Фізична акустика - розділ акустики, що акумулює фундаментальні знання відносно явищ генерації, розповсюдження та розсіювання хвиль в різних середовищах, взаємодію механічних хвильових збурень з електромагнітними полями. Аналіз характеристик акустичних хвиль використовується для дослідження фізичних властивостей різних матеріалів та вироблення рекомендацій для створення широкої гами приладів неруйнівного контролю. В рамках загального напрямку фізичної акустики за методологією та областями практичного застосування виділяють такі напрямки:

Джерела ред.

  • Грінченко В. Т., Вовк І. В., Маципура В. Т. Основи акустики. — К. : Наукова думка, 2007. — 640 с.
  • Фізична акустика : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. С. Дідковський [и др.] ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Кафедра акустики та акустоелектроніки. - К. : НМЦВО, 2009.. - 276 с.. - (Бібліотека акустика. Акустична техніка ; т. 10). - Бібліогр.: с. 267-269. - ISBN 978-966-189-019-9

Посилання ред.