його сторони. Тоді розглянемо прямі  ,   і  . Нехай вони перетинають прямі, що містять протилежні сторони трикутника, відповідно в точках  ,   і   (якщо прямі виявляться паралельними, точкою перетину вважається нескінченно віддалена точка прямої). Згідно з теоремою Чеви,  . Якщо тепер точки  ,   і   симетрично відбити відносно  ,   і   відповідно, вийдуть точки  ,   і   (нескінченно віддалена точка переходить сама в себе). Оскільки  ,   і так само для інших пар точок, отримуємо   і, згідно з тією ж теоремою Чеви, прямі  ,   і   перетинаються в одній точці  . Ця точка називається ізотомічно спряженою точці   відносно трикутника  .

Ізотомічне спряження встановлює взаємно-однозначну відповідність між точками площини з виключеними прямими  ,   і  . На цих прямих відповідність не є взаємно-однозначною, так будь-якій точці прямої   відповідає вершина   (і навпаки, вершині   — будь-яка точка  ) тощо.

КоординатиРедагувати

Якщо барицентричні координати точки   дорівнюють  , то барицентричні координати ізотомічно спряженої їй точки   дорівнюють  .

Якщо трилінійні координати точки   дорівнюють  , То трилінійні координати ізотомічно спряженої їй точки   дорівнюють  .

Інше визначенняРедагувати

Якщо замість симетричної чевіани взяти чевіану, основа якої віддалена від середини сторони так само, як і основа початкової, то такі чевіани також перетнуться в одній точці. Отримане перетворення називають ізотомічним спряженням. Воно також переводить прямі в описані коніки. Під час афінних перетворень ізотомічно спряжені точки переходять в ізотомічно спряжені. За ізотомічного спряження в нескінченно віддалену пряму перейде описаний еліпс Штейнера.

ВластивостіРедагувати

  • Ізотомічне спряження є симетрією, тобто його квадрат тривіальний.
  • Нерухомими точками (тобто такими, що переходять самі в себе) ізотомічного спряження є центроїд (інші назви: барицентр або центр мас, тобто точка перетину медіан) трикутника   і точки, симетричні вершинам трикутника відносно середин протилежних сторін.
  • Точки Жергонна і Наґеля ізотомічно спряжені.
  • Точці Лемуана (точці перетину симедіан) трикутника ізотомічно спряжена його точка Брокара.
  • Точці перетину бісектрис (інцентру) ізотомічно спряжена точка перетину антибісектрис.
  • Прямі загального положення відносно трикутника за ізотомічного спряження переходять в описані навколо нього коніки, і навпаки.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати