{{i}} Документація шаблону[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Цей шаблон призначений для створення бібліографічних посилань на джерела, розміщені в мережі Інтернет. Шаблон створює бібліографічні посилання у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Шаблон підтримує всі основні параметри шаблону {{Cite web}}, а також має деякі додаткові параметри, яких немає в шаблоні {{Cite web}}. Шаблон приймає дати як у форматі ЧЧ.ММ.РРРР так і у форматі РРРР-ММ-ЧЧ.

Зразки для копіюванняРедагувати

Мінімальний варіант
{{cite web 2
 |url     = 
 |title    = 
 |author   = 
 |website   = 
 |type    = 
 |date    = 
 |accessdate = 
 |lang    = 
}}
Мінімальний варіант в один рядок
{{cite web 2|url= |title= |author= |website= |type= |date= |accessdate= |lang= }}
Більш повний варіант
{{cite web 2
 |headingon  = 
 |url     = 
 |title    = 
 |trans-title = 
 |deadlink  = 
 |archiveurl = 
 |archivedate = 
 |lang    = 
 |showlang  = 
 |first    = 
 |last    = 
 |first2   = 
 |last2    = 
 |first3   = 
 |last3    = 
 |website   = 
 |websiteurl = 
 |type    = 
 |date    = 
 |accessdate = 
 |quote    = 
 |quoteup   = 
 |description = 
 |ref     = 
}}
Більш повний варіант в один рядок
{{cite web 2|headingon= |url= |title= |trans-title= |deadlink= |archiveurl= |archivedate= |lang= |showlang= |first= |last= |first2= |last2= |first3= |last3= |website= |websiteurl= |type= |date= |accessdate=02.08.2020 |quote= |quoteup= |description= |ref= }}

Опис параметрівРедагувати

Обов'язкові параметриРедагувати

 • urlURL публікації. Якщо URL містить спецсимволи, наприклад «|», то їх потрібно замінити на відповідні &#nnn;-послідовності, наприклад «|»
 • title — назва публікації. В кінці не повинно бути крапки.

Необов'язкові параметриРедагувати

 • headingon — якщо непорожній, то виводиться заголовок бібліографічного посилання, в ролі якого використовується прізвище та ім'я (або ініціали) першого автора. Якщо авторів декілька, то буде додана приставка «та ін.». Для правильного порядку виводу прізвища та імені в заголовку (спочатку прізвище, потім ім'я) їх слід вказувати з допомогою параметрів: last (last1) — прізвище і first (first1) — ім'я. Застосовуйте цей параметр, якщо надалі плануєте посилатися на цю публікацію за допомогою коротких гарвардських посилань.
 • trans-title (те ж саме, що й trans_title) — переклад назви публікації (українською мовою).
 • info — додаткова інформація про публікацію, наприклад, тип публікації: інтерв'ю, прес-реліз і под.
 • Параметри для додавання посилання на архівну копію публікації. У випадку використання, повинні бути заповнені обидва параметри:
  • archiveurl — посилання на збережену архівну копію публікації, зазвичай в Архіві Інтернету.
  • archivedate — дата архівування (у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ).
 • format — формат публікації. Приклад: PDF.
 • lang (те ж саме, що й language) — мова публікації у форматі ISO 639-1 або ISO 639-2, якщо мова відсутня у ISO 639-1. Приклад: en — англійська, de — німецька, ja — японська, eo — есперанто. Параметр використовується для виведення дати публікації на мові публікації, а також для виводу інформації про мову (якщо заповнений параметр showlang). Якщо публікація на українській мові, то вказувати не потрібно.
 • showlang — якщо не порожній, то виводиться інформація про мову, вказану в параметрі lang або language.
 • author (те ж саме, що й author1) — автор (або список авторів). Рекомендується використовувати цей параметр у всіх випадках, коли відомі автори публікації. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last (last1) і first (first1) (див. нижче).
 • first (те ж саме, що й first1) — ім'я автора, використовується разом з last (last1 (прізвищем автора).
 • last (те ж саме, що й last1) — прізвище автора, використовується разом з first (first1) (іменем автора).
 • authorlink (те ж саме, що й authorlink1) — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author (author1) або з last (last1) і first (first1) для формування посилання на статтю про автора.
 • author2 — другий автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last2 і first2 (див. нижче).
 • first2 — ім'я другого автора, використовується разом з last2 (прізвище другого автора).
 • last2 — прізвище другого автора, використовується разом з first2 (ім'я другого автора).
 • authorlink2 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про другого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author2 або з last2 і first2 для формування посилання на статтю про другого автора.
 • author3 — третій автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last3 і first3 (див. нижче).
 • first3 — ім'я третього автора, використовується разом з last3 (прізвище третього автора).
 • last3 — прізвище третього автора, використовується разом з first3 (ім'я третього автора).
 • authorlink3 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про третого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author3 або з last3 і first3 для формування посилання на статтю про третього автора.
 • author4 — четвертий автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last4 і first4 (див. нижче).
 • first4 — ім'я четвертого автора, використовується разом з last4 (прізвище четвертого автора).
 • last4 — прізвище четвертого автора, використовується разом з first4 (ім'я четвертого автора).
 • authorlink4 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про четвертого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author4 або з last4 і first4 для формування посилання на статтю про четвертого автора.
 • author5 — п'ятий автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last5 і first5 (див. нижче).
 • first5 — ім'я п'ятого автора, використовується разом з last5 (прізвище п'ятого автора).
 • last5 — прізвище п'ятого автора, використовується разом з first5 (ім'я п'ятого автора).
 • authorlink5 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про п'ятого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author5 або з last5 і first5 для формування посилання на статтю про п'ятого автора.
 • coauthors — список інших авторів.
 • editor — редактор (або список редакторів). Приставки «за ред.», «ed. by» і под. додані не будуть, їх треба писати самостійно.
 • responsible — особи і організації відповідальні за публікацію (для авторів і редакторів можна використовувати окремі, призначені для цього, параметри (див. вище)).
 • website — назва сайту, на якому розміщена публікація (наприклад: УНІАН).
 • websiteurl — URL сайту, на якому розміщена публікація (наприклад: http://unian.ua).
 • deadlink (те ж саме, що й deadurl) — якщо не пустий, то додається шаблон {{недоступне посилання}}. Сюди боти зазвичай вписують коды відмов (404, 403, etc). Код 200 означає «немає помилки» і його причинами можуть бути або повернення посилання до життя (і тоді параметр deadlink повинен бути видалений) або «м'яке 404», коли повідомлення про помилку сервера некоректно супроводжується кодом 200. Сюди також можна вписати дату виявлення недоступності сторінки (в форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ).
 • work — назва роботи або проекту. Використовується, якщо публікація є частиною електронної книги або якогось більшого проекту. Дозволяє вказати її (його) назву. Виконує ту ж функцію, що й website, тому одночасне використання цих параметрів є неможливим. При заповненому параметрі website цей параметр буде проігнорований.
 • workurl — посилання на роботу або проект, назва якої (якого) вказана в параметрі work. Цей параметр виконує ту ж функцію, що й websiteurl, тому їх одночасне використання є неможливим. При заповненому параметрі websiteurl цей параметр буде проігнорований.
 • type — тип джерела, вказаного в параметрі website або work. Наприклад: сайт, офіційний сайт, електронний журнал.
 • workresponsible — сюди вписуються відомості про осіб та організації, що відповідальні за роботу, назва якої вписана в параметрі work. Для редакторів роботи можна використовувати окремий параметр workeditor (див. нижче), значення якого буде виведене відразу після цього параметра.
 • workeditor — редактор (або список редакторів) роботи або проекту.
 • location — місце видання (зазвичай, місто).
 • publisher — видавництво.
 • year — рік публікації. Не використовуйте цей параметр, якщо використовуєте параметр date (див. нижче).
 • volume — номер тому (для електронних журналів).
 • issue — номер випуску (для електронних журналів і газет, які виходять випусками).
 • number — номер (для електронних журналів і газет, які виходять номерами, а не випусками).
 • month — число і місяць публікації (або лише місяць), наприклад: 4 січня або Січень. Не використовуйте цей параметр, якщо використовуєте параметр date (див. нижче).
 • date (те саме, що й datepublished) — дата публікації (можливе зазначення у довільному форматі, наприклад, 10 лютого 2007, але бажано використовувати формат ЧЧ.ММ.РРРР, ММ.РРРР або РРРР, наприклад, 10.02.2007, 10.2005, — це дозволяє автоматично перекладати дату на мову, вказану у параметрі lang (language). Не використовуйте цей параметр разом з параметрами year і month — при заповнених параметрах year і month цей параметр будет проігноровано.
 • time — час публікації, у форматі ГГ:ХХ. Приклад: 17:12.
 • timezone — часовий пояс або стандарт часу. Приклади: «UTC+3», «GMT».
 • accessdate — дата цитування джерела, у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ. Приклад: 02.08.2020.
 • accesstime — час цитування джерела, у форматі ГГ:ХХ. Приклад: 17:12.
 • pages — конкретна сторінка або діапазон сторінок у джерелі, якщо, наприклад, посилання вказує на PDF-файл зі статтею. Приклад: С. 105 — для джерела на українській мові, P. 105 — для джерела на англійській мові.
 • quote — цитата з джерела. Виводиться в месці бібліографічного посилання, призначеному для приміток. Перед значенням патаметру буде виведене слово "Цитата: ", а саме значення буде виведене в лапках.
 • quoteup — вивести цитату над бібліографічним посиланням. Використовується разом з параметром quote. Якщо цей параметр заповнений, то текст цитати буде виведений над бібліографічним посиланням. Параметр призначений для використання в розділі «Примітки». Можна вписувати довільні значения, наприклад: «1», «так», і т. п.
 • isbn — ISBN (міжнародний стандартний номер книги) публікації вказаної в параметрі title або роботи загалом, якщо використаний параметр work.
 • issn — ISSN (міжнародний стандартний серійний номер) видання, вказаного в параметрі website або work.
 • doi — DOI (Digital Object Identifier) публікації. Приклад використання: doi = 10.1081/E-ELIS3-120044418
 • description — додатковий опис-коментар (виводиться в кінці бібліографічного посилання, в дужках).
 • ref — ім'я посилання, для наступного використання в шаблоні {{sfn}}.

Приклади використанняРедагувати

БукмарклетРедагувати

javascript: function sel () {if (window.getSelection) {return window.getSelection();} else if (document.getSelection) {return document.getSelection();} else if (document.selection) {return document.selection.createRange().text;}} var s = sel(); var now = new Date(); var thisYear = now.getFullYear(); var thisMonth = now.getMonth(); var thisDay = now.getDate(); var monthNames = ["січня", "лютого","березня", "квітня", "травня","червня", "липня", "серпня", "вересня", "жовтня", "листопада","грудня"]; var base_window = window; var server = base_window.location.hostname.replace(/www./g, ''); var copy_window = window.open(); copy_window.document.write('<textarea style="width:100%;height:250px"><ref name="'+server+'">{{cite web 2 |headingon=yes |author= |authorlink= |date= |url='+base_window.location+' |title='+(s != "" ? s : base_window.document.title)+' |type= |publisher= |website='+server+' |accessdate='+thisDay+' '+monthNames[thisMonth]+' '+thisYear+' року |archiveurl=http://web.archive.org/save/'+base_window.location+' |deadlink= |archivedate='+thisDay+' '+monthNames[thisMonth]+' '+thisYear+' року |lang=en |showlang=1 |quote= |ref= }}</ref></textarea>');

Один авторРедагувати

{{cite web 2
 |url     = http://www.example.net/article
 |title    = Title
 |author   = First Last
}}

Три автори (з параметром «headingon»)Редагувати

{{cite web 2
 |headingon  = yes
 |url     = http://www.example.net/article
 |title    = Title
 |lang    = en
 |first    = First
 |last    = Last
 |first2   = First2
 |last2    = Last2
 |first3   = First3
 |last3    = Last3
}}
 • Last First et al. Title / First Last, First2 Last2, First3 Last3.

Іншомовна статтяРедагувати

{{cite web 2
 |title    = Zasnąć! Może śnić?
 |url     = http://www.swiatnauki.pl/8,1312.html
 |website   = Świat Nauki
 |date    = 2013-08-21
 |accessdate = 2015-08-05
 |lang    = pl
 |showlang  = yes
}}

З параметром «quote»Редагувати

{{cite web 2
 |title    = Діод
 |url     = https://ru.wikipedia.org/wiki/Діод
 |website   = Вікіпедія
 |websiteurl = http://uk.wikipedia.org
 |accessdate = 30.10.2016
 |quote    = Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі
}}
 • Діод // Вікіпедія. — Дата звернення: 30.10.2016. — Цитата: «Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі».

З параметром «quote» і «quoteup»Редагувати

Текст статті<ref>{{cite web 2
 |title    = Діод
 |url     = https://ru.wikipedia.org/wiki/Діод
 |website   = Вікіпедія
 |websiteurl = http://uk.wikipedia.org
 |accessdate = 30.10.2016
 |quote    = Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі
 |quoteup   = 1
}}</ref>

Текст статті[1]

ПриміткиРедагувати

 1. «Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі».
     — Діод // Вікіпедія. — Дата звернення: 30.10.2016.

Обробка помилокРедагувати

Статті з помилками в параметрах шаблону додаються в приховану категорію «Статті з помилками у параметрах шаблону Cite web 2».

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

Template dataРедагувати

Шаблон призначений для створення бібліографічних посилань на джерела, розміщені в мережі Інтернет. Шаблон створює бібліографічні посилання у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Шаблон підтримує всі основні параметри шаблону «Cite web», а також має деякі додаткові параметри, яких немає в шаблоні «Cite web». Шаблон приймає дати як у форматі ЧЧ.ММ.РРРР так і у форматі РРРР-ММ-ЧЧ.

Параметри шаблону

ПараметрОписТипСтатус
Назва публікаціїtitle

Назва публікації. В кінці не повинно бути крапки.

Рядокобов'язковий
Посилання на публікаціюurl

Посилання на публікацію. Якщо посилання містить спеціальні символи, наприклад «|», їх потрібно замінювати на відповідні &#nnn;-послідовності, наприклад «&#124;».

Рядокобов'язковий
Вивести заголовокheadingon

Якщо цей параметр непорожній, то буде виведений заголовок бібліографічного посилання, в ролі якого використовується прізвище та ім'я (або ініціали) першого автора. Якщо авторів декілька, то буде додана приставка «та ін.». Застосовуйте цей параметр, якщо надалі плануєте посилатися на цю публікацію за допомогою коротких гарвардських посилань.

Рядокпропонований
Ім'я першого автораfirst

Ім'я (або ініціали) першого автора публікації.

Рядокпропонований
Прізвище першого автораlast

Прізвище першого автора публікації.

Рядокпропонований
Ім'я другого автораfirst2

Ім'я (або ініціали) другого автора публікації.

Рядокпропонований
Прізвище другого автораlast2

Прізвище другого автора публікації.

Рядокпропонований
Ім'я третього автораfirst3

Ім'я (або ініціали) третього автора публікації.

Рядокпропонований
Прізвище третього автораlast3

Прізвище третього автора публікації.

Рядокпропонований
Ім'я четвертого автораfirst4

Ім'я (або ініціали) четвертого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Прізвище четвертого автораlast4

Прізвище четвертого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Ім'я п'ятого автораfirst5

Ім'я (або ініціали) п'ятого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Прізвище п'ятого автораlast5

Прізвище п'ятого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Назва сайтуwebsite

Назва сайту, на якому розміщена публікація (наприклад: «УНІАН»).

Рядокпропонований
Посилання на сайтwebsiteurl

URL сайту, на якому разміщена публікація (наприклад: «http://unian.ua»).

Рядокпропонований
Дата публікаціїdate

Дата публікації (можливе вказування в довільному форматі, наприклад: «10 лютого 2007», але бажано використовувати формат ЧЧ.ММ.РРРР, ММ.РРРР або РРРР, наприклад: «10.02.2007», «10.2005», що дозволить автоматично перекласти дату на мову, вказану в параметрі «lang» («language»). Не використовуйте цей параметр разом з параметром «year», — при заповненому параметрі «year» цей параметр буде проігнорований.

Рядокпропонований
Час публікаціїtime

Час публікації, у форматі ГГ:ХХ.

Приклад
12:38
Рядокнеобов'язковий
Часовий поясtimezone

Часовий пояс або стандарт часу. Приклади: «UTC+3», «GMT».

Рядокнеобов'язковий
Дата зверненняaccessdate

Дата звернення до джерела інформації, у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ.

Приклад
14.05.2016
Датапропонований
Час зверненняaccesstime

Час звернення до джерела інформації, у форматі ГГ:ХХ.

Приклад
16:38
Рядокнеобов'язковий
Мова публікаціїlang language

Мова, на якій написана публікація, у форматі ISO 639-1 або ISO 639-2, якщо мова відсутня в ISO 639-1. Приклад: en — англійська, de — німецька, ja — японська, eo — эсперанто. Якщо публікація написана українською мовою, то вказувати непотрібно, оскільки українська мова передбачена за промовчанням.

Рядокпропонований
Показати мовуshowlang

Якщо цей параметр непорожній, то буде показана мова публікації, вказана в параметрі «Мова публікації». Інакше, мова вказана в параметрі «Мова публікації» буде використана лише для перекладу деяких елементів бібліографічного посилання і показана не буде.

Рядокпропонований
Посилання на архівну копіюarchiveurl

Посилання на збережену архівну копію публікації (як правило, на сайті https://archive.org/ ).

Рядокпропонований
Дата архівуванняarchivedate

Дата архівування (у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ).

Датапропонований
Якірref

Якір, для повторного використання бібліографічного посилання за допомогою шаблону «Sfn» і йому подібних.

Рядокпропонований