{{i}} Документація шаблону[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Цей шаблон призначений для створення бібліографічних посилань на джерела, розміщені в мережі Інтернет. Шаблон створює бібліографічні посилання у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Шаблон підтримує всі основні параметри шаблону {{Cite web}}, а також має деякі додаткові параметри, яких немає в шаблоні {{Cite web}}. Шаблон приймає дати як у форматі ЧЧ.ММ.РРРР так і у форматі РРРР-ММ-ЧЧ.

Зразки для копіювання

Мінімальний варіант
{{cite web 2
 |url     = 
 |title    = 
 |author   = 
 |website   = 
 |type    = 
 |date    = 
 |accessdate = 
 |lang    = 
}}
Мінімальний варіант в один рядок
{{cite web 2|url= |title= |author= |website= |type= |date= |accessdate= |lang= }}
Більш повний варіант
{{cite web 2
 |headingon  = 
 |url     = 
 |title    = 
 |trans-title = 
 |deadlink  = 
 |archiveurl = 
 |archivedate = 
 |archiveid = 
 |lang    = 
 |showlang  = 
 |first    = 
 |last    = 
 |first2   = 
 |last2    = 
 |first3   = 
 |last3    = 
 |website   = 
 |websiteurl = 
 |type    = 
 |date    = 
 |accessdate = 
 |quote    = 
 |quoteup   = 
 |description = 
 |ref     = 
}}
Більш повний варіант в один рядок
{{cite web 2|headingon= |url= |title= |trans-title= |deadlink= |archiveurl= |archivedate= |archiveid= |lang= |showlang= |first= |last= |first2= |last2= |first3= |last3= |website= |websiteurl= |type= |date= |accessdate=20.01.2023 |quote= |quoteup= |description= |ref= }}

Опис параметрів

Обов'язкові параметри

 • urlURL публікації. Якщо URL містить спецсимволи, наприклад «|», то їх потрібно замінити на відповідні &#nnn;-послідовності, наприклад «|»
 • title — назва публікації. В кінці не повинно бути крапки.

Необов'язкові параметри

 • headingon — якщо непорожній, то виводиться заголовок бібліографічного посилання, в ролі якого використовується прізвище та ім'я (або ініціали) першого автора. Якщо авторів декілька, то буде додана приставка «та ін.». Для правильного порядку виводу прізвища та імені в заголовку (спочатку прізвище, потім ім'я) їх слід вказувати з допомогою параметрів: last (last1) — прізвище і first (first1) — ім'я. Застосовуйте цей параметр, якщо надалі плануєте посилатися на цю публікацію за допомогою коротких гарвардських посилань.
 • subtitle — друга назва публікації, що розміщена під її основною назвою, виводиться після title.
 • subtitle2 — третя назва публікації, що розміщена під її другою назвою, виводиться після subtitle.
 • trans-title (те ж саме, що й trans_title) — переклад назви публікації (українською мовою), виводиться після subtitle2 в квадратних дужках.
 • info — додаткова інформація про публікацію, наприклад, тип публікації: інтерв'ю, прес-реліз і под.
 • info2 — додаткова інформація про публікацію, виводиться після info.
 • info3 — додаткова інформація про публікацію, виводиться після info2.
 • lang (те ж саме, що й language) — мова публікації у форматі ISO 639-1 або ISO 639-2, якщо мова відсутня у ISO 639-1. Приклад: en — англійська, de — німецька, ja — японська, eo — есперанто. Параметр використовується для виведення дати публікації на мові публікації, а також для виводу інформації про мову (якщо заповнений параметр showlang). Якщо публікація на українській мові, то вказувати не потрібно.
 • showlang — якщо не порожній, то виводиться інформація про мову, вказану в параметрі lang або language.
 • format — формат публікації. Приклад: PDF.
 • Параметри для додавання посилання на архівну копію публікації. У випадку використання, повинні бути заповнені обидва параметри:
  • archiveurl або archive-url — посилання на збережену архівну копію публікації.
  • archivedate або archive-date — дата архівування (у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ). (Якщо використовується параметр archiveid, то дата аріхвації вставляється автоматично і заповнювати цей параметр не потрібно.)
  • archiveid — унікальний числовий ідентифікатор знімку вебсторінки на сайті web.archive.org — Інтернет-архів. Використовується замість archiveurl і archivedate. Дозволяє значно заощаджувати обсяг тексту. Для інших архівних майданчиків заповнюйте параметри archiveurl, archivedate.
 • author (те ж саме, що й author1) — автор (або список авторів). Рекомендується використовувати цей параметр у всіх випадках, коли відомі автори публікації. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last (last1) і first (first1) (див. нижче).
 • first (те ж саме, що й first1) — ім'я автора, використовується разом з last (last1 (прізвищем автора).
 • last (те ж саме, що й last1) — прізвище автора, використовується разом з first (first1) (іменем автора).
 • authorlink (те ж саме, що й authorlink1) — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author (author1) або з last (last1) і first (first1) для формування посилання на статтю про автора.
 • author2 — другий автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last2 і first2 (див. нижче).
 • first2 — ім'я другого автора, використовується разом з last2 (прізвище другого автора).
 • last2 — прізвище другого автора, використовується разом з first2 (ім'я другого автора).
 • authorlink2 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про другого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author2 або з last2 і first2 для формування посилання на статтю про другого автора.
 • author3 — третій автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last3 і first3 (див. нижче).
 • first3 — ім'я третього автора, використовується разом з last3 (прізвище третього автора).
 • last3 — прізвище третього автора, використовується разом з first3 (ім'я третього автора).
 • authorlink3 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про третого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author3 або з last3 і first3 для формування посилання на статтю про третього автора.
 • author4 — четвертий автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last4 і first4 (див. нижче).
 • first4 — ім'я четвертого автора, використовується разом з last4 (прізвище четвертого автора).
 • last4 — прізвище четвертого автора, використовується разом з first4 (ім'я четвертого автора).
 • authorlink4 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про четвертого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author4 або з last4 і first4 для формування посилання на статтю про четвертого автора.
 • author5 — п'ятий автор. Це може бути як ім'я та прізвище, так і нік автора. Використовується, якщо не заповнені поля last5 і first5 (див. нижче).
 • first5 — ім'я п'ятого автора, використовується разом з last5 (прізвище п'ятого автора).
 • last5 — прізвище п'ятого автора, використовується разом з first5 (ім'я п'ятого автора).
 • authorlink5 — назва статті у Вікіпедії, якщо така існує, про п'ятого автора (без квадратних дужок). Використовується разом з author5 або з last5 і first5 для формування посилання на статтю про п'ятого автора.
 • coauthors — список інших авторів.
 • editor — редактор (або список редакторів). Приставки «за ред.», «ed. by» і под. додані не будуть, їх треба писати самостійно.
 • responsible — особи і організації відповідальні за публікацію (для авторів і редакторів можна використовувати окремі, призначені для цього, параметри (див. вище)).
 • website — назва сайту, на якому розміщена публікація (наприклад: УНІАН).
 • websiteurl — URL сайту, на якому розміщена публікація (наприклад: http://unian.ua).
 • deadlink (те ж саме, що й deadurl) — якщо не пустий і має значення відмінне від "no", "ні", "0", то додається шаблон {{недоступне посилання}}. Сюди боти зазвичай вписують коды відмов (404, 403, etc). Код 200 означає «немає помилки» і його причинами можуть бути або повернення посилання до життя (і тоді параметр deadlink повинен бути видалений) або «м'яке 404», коли повідомлення про помилку сервера некоректно супроводжується кодом 200. Сюди також можна вписати дату виявлення недоступності сторінки (в форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ).
 • work — назва роботи або проєкту. Використовується, якщо публікація є частиною електронної книги або якогось більшого проєкту. Дозволяє вказати її (його) назву. Виконує ту ж функцію, що й website, тому одночасне використання цих параметрів є неможливим. При заповненому параметрі website цей параметр буде проігнорований.
 • workurl — посилання на роботу або проєкт, назва якої (якого) вказана в параметрі work. Цей параметр виконує ту ж функцію, що й websiteurl, тому їх одночасне використання є неможливим. При заповненому параметрі websiteurl цей параметр буде проігнорований.
 • type — тип джерела, вказаного в параметрі website або work. Наприклад: сайт, офіційний сайт, електронний журнал.
 • workresponsible — сюди вписуються відомості про осіб та організації, що відповідальні за роботу, назва якої вписана в параметрі work. Для редакторів роботи можна використовувати окремий параметр workeditor (див. нижче), значення якого буде виведене відразу після цього параметра.
 • workeditor — редактор (або список редакторів) роботи або проєкту.
 • location — місце видання (зазвичай, місто).
 • publisher — видавництво.
 • year — рік публікації. Не використовуйте цей параметр, якщо використовуєте параметр date (див. нижче).
 • volume — номер тому (для електронних журналів).
 • issue — номер випуску (для електронних журналів і газет, які виходять випусками).
 • number — номер (для електронних журналів і газет, які виходять номерами, а не випусками).
 • month — число і місяць публікації (або лише місяць), наприклад: 4 січня або Січень. Не використовуйте цей параметр, якщо використовуєте параметр date (див. нижче).
 • date (те саме, що й datepublished) — дата публікації (можливе зазначення у довільному форматі, наприклад, 10 лютого 2007, але бажано використовувати формат ЧЧ.ММ.РРРР, наприклад: 10.02.2007, — це дозволяє автоматично перекладати дату на мову, вказану у параметрі lang (language). Не використовуйте цей параметр разом з параметрами year і month — при заповнених параметрах year і month цей параметр будет проігноровано.
 • time — час публікації, у форматі ГГ:ХХ. Приклад: 15:41.
 • timezone — часовий пояс або стандарт часу. Приклади: «UTC+3», «GMT».
 • accessdate або access-date — дата цитування джерела, у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ. Приклад: 20.01.2023.
 • accesstime — час цитування джерела, у форматі ГГ:ХХ. Приклад: 15:41.
 • pages — конкретна сторінка або діапазон сторінок у джерелі, якщо, наприклад, посилання вказує на PDF-файл зі статтею. Приклад: С. 105 — для джерела на українській мові, P. 105 — для джерела на англійській мові.
 • note — примітка, як вона визначена у ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (розділ 5.8). Виводиться у визначеному ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 місці бібліографічного опису.
 • quote — цитата з джерела. Виводиться в месці бібліографічного посилання, призначеному для приміток. Перед значенням патаметру буде виведене слово "Цитата: ", а саме значення буде виведене в лапках.
 • quoteup — вивести цитату над бібліографічним посиланням. Використовується разом з параметром quote. Якщо цей параметр заповнений, то текст цитати буде виведений над бібліографічним посиланням. Параметр призначений для використання в розділі «Примітки». Можна вписувати довільні значения, наприклад: «1», «так», і т. п.
 • isbn — ISBN (міжнародний стандартний номер книги) публікації вказаної в параметрі title або роботи загалом, якщо використаний параметр work.
 • issn — ISSN (міжнародний стандартний серійний номер) видання, вказаного в параметрі website або work.
 • doi — DOI (Digital Object Identifier) публікації. Приклад використання: doi = 10.1081/E-ELIS3-120044418
 • description — додатковий опис-коментар (виводиться після бібліографічного посилання, в дужках).
 • ref — ім'я посилання, для наступного використання в шаблоні {{sfn}}.

Приклади використання

Букмарклет

javascript: function sel () {if (window.getSelection) {return window.getSelection();} else if (document.getSelection) {return document.getSelection();} else if (document.selection) {return document.selection.createRange().text;}} var s = sel(); var now = new Date(); var thisYear = now.getFullYear(); var thisMonth = now.getMonth(); var thisDay = now.getDate(); var monthNames = ["січня", "лютого","березня", "квітня", "травня","червня", "липня", "серпня", "вересня", "жовтня", "листопада","грудня"]; var base_window = window; var server = base_window.location.hostname.replace(/www./g, ''); var copy_window = window.open(); copy_window.document.write('<textarea style="width:100%;height:250px"><ref name="'+server+'">{{cite web 2 |headingon=yes |author= |authorlink= |date= |url='+base_window.location+' |title='+(s != "" ? s : base_window.document.title)+' |type= |publisher= |website='+server+' |accessdate='+thisDay+' '+monthNames[thisMonth]+' '+thisYear+' року |archiveurl=http://web.archive.org/save/'+base_window.location+' |deadlink= |archivedate='+thisDay+' '+monthNames[thisMonth]+' '+thisYear+' року |lang=en |showlang=1 |quote= |ref= }}</ref></textarea>');

Один автор

{{cite web 2
 |url     = http://www.example.net/article
 |title    = Title
 |author   = First Last
}}

Три автори (з параметром «headingon»)

{{cite web 2
 |headingon  = yes
 |url     = http://www.example.net/article
 |title    = Title
 |lang    = en
 |first    = First
 |last    = Last
 |first2   = First2
 |last2    = Last2
 |first3   = First3
 |last3    = Last3
}}
 • Last First et al. Title / First Last, First2 Last2, First3 Last3.

Іншомовна стаття

{{cite web 2
 |title    = Zasnąć! Może śnić?
 |url     = http://www.swiatnauki.pl/8,1312.html
 |website   = Świat Nauki
 |date    = 2013-08-21
 |accessdate = 2015-08-05
 |lang    = pl
 |showlang  = yes
}}

З параметром «quote»

{{cite web 2
 |title    = Діод
 |url     = https://ru.wikipedia.org/wiki/Діод
 |website   = Вікіпедія
 |websiteurl = http://uk.wikipedia.org
 |accessdate = 30.10.2016
 |quote    = Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі
}}
 • Діод // Вікіпедія. — Дата звернення: 30.10.2016. — Цитата: «Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі».

З параметром «quote» і «quoteup»

Текст статті<ref>{{cite web 2
 |title    = Діод
 |url     = https://ru.wikipedia.org/wiki/Діод
 |website   = Вікіпедія
 |websiteurl = http://uk.wikipedia.org
 |accessdate = 30.10.2016
 |quote    = Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі
 |quoteup   = 1
}}</ref>

Текст статті[1]

Примітки

 1. «Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі».
     — Діод // Вікіпедія. — Дата звернення: 30.10.2016.

Обробка помилок

Статті з помилками в параметрах шаблону додаються в приховану категорію «Статті з помилками у параметрах шаблону Cite web 2».

Див. також

Джерела

Template data

Шаблон призначений для створення бібліографічних посилань на джерела, розміщені в мережі Інтернет. Шаблон створює бібліографічні посилання у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Шаблон підтримує всі основні параметри шаблону «Cite web», а також має деякі додаткові параметри, яких немає в шаблоні «Cite web». Шаблон приймає дати як у форматі ЧЧ.ММ.РРРР так і у форматі РРРР-ММ-ЧЧ.

[Управління TemplateData]

Параметри шаблону

ПараметрОписТипСтатус
Назва публікаціїtitle

Назва публікації. В кінці не повинно бути крапки.

Рядокобов'язковий
Посилання на публікаціюurl

Посилання на публікацію. Якщо посилання містить спеціальні символи, наприклад «|», їх потрібно замінювати на відповідні &#nnn;-послідовності, наприклад «&#124;».

Рядокобов'язковий
Вивести заголовокheadingon

Якщо цей параметр непорожній, то буде виведений заголовок бібліографічного посилання, в ролі якого використовується прізвище та ім'я (або ініціали) першого автора. Якщо авторів декілька, то буде додана приставка «та ін.». Застосовуйте цей параметр, якщо надалі плануєте посилатися на цю публікацію за допомогою коротких гарвардських посилань.

Рядокпропонований
Ім'я першого автораfirst first1

Ім'я (або ініціали) першого автора публікації.

Рядокпропонований
Прізвище першого автораlast last1

Прізвище першого автора публікації.

Рядокпропонований
Ім'я другого автораfirst2

Ім'я (або ініціали) другого автора публікації.

Рядокпропонований
Прізвище другого автораlast2

Прізвище другого автора публікації.

Рядокпропонований
Ім'я третього автораfirst3

Ім'я (або ініціали) третього автора публікації.

Рядокпропонований
Прізвище третього автораlast3

Прізвище третього автора публікації.

Рядокпропонований
Ім'я четвертого автораfirst4

Ім'я (або ініціали) четвертого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Прізвище четвертого автораlast4

Прізвище четвертого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Ім'я п'ятого автораfirst5

Ім'я (або ініціали) п'ятого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Прізвище п'ятого автораlast5

Прізвище п'ятого автора публікації.

Рядокнеобов'язковий
Назва сайтуwebsite

Назва сайту, на якому розміщена публікація (наприклад: «УНІАН»).

Рядокпропонований
Посилання на сайтwebsiteurl

URL сайту, на якому разміщена публікація (наприклад: «http://unian.ua»).

Рядокпропонований
Дата публікаціїdate datepublished

Дата публікації (можливе вказування в довільному форматі, наприклад: «10 лютого 2007», але бажано використовувати формат ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ, наприклад: «10.02.2007», «2007-02-10»,&nbsp;— це дозволить автоматично перекласти дату на мову, вказану в параметрі «lang» («language»). Не використовуйте цей параметр разом з параметрами «year» і «month»,&nbsp;— при заповнених параметрах «year» і «montn» цей параметр буде проігнорований.

Рядокпропонований
Час публікаціїtime

Час публікації, у форматі ГГ:ХХ.

Приклад
12:38
Рядокнеобов'язковий
Часовий поясtimezone

Часовий пояс або стандарт часу. Приклади: «UTC+3», «GMT».

Рядокнеобов'язковий
Дата зверненняaccessdate access-date

Дата звернення до джерела інформації, у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ.

Приклад
14.05.2016
Датапропонований
Час зверненняaccesstime

Час звернення до джерела інформації, у форматі ГГ:ХХ.

Приклад
16:38
Рядокнеобов'язковий
Мова публікаціїlang language

Мова, на якій написана публікація, у форматі ISO 639-1 або ISO 639-2, якщо мова відсутня в ISO 639-1. Приклад: en — англійська, de — німецька, ja — японська, eo — эсперанто. Якщо публікація написана українською мовою, то вказувати непотрібно, оскільки українська мова передбачена за промовчанням.

Приклад
en
Рядокпропонований
Показати мовуshowlang

Якщо цей параметр непорожній, то буде показана мова публікації, вказана в параметрі «Мова публікації». Інакше, мова вказана в параметрі «Мова публікації» буде використана лише для перекладу деяких елементів бібліографічного посилання і показана не буде.

Приклад
1
Рядокпропонований
Посилання на архівну копіюarchiveurl archive-url

Посилання на збережену архівну копію публікації (як правило, на сайті https://archive.org/ ).

Рядокпропонований
Дата архівуванняarchivedate archive-date

Дата архівування (у форматі ЧЧ.ММ.РРРР або РРРР-ММ-ЧЧ).

Датапропонований
Якірref

Якір, для повторного використання бібліографічного посилання за допомогою шаблону «Sfn» і йому подібних.

Рядокпропонований