Object Pascal — об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш знана як основна мова програмування середовища Delphi.

Object Pascal
Delphi's-like logo
Парадигма імперативна, структурна, об'єктно-орієнтована
Дата появи 1986
Творці Ніклаус Вірт, Андерс Гейлсберг
Розробник Larry Teslerd і Ніклаус Вірт
Система типізації статична і динамічна , строга, безпечна
Основні реалізації Delphi (x86 та CLI), Oxygene (CLI), Free Pascal (x86, x86-64, PowerPC, ppc64, Sparc та ARM), Virtual Pascal (x86), TMT Pascal (x86), Turbo51 (Intel 8051)
Діалекти Apple, Turbo Pascal, objfpc, Delphi, Delphi.NET, Oxygene
Під впливом від Pascal, Smalltalk
Вплинула на C#, Java
Звичайні розширення файлів .p, .pp або .pas

Історія назви ред.

В 1986 році фірма Apple розробила об'єктне розширення мови програмування Pascal, яке стало називатися Object Pascal. В 1989 році компанія Borland внесла аналогічні зміни в систему Turbo Pascal 5.5, яка з цього моменту стає об'єктно-орієнтованою. З часом, в мову програмування Turbo Pascal вносяться нові зміни, що розширюють її об'єктно-орієнтовані можливості. В 1995 році на ринку з'являється Borland Delphi 1.0, мовою програмування якої стає Object Pascal на базі Turbo Pascal. Ця назва використовується і в наступних версіях Borland Delphi. Проте, з часом, сторонні розробники починають використовувати цю назву для найменування власних версій Pascal. В 2001 році, в Delphi 6.0, компанія Borland відмовляється від назви Object Pascal і називає мову програмування, що використовується в Borland Delphi, мовою програмування Delphi.

Компілятори ред.

Є багато компіляторів, більш чи менш сумісних з Delphi Object Pascal. Вони дозволяють будувати програми на Object Pascal для різноманітних платформ та підпадають під різні ліцензії. Компілятори, що заявлені як Object Pascal-сумісні, дуже часто намагаються бути сумісними із вихідними кодами Delphi.

Приклади програми «Hello, world!» ред.

Object Pascal (Apple) ред.

program ObjectPascalExample;
 
  type
   THelloWorld = object
     procedure Put;
   end;
 
  var
   HelloWorld: THelloWorld;

  procedure THelloWorld.Put;
  begin
   WriteLn('Hello, World!');
  end;
 
begin
  New(HelloWorld);
  HelloWorld.Put;
  Dispose(HelloWorld);
end.

Object Pascal (Turbo Pascal) ред.

program ObjectPascalExample;
 
  type
   PHelloWorld = ^THelloWorld;
   THelloWorld = object
     procedure Put;
   end;

  var
   HelloWorld: PHelloWorld; { це вказівник на THelloWorld }

  procedure THelloWorld.Put;
  begin
   WriteLn('Hello, World!');
  end;

begin
  New(HelloWorld);
  HelloWorld^.Put;
  Dispose(HelloWorld);
end.

Object Pascal (Delphi та Free Pascal) ред.

program ObjectPascalExample;

type
 THelloWorld = class
  procedure Put;
 end;

procedure THelloWorld.Put;
begin
 Writeln('Hello, World!');
end;

var
 HelloWorld: THelloWorld;        { це неявний вказівник }

begin
 HelloWorld := THelloWorld.Create;   { конструктор повертає вказівник }
 HelloWorld.Put;            
 HelloWorld.Free;            { розіменування вказівника}
end.

Object Pascal (Oxygene) ред.

namespace ObjectPascalExample;

  interface

  type
   ConsoleApp = class
     class method Main
   end;

   THelloWorld = class
     method Put;
   end;

  implementation

  method THelloWorld.Put;
  begin
   Console.WriteLine('Hello, World!');
  end;

  class method ConsoleApp.Main;
  begin
   var HelloWorld := new THelloWorld;
   HelloWorld.Put;
  end;

end.

Службові слова ред.

Додаткові службові слова для підтримки об'єктно-орієнтованого програмування:

object
class
public
virtual
constructor
destructor

Див. також ред.

Джерела ред.

 • Глинський Я. М. Інформатика — алгоритмізація і програмування. — Львів, 2005.

Посилання ред.

 • Embarcadero Delphi. Архів оригіналу за 25 червня 2013. Процитовано 8 червня 2012. (англ.)
 • FAQ по Delphi. Архів оригіналу за 25 червня 2013. Процитовано 25 серпня 2009. (рос.)