Успадкування (програмування)

В об'єктно-орієнтованому програмуванні, успадкува́ння (наслідування) — механізм утворення нових класів на основі використання вже існуючих. При цьому властивості та функціональність батьківського класу переходять до класу нащадка (дочірнього).

Принцип успадкуванняРедагувати

 
Позначення успадкування на UML-діаграмі

Визначення нового класу (породжений клас, підклас, англ. derived class, англ. subclass) може базуватись на визначенні вже існуючого (базовий клас, англ. base class, англ. superclass). В такому випадку, новий клас отримає властивості та поведінку базового класу, та доповнить їх своїми власними. У випадку одиничного успадкування, у кожного класу може бути лише один безпосередній базовий клас. У випадку множинного успадкування, дозволяється існування декількох безпосередніх надкласів.

Представником мови, яка має явне множинне успадкування є C++. Оскільки при множинному успадкуванні виникає ряд проблем, тому у таких мовах, як наприклад D, Java, C# дозволяють явно тільки просте (одинарне) успадкування. У разі необхідності, у даних мовах множинне успадкування можна реалізувати за допомогою інтерфейсів.

Застосування механізму успадкування дозволяє покращити повторне використання коду шляхом використання вже визначених властивостей та методів (поведінки) базових класів.

Приклад на C#Редагувати

Приклад на мові C# (консольна програма), в якій показується наслідування класу Class2 (subclass) у класу Class1 (superclass):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Class1 c1 = new Class1();  // створюємо об'єкт Class1
      c1.some_pub_var2 = 1;
      c1.some_pub_func();

      Class2 c2 = new Class2();  // створюємо об'єкт Class2, який успадковує всі відкриті методи та поля Class1
      c2.some_pub_var2 = 1;    // як бачимо, в Class2 є поле some_pub_var2 із Class1 (успадкування)
      c2.some_pub_var3 = 2;    // це поле доступне тільки у Class2
      c2.some_pub_func();     // цей метод також успадкувався з Class1 

      Console.ReadLine();
    }
  }

  class Class1
  {
    private int some_priv_var1;   // деяке приватне тестове поле
    public int some_pub_var2;    // деяке загальнодоступне(публічне) поле

    private void some_priv_func()  // приватний метод
    {
      Console.WriteLine("Call some_priv_func!");
    }
    public void some_pub_func()   // загальнодоступний метод
    {
      Console.WriteLine("Call some_pub_func!");
    }
  }

  class Class2 : Class1  // Class2 успадковує властивості класу Class1
  {
    public int some_pub_var3;    // публічна змінна (доступна тільки для Class2)
  }

}

Приклад С++Редагувати

#include <iostream>
using namespace std;
 
class FirstClass  // базовий клас
{
protected:     // специфікатор доступу
  int value;
public:
  FirstClass()
  {
    value = 0;
  }
 
  FirstClass( int input )
  {
    value = input;
  }
 
  void show_value()
  {
    cout << value << endl;
  }
};
 
class SecondClass : public FirstClass  // похідний клас
{
public:
  SecondClass() : FirstClass ()  // конструктор класу SecondClass викликає конструктор класу FirstClass
  {}
 
  SecondClass(int inputS) : FirstClass (inputS)  // inputS передається в конструктор з параметром класу FirstClass
  {}
 
  void ValueSqr () // підносить value до квадрату. Без специфікатора доступа protected ця функція не могла б змінити значення value
  {
    value *= value;  
  } 
};
 
int main()
{
  setlocale(LC_ALL, "ukr");
 
  FirstClass F_object(3);   // об'єкт базового класу
  cout << "value F_object = ";
  F_object.show_value();
 
  SecondClass S_object(4);  // об'єкт похідного класу
  cout << "value S_object = ";
  S_object.show_value(); // виклик методу базового класу
 
  S_object.ValueSqr();    // value до квадрату
  cout << "квадрат value S_object = ";
  S_object.show_value();
 
  //F_object.ValueSqr();   // базовий клас не має доступу до методів похідного класу
 
  cout << endl;
  return 0;
}

Джерела інформаціїРедагувати

 • Grady Booch (2007). Object-oriented analysis and design with applications (вид. друге). Addison-Wesley. ISBN 0-201-89551-X. 

Див. такожРедагувати