Відкрити головне меню

Mechanics and Advanced Technologies — міжнародний науково-технічний журнал, призначений для знайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.

Mechanics and Advanced Technologies
Країна видання Україна Україна
Тематика прогресивна техніка і технології машинобудування, сучасні проблеми механіки деформованого тіла, обробка матеріалів тиском, технічна гідроаеромеханіка, нетрадиційна гідроаеромеханіка.
Періодичність виходу 3 рази на рік
Мова українська, англійська, російська
Адреса редакції пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Засновник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Видавець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Доступ підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій
ISSN (Print) 2305-9001 (Print)

Вебсторінка: journal.mmi.kpi.ua

Видання «Mechanics and Advanced Technologies» є правонаступником збірника «Вісник національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут“. Серія машинобудування».[1]

Галузь та проблематика збірникаРедагувати

• Математичні та комп'ютерні моделювання поведінки технічних систем зокрема авіаційної техніки та енергомашинобудування при статичних і динамічних термосилових навантаженнях, їх надійністю та довговічністю. Вивченням закономірностей, динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки та чисельної математики;

• Особливості застосування технологій супроводження життєвого циклу машин, приладів, конструкцій від проектування і виробництва до експлуатації;

• Сучасні методи проектування технологічних процесів машинобудівного виробництва, програмування та обслуговування верстатів з числовим програмним керуванням, робототехнічних комплексів, у тому числі вивчення сучасних пакетів автоматизованого проектування;

• Сучасні знання з технологічної механіки пластичного формоутворення конструкцій, розрахунку та комп'ютеризованого проектування технологічних процесів з металів, пластмас та композиційних матеріалів в наукоємному машинобудуванні, а також інтегрованими технологіями прискореного дрібносерійного виробництва (Rapid Tooling);

• Нові методи формоутворення конструкцій з шаруватих, волокнистих, порошкових, наноструктурних композиційних матеріалів, основами технологічної механіки композиційних матеріалів, систем технологій проектування, виготовлення, випробування та утилізації конструкцій з композитів на металевій основі, порошкових та наноструктурних матеріалів;

• Нові знання з організації виробництва, випробування та експлуатації виробів спеціального призначення — зразків стрілецького та артилерійського озброєння, засобів захисту людини та техніки;

• Сучасні технологічні процеси та системами фізико-технічної обробки, зокрема технології обробки матеріалів та синтезу виробів складної конфігурації з використанням концентрованих джерел енергії: лазерного та електронного променю, електричного розряду, плазми, ультразвуку, електрохімічних процесів, магнітного поля, комбіновані та гібридні процеси;

• Нові знання механіки, гідравліки, гідроаеромеханіки, теорії автоматичного керування, комп'ютерного проектування та конструювання, багатофункціональних та адаптивних гідравлічних та пневматичних пристроїв і систем;

• Нові особливості процесів в патологічних тканинах людини, способам та обладнанню їхньої діагностики та лікування, новому лазерному обладнанню, системам транспортування, фокусування, формування лазерних пучків з заданим розподілом при різних процесах.[2]

ІндексуванняРедагувати

Журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Index Copernicus, Google Scholar, Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ, WorldCat, BASE, EBSCO.

КонтактиРедагувати

ПосиланняРедагувати