Ілля́ Миха́йлович Фик (народ. 26 листопада 1948 р. на Волині, у м. Ківерці) — український вчений, фахівець у галузі нафтогазової інженерії, доктор технічних наук, професор, канд. геол.-мінералогічних наук, с. н. с. з розробки нафтогазових родовищ, Заслужений працівник Укргазпрому, зав. кафедри «Видобування нафти, газу та конденату» НТУ «ХПІ» та кафедри геології ХНУ ім. В. Н. Каразіна, віце-президент та академік УНГА, член ЦКР Міненерговугілля України, Експерт МОН, заст. директора ТОВ «Карпатигаз», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Фик Ілля Михайлович
Народився 26 листопада 1948 р.
Ківерці, Волинь, Україна,
Україна Україна
Місце проживання Харків
Країна Україна Україна
Діяльність науковець
Галузь нафтогазова інженерія
Заклад Харківський політехнічний інститут
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор технічних наук
Нагороди Державна премія України в галузі науки і техніки

Наукові інтереси: підготовка сировинної бази нафтогазовидобування, транспортування і підземне зберігання газу, проектно-кошторисна документація для будівництва, інноваційної реконструкції об'єктів нафтогазовидобувної промисловості. Наукові та виробничі досягнення І. М. Фика стосуються підрахунку запасів газу; розробки петрофізичної моделі залишкової газонасиченості пласта; вибору систем розробки газоконденсатних родовищ України; розробки нових систем підвищення газоконденсатовилучення вуглеводнів з пласта, перепуску газу, ступінчатому сайклінг-процесу тощо.

З біографії ред.

Ілля Михайлович Фик народився 26 листопада 1948 р. на Волині, у м. Ківерці, в сім'ї робітників. Ще зі шкільних років мріяв стати геологом, захоплювався краєзнавством, туризмом. Брав участь у туристичних змаганнях, де отримав І спортивний розряд з туризму. Після закінчення середньої школи у м. Ківерці у 1966 р. вступив до геологорозвідувального факультету Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту. У 1971 р. закінчив з відзнакою Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин».

В трудовому колективі Українського науково-дослідного інституту природних газів (м. Харків) пройшов шлях від інженера до директора інституту.

Трудовий шлях:

 •  1971—1984 — інженер, с. н. с. (Український науково-дослідний інститут природних газів — УкрНДІгаз)
  • У цей же період підготував і захистив кандидатську дисерстацію: Фик І. М. Прогнозирование остаточной газонасыщенности пласта: дис. канд. техн. наук: І. М. Фик — Івано-Франківськ, 1981. — С. 227.
 •  1984—1993 — завідувач відділу розробки родовищ (УкрНДІгаз).
 •  1993—1996 — заступник директора з геології та розробки родовищ (УкрНДІгаз).
 •  1996—2000 — директор інституту (УкрНДігаз).
 •  2000—2008 — заступник директора з наукових питань розробки нафтових та газових родовищ (УкрНДІгаз).
 •  З 2010 року (Академік та віце-президент Української нафтогазової академії, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник Укргазпрому).
 •  Професор НТУ «ХПІ», завідувач кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату».
 •  НТУ ім. Каразіна, м. Харків.

Пізніше створив та керував інститутом транспорту газу ДК «Укртрансгаз». У 2010-х роках створив та очолив кафедру «Видобування нафти, газу та конденсату» НТУ «Харківський політехнічний інститут».

І. М. Фик — керівник і співавтор сотень прикладних проектів розробки газових і газоконденсатних родовищ України, в тому числі з важковидобувними запасами. Нові технології сайклінг-процесу та розробки родовищ на пізній стадії впроваджені на Новотроїцькому, Котелевському, Тимофіївському, Куличихінському, Шебелинському та інш. родовищах, що забезпечило додатковий видобуток газу лише в 2002—2010 понад 13 000 000 000 м3, конденсату — понад 1 000 000 тонн.

Фик І. М. на цей час є членом редколегій наукових видань нафтогазового профілю, співавтором та керівником інноваційних проектів міжнародного наукового співробітництва, консультує студентів, дисертантів в Україні, закордонну наукову спільноту.

Творчий доробок ред.

У 2011-2018 р.р. Фик Ілля Михайлович за сумісництвом очолював наукові роботи в ТОВ «Карпатигаз», працюючи над збільшенням видобутку газу та конденсату з родовищ України.

І. М. Фик має понад 400 друкованих праць, зокрема монографій, статей, авторських свідоцтв, патентів, підручників і посібників. Він також є автором 80 інноваційних технічних рішень, з яких 14 захищені авторськими свідоцтвами СРСР‚ патентами України — 60‚ патентами Росії — 6. Автор ряду підручників та посібників, зокрема:

Основні монографії та підручники, посібники ред.

 • Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : монографія/ О. О. Орлов, І. М. Фик, В. С. Боднарчук, А. П. Мазур ; ред. О. О. Орлов. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015.
 • Краткий словарь по геологии нефти и газа, нефтегазопромысловому делу. / В.О. Соловьев, И.М. Фык, С.В. Кривуля и др. — Х.: НТУ «ХПИ», 2013.

Вагомі НДР та патенти ред.

Винаходи та науково-виробничі досягнення І. Фика стосуються актуальних прикладних задач, спрямованих на підвищення ефективності, швидкості та якості видобутку, підготовки, зберігання та транспорту вуглеводнів; підвищення газоконденсатовилучення з продуктивних пластів, оптимальну реконструкцію свердловин, обладнання, об'єктів та систем видобування газу.

Науково-дослідні роботи ред.

 • Григорьев В. С. Коррективы к уточненному проекту разработки Шебелинского месторождения / В. С. Григорьев, И. М. Фык, А. И. Каратанов и др// Отчет. Фонды Укрниигаза. — Х.,1974.
 • Григорьев В. С. Дополнение к проекту разработки Шебелинского месторождения / Григорьев В. С., И. М. Фык // Отчет по теме 3/76. Фонды Укрниигаза. — Х., 1977.
 • Лагутин А. А. Геологическое строение и подсчет запасов газа и конденсата Котелевского месторождения / А. А. Лагутин, И. М. Фык, С. В. Литвин и др.// Отчет. задание Мингазпрома М-13-78. тема 41/78. Фонды Укрниигаза. — Х., 1979.
 • Григорьев В. С. Проект разработки Тимофеевского нефтегазоконденсатного месторождения с применением сайклинг-процесса / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман и др. // Отчет по теме 1/80. Этап 6. Фонды Укрниигаза. — Х., 1980.
 • Григорьев В. С. Подсчет запасов газа и конденсата Шебелинского месторождения по падению пластового давления / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Т. Л. Прокофьева и др.// Отчет по теме 1.8.42/81. Этапы 1,2,3,4. Фонды Укрниигаза. — Х., 1981.
 • Григорьев В. С. Анализ текущего состояния разработки многопластового Лобачевского месторождения в режиме регулятора газоснабжения / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман //Отчет по заказ-наряду 2.6.30/82-83. Этап 4. Фонды Укрниигаза. — Х., 1983.
 • Григорьев В. С., Фык И. М., Бикман Е. С. и др. Анализ разработки и рекомендации по подготовке к сайклинг-процессу Котелевского ГКМ / В. С. Григорьев, И. М. Фык, Е. С. Бикман и др. // Отчет по заказ-наряду 1.9.12/81-83. Этапы 1.7; 4. Фонды Укрниигаза. — Х., 1983.
 • Фык И. М. Анализ разработки Тимофеевского НГКМ с уточнением геологического строения и запасов нефти гор. Т-1 / И. М. Фык, В. С. Григорьев, А. А. Лагутин // Отчет Укрниигаза по дог. 501.22/86-90; 404.110/88-90.- Х., 1988.
 • Фык И. М. Комплексный анализ состояния разработки Новотроицкого ГКМ в режиме сайклинг-процесса / И. М. Фык, А. И. Гутников, Ю. С. Старостин // Отчет Укрниигаза. — Х., 1989.
 • Фык И. М. Комплексный проект доразработки Шебелинского ГКМ / Отчет о НИР (заключит.) / И. М. Фык, В. С. Григорьев, С. Я. Богданович и др. // Укрниигаз. — Дог. 501.141/89-90, этапы 1 — 8; № ГР 01900020973; Инв. № 0-2345. — Х., 1990.
 • Фык И. М. Анализ разработки Котелевского ГКМ. Авторский надзор за внедрением сайклинг-процесса / И. М. Фык, В. С. Григорьев, Т. Е. Прокофьева и др. // Отчет о НИР /Укрниигаз. — Дог. 501.22/88-90, этап Р3.1; № ГР 01880063240; Инв. № 4249 дсп. — Х., 1990.
 • Фык И. М. (руков. НИР) Комплексный проект разработки Куличихинского ГКМ с применением технологии поддержания пластового давления / И. М. Фык, В. С. Григорьев, Т. Е. Прокофьева //Отчет о НИР / Укрниигаз. — Лог. 51.4/91-93; № ГР — б/н; Инв. № 0 — 2495. — Х., 1992.
 • Фык И. М. (руков. НИР) Теоретические, экспериментальные и промысловые исследования новых систем разработки нефтяных оторочек ГКМ при сайклинг-процессе / И. М. Фык, В. Е. Спивак // Отчет о НИР (заключит.) / Укрниигаз. — Дог. 51.327/92-93; № ГР UА 01005808Р; Инв. № 0-2537. — Х., 1993.
 • Фык И. М. (руков. НИР) Анализ текущего состояния разработки гор. Т-1 Тимофеевского НГКМ в режиме сайклинг-процесса / И. М. Фык (руков. НИР) В. С. Григорьев, Е. С. Бикман // Отчет НИР / Укрниигаз. — Дог. 50.301/95-96; № ГР — б/н; Инв. № 0-3166; Х., 1996.
 • Фик І. М. (керівник НДР) Проект дослідно-промислової розробки Східно-Казантипського газового родовища / І. М. Фик (керівник НДР), В. Я. Шаєв, І. І. Борисовець // Звіт, Фонди Укрндігазу. — Х., 2001.
 • Фик І. М. Авторський нагляд за впровадженням сайклінг-процесу на Котелевському ГКР / І. М. Фик, В. Є. Співак, Т. О. Прокоф'єва // Дог. 50. 405/2001.Укрндігаз. — Х., 2001.
 • Фик І. М.(керівник НДР) Авторський нагляд за впровадженням сайклінг-процесу на Тимофіївському НГКР / І. М. Фик, В. Є. Співак, В. М. Касьян // Дог. 50. 409/2001. Укрндігаз. — Х., 2001.
 • Фик І. М. (керівник НДР) Перспективи підвищення ефективності сайклінг-процесу на Котелевському газоконденсатному родовищі / І. М. Фик, В. Є. Співак, Т. О. Прокоф'єва, В. Н. Колісник // Фонди УкрНДІгазу, Звіти 2001—2002. Укрндігаз. — Х., 2001—2002.
 • Фик І. М. (керівник НДР Доповнення до коректив розробки Яблунівського НГКР з техніко-економічним обгрунтуванням віднесення запасів газу покладів горизонтів В-17 та Т+Д до категорії важковидобувних / І. М. Фик, І. І. Борисовець, В. Я. Шаєв// Звіт. Дог. 100 УГВ (50.108/2001-2002), Фонди УкрНДІгазу. — Х., 2002.
 • Фик І. М. (керівник НДР) Інвестиційна пропозиція розміщення капітальних вкладень в 2004 році, спрямованих на збільшення видобутку газу, конденсату, нафти на підприємствах ДК «Укргазвидобування» / І. М. Фик, Т. М. Галко, В. Г. Щербина та інш. // Звіт. Додаткова особливо важлива робота, Фонди УкрНДІгазу. — Х., 2003.
 • Фик І. М.(керівник дог.) Перспективи розробки газових, газоконденсатних і нафтових родовищ ДК «Укргазвидобування» / І. М. Фик, С. О. Саприкін, І. І. Борисовець та інш.// Звіт Дог. 100 УГВ(50.108 2002—2003), УкрНДІгаз. — Х., 2003.
 • Фик І. М. (керівник НДР), Співак В. Є., Прокоф'єва Т. О. Науковий супровід впровадження сайклінг-процесу на Котелевському ГКР / І. М. Фик, В. Є. Співак, Т. О. Прокоф'єва // Звіт Дог. 100 ПГВ/2002-2003 (50.465), УкрНДІгаз. — Х., 2003.
 • Фик І. М. (керівник НДР) Аналіз результатів промислового експерименту з ступінчастого сайклінг-процесу та рекомендації з подальшої розробки газоконденсатного покладу гор. С-5 Котелевського ГКР / І. М. Фик та інш.// Звіт Дог. 100 ПГВ/2004-2004-5/13(50.412/2004-2004), УкрНДІгаз. — Х., 2004.
 • Фик І. М. (керівник НДР) Науковий супровід впровадження сайклінг-процесу на Тимофіївському НГКР / І. М. Фик (керівник НДР), Співак В. Є., Касьян В. М. та інш. // Звіт Дог. 100 ПГВ/2003-2003 (50.466), УкрНДІгаз. — Х., 2003.
 • Фик І. М. (керівник НДР) Проект розробки Кавердинського ГКР / І. М. Фик, І. І. Борисовець та інш. // Звіт УКрНДІгаз. — Х., 2003—2004.
 • Фик (керівник) Комплексна технологічна та техніко-економічна оцінка розробки групи газових родовищ (Одеського, Безименного) з підтриманням пластового тиску на Шторомовому газоконденсатному родовищі в акваторії Чорного моря/ І. М. Фик, І. І. Борисовець, В. Г. Щербина та інш., 2004.
 • Фик (керівник НДР) Доповнення до проекту розробки Шебелинського родовища з обгрунтуванням віднесення запасів газу до категорії важковидобувних та виснажених / І. М. Фик, В. Є. Співак та інш. // Звіт УкрНДІгазу. — Х., 2004.
 • Фесенко Ю. Л. Стан і перспективи розробки Шебелинського газоконденсатного родовища/ Ю. Л. Фесенко, Є. О. Волосник, І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. — 2009. № 5-6. — С. 24-28.
 • Синюк Б. Б. Стан і перспективи видобування газу, конденсату і нафти з родовищ з ДК «Укргазвидобування» / Б. Б. Синюк, В. В. Дячук, І. М. Фик, А. В. Лизанець // Зб. наук. праць наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України», м. Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2003. — С. 29-33.
 • Фик І. М. Перспективи нарощування видобутку газу в Україні / Матеріали 5-ї міжнар. наук.конф. «Нафта-Газ України–98», Полтава, 15-17 вер. 1998 р./ І. М. Фик. // Полтава: УНГА, 1998. — Т.1.– С. 122—123.
 • Фик І. М. К вопросу обводнения Шебелинского месторождения / І. М. Фик, В. С. Григор'єв, Д. Р. Сороченко // Нефтяная и газовая промышленность. — 1989. — № 4. — С. 26-29.
 • Фесенко Ю. Л. Системний аналіз динаміки об'ємів видобутку газу з родовищ на завершальній стадії їх розробки (на прикладі Шебелинського газоконденсатного родовища/ Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, С. В. Кривуля// Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу», м. Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012 р. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. — С. 35-38.
 • Фесенко Ю. Л. Особливості визначення дебітів свердловин газових та газоконденсатних родовищ пізньої стадії розробки/ Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, С. В. Кривуля та інші./ Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць. Вип ХХХІХ. — Харків: УкрНДІгаз, 2011. — С. 172—177.
 • Фик І. М. Підвищення видобутку газу оптимізацією термобаричних умов експлуатації свердловин / І. М. Фик, О. М. Шендрик// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2006. № 4 (21).- С.
 • Фесенко Ю. Л. Термобаричні аспекти підготовки газу свердловин Шебелинського ГКР / Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, С. В. Кривуля, О. М. Шендрик, В. І. Коцаба// Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць. Вип ХХХІХ. — Харків: УкрНДІгаз, 2011. — С. 177—184.
 • Фик І. М. Стан розробки та шляхи підвищення вуглеводне вилучення газоконденсатних родовищ України.// І. М. Фик, І. І. Борисовець, Є. С. Бікман, В. Є. Співак// Метеріали VIII ………..
 • Фик І. М. Розробка та впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для досягнення енергетичної безпеки держави/ І. М. Фик. — К: НАН України, Колега, 2005.
 • Фик І. М. Ступінь забруднення атмосферного повітря викидами підприємств ДК «Укргазвидобування»/ І. М. Фик, Т. П. Кравченко, П. П. Кудінов// Питання розвитку газової промисловості України. Вип.33.– Харків: УкрНДІгаз, 2005. — С.
 • Фесенко Ю. Л. Комплексне рішення контролю роботи газових свердловин та керування режимами відбору газу — інноваційний шлях підвищення ефективності розробки родовищ та зниження виробничих витрат/ Ю. Л. Фесенко, І. М. Фик, О. М. Шендрик// Нафтогазова енергетика. — 2008. — № 4. — С. 82.
 • Фик І. М. Підвищення видобутку газу оптимізацією термобаричних умов експлуатації свердловин/ І. М. Фик, О. М. Шендрик// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2006. — № 4. — С.
 • Фик І. М. Спосіб запобігання випаданню конденсату в пласті / І. М. Фик// Нафтова і газова промисловість. — 1997. — № 3.
 • Фик І. М. К вопросу дефицита влаги в добіваемом газе Шебелинского месторождения/ І. М. Фик, В. И. Алексюк// Нефтяная и газовая промішленность — Киев, 1977. — № 2. — С.

Патенти ред.

 • Пат. 9720 Україна, МПК E21B 43/00. Спосіб оптимальної експлуатації свердловин в умовах критичних параметрів/ Фик І. М., Шендрик О. М., Синюк Б. Б., Фесенко Ю. Л., Волосник Є. О., Жмурков В. І.; заявник і патентовласник ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». — № u200502469; Заявл. 18.03.2005; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10.
 • Пат. 10974 Україна, МПК E21B 37/06. Спосіб запобігання гідратним і сольовим утворенням та корозії в насосно-компресорних трубах і шлейфах / Фик І. М., Шендрик О. М., Сенишин Я. І., Фесенко Ю. Л., Волосник Є. О.; заявник і патентовласник ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». — № u200502475; Заявл. 18.03.2005; Опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12.
 • Пат. 16329 Україна, МПК E21B 43/00. Процес регулювання температури газу на усті свердловини / Фик І. М., Шендрик О. М., Фесенко Ю. Л., Сенишин Я. І.; заявник і патентовласник ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». — № u200510972; Заявл. 21.11.2005; Опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.
 • Пат. 16378 Україна, МПК E21B 33/00, E21B 43/00. Спосіб термоізоляції підземного обладнання свердловин / Фик І. М., Шендрик О. М., Фесенко Ю. Л., Сенишин Я. І.; заявник і патентовласник ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». — № u200512483; Заявл. 23.12.2005; Опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.
 • Пат. 25655 Україна, МПК E21B 43/00, E21B 21/14. Піноутворювач «Реагент для піни РП-1» / Фесенко Ю. Л., Куль А. Й., Щербина О. В., Фик І. М., Волосник Є. О., Каплуновський А. О., Щербина В. Г.; заявник і патентовласник ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». — № u200705223; Заявл. 14.05.2007; Опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.
 • Пат. 77029 Україна, МПК(2007) E21B 43/12. Спосіб експлуатації газових свердловин, що працюють методом періодичного відбирання газу / Кривуля С. В., Коцаба В. І., Шендрик О. М., Фик І. М., Фесенко Ю. Л.; заявник і патентовласник ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». — № u201208526; Заявл 10.07.2012; Опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.
 • Пат. 20735 Україна, МПК(2007) E21B 47/00, E21B 43/00. Спосіб газогідродинамічних досліджень фільтраційних властивостей пластів / І. М. Фик, Б. Б. Синюк, І. І. Борисовець, В. Г. Щербина та інші.; Опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2.
 • Пат. 21315 Україна, МПК(2006) B01D 45/14, (2007.01) F25B11/00. Турбосепаратор / І. М. Фик, І. Й. Рибчич, Б. Б. Синюк, В. М. Світлицький, О. М. Шендрик та інші.; Опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
 • Пат. 21325 Україна, МПК E21B43/18 (2007.01), E21B 43/20(2007.01). Спосіб розробки газоконденсатного покладу/ І. М. Фик, І. Й. Рибчич, В. Є. Співак, Т. А. Швейкіна; Опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
 • Пат. 24956 Україна, МПК(2006) Е21В43/00. Спосіб видалення рідини зі шлейфів газоконденсатних свердловин / І. М. Фик, Воловецький В. Б., Щирба О. М.; Опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11.
 • Пат. 25655 Україна, МПК(2006) E21B43/00 E21B21/14 (2007.01). Піноутворювач «Реагент для піни РП-1» / І. М. Фик, Ю. Л. Фесенко, А. Й. Куль, О. В. Щербина, Є. О. Волосник, А. О. Каплуновський, В. Г. Щербина; Опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.
 • Пат. 27079 Україна, МПК(2006) E21B43/22. Спосіб експлуатації газоконденсатних свердловин / І. М. Фик, Є. М. Бакулін, М. М. Яворський, О. В. Щербина, А. Й. Куль; Опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.
 • Пат. 27708 Україна, МПК(2006) E21B43/00, E21B21/14. Піноутворювач «Реагент для піни РП-1К» / І. М. Фик, О. В. Щербина, В. Г. Щербина, А. О. Каплуновський; Опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18.
 • Пат. 32349 Україна, МПК(2006) F16L 53/00, F17D 1/00, F01K 23/0. Трансформатор потенційної енергії потоку у теплову енергію / Ю. О. Клюк, І. М. Фик; Опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9.
 • Пат. 82943 Україна, МПК(2006) B01D 45/14, F25B11/00. Турбосепаратор / І. Й. Рибчич, Б. Б. Синюк, І. М. Фик, В. М. Світлицький, О. М. Шендрик та інші.; Опубл. 26.05.2008, Бюл. № 10.
 • Пат. 34473 Україна, МПК(2006) E21B 43/34, B01D 53/00. Спосіб видобутку і підготовки природного газу / І. М. Фик, Ю. Л. Фесенко, О. М. Шендрик; Опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.
 • Пат. 38009 Україна, МПК(2006) F17C 5/00, B60S 5/00, B60P 3/00. Спосіб заправки автомобілів природним газом / І. М. Фик, Ю. Л. Фесенко, О. М. Шендрик; Опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.
 • Пат. 38010 Україна, МПК(2006) F17C 5/00. Пристрій для підготовки і транспортування природного газу / І. М. Фик, Ю. Л. Фесенко, О. М. Шендрик; Опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.
 • Пат. 85462 Україна, МПК(2006) E21B43/00, C09K 8/58, E21B21/14. Піноутворювач "Реагент для піни РП-1К"для видалення вуглеводневого конденсату з привибійної зони пласта, вибою та стовбура свердловини / І. М. Фик, О. В. Щербина, А. О. Каплуновський, В. Г. Щербина; Опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.
 • Пат. 39366 Україна, МПК G01F 1/34 (2006.01). Спосіб визначення витрати газу, що транспортується / І. М. Фик, М. П. Химко, Ю. М. Пензій, Ю. В. Пономарьов, І. П. Гресєв, В. Б. Коток, О. О. Сендеров, О. А. Тевяшева, Є. М. Бантюков; Опубл.25.02.2009, Бюл. № 4.
 • Пат. 39367 Україна, МПК(2009) F15D 1/00, F17D 5/00. Спосіб визначення коефіцієнта гідравлічного опору циклонного пиловловлювача / І. М. Фик, М. В. Беккер, М. П. Собчук, В. В. Трухачов, Л. М. Медведєва, В. Б. Коток, С. В. Дістрянов, О. О. Сендеров, Є. М. Бантюков; Опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4.
 • Пат. 40083 Україна МПК (2009) B01D 46/00, F17D 5/02. Спосіб керування циклонними пиловловлювачами на компресорній станції / І. М. Фик, Я. С. Марчук, М. П. Собчук, В. В. Трухачов, В. Б. Коток, Ю. В. Пономарьов, В. І. Щербина, О. О. Сендеров, Є.М Бантюков; Опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.
 • Пат. 40734 Україна МПК (2009) E21C 41/00. Спосіб створення, експлуатації та реконструкції підземних сховищ газу у виснажених газових, газоконденсатних і нафтових родовищах та водоносних пластах / І. М. Фик, А. М. Федутенко, Б. О. Клюк, Р. Л. Вечерік, О. І. Ткач; Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8.
 • Пат. № 43208 Україна, МПК(2009) F16L 53/00, F17D 1/00. Трансформатор потенційної енергії потоку у теплову енергію / М. П. Собчук, І. М. Фик; Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15.
 • Пат. № 88623 Україна, МПК(2009) E21B43/12, E21B 34/00. Пристрій оптимізації тиску газу в свердловині / І. М. Фик, Б. Б. Синюк, Ю. Л. Фесенко, О. М. Шендрик, Є. О. Волосник, В. І. Жмурков; Опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21.
 • Пат. № 89336 Україна, МПК(2009) C02F 1/48. Пристрій для магнітної обробки води / І. М. Фик, Д. Ф. Донской, Ф. П. Донской, П. Ф. Слесар; Опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.
 • Пат. 89998 Україна, МПК(2006) F16L 53/00, F17D 1/04. Трансформатор потенційної енергії потоку у теплову енергію / Б. О. Клюк, І. М. Фик; Опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.
 • Пат. 90914 Україна, МПК(2009) В01D 19/00. Розширювальна камера / І. М. Фик, Д. Ф. Донской, Ф. П. Донской, П. Ф. Слесар; Опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11.
 • Пат. № 91262 Україна, МПК G01F 1/34 (2006.01). Спосіб визначення витрати транспортованого газу / І. М. Фик, М. П. Химко, Ю. М. Пензій, Ю. В. Пономарьов, І. П. Гресєв, В. Б. Коток, О. О. Сендеров, О. А. Тевяшева, Є. М. Бантюков;Опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.

Джерела ред.