Поліморфізм (програмування)

Поліморфі́змгрец. πολύς «багато» + μορφή «форма») — концепція в програмуванні та теорії типів, в основі якої лежить використання єдиного інтерфейсу для різнотипних сутностей або у використанні однакового символу для маніпуляцій над даними різного типу[джерело?].

На противагу поліморфізму, концепція мономорфізму вимагає однозначного зіставлення.

Типи поліморфізму

ред.

Взаємодія параметричного поліморфізму і підтипів призводить до понять варіативності та обмеженої квантифікації.

Приклади

ред.
 • У контексті об'єктно-орієнтованого програмування найпоширенішим різновидом поліморфізму є здатність екземплярів підкласу грати роль об'єктів батьківського класу, завдяки чому екземпляри підкласу можна використовувати там, де використовуються екземпляри батьківського класу.[1]
 • Прикладом спеціалізованого поліморфізму є бінарний оператор +, який може мати своїми аргументами дані різного типу: цілі числа, числа з рухомою комою, комплексні числа та навіть рядки:
  • 1 + 2 — операнди цілого типу, результат цілого типу.
  • 1.2 + 1.0e3 — операнди дійсних типів, результат дійсного типу
  • «Бульдог» + «Носоріг» — операнди рядки, результат — конкатенований рядок

Спеціалізований поліморфізм

ред.
Докладніше: Ad hoc поліморфізм

У наведеному далі прикладі на С++ в залежності від типу переданих даних будуть застосовуватись різні методи:

class Point {

 private:
  int x, y; 
  char x2,y2;
 public:
  void setXY(int _x, int _y)
  {
   x=_x;
   y=_y;
  }
  void setXY(char _x, char _y)
  {
   x2=_x;
   y2=_y;
  } 
};

Параметричний поліморфізм

ред.


Поліморфізм підтипів

ред.

Поліморфізм — один з трьох найважливіших механізмів об'єктно-орієнтованого програмування. Поліморфізм дозволяє створювати абстрактніші програми та підвищити коефіцієнт повторного використання коду[джерело?].

Спільні властивості об'єктів об'єднуються в систему, яку можуть називати по різному: інтерфейс, клас. Спільність має зовнішнє і внутрішнє вираження. Зовнішня спільність проявляється як однаковий набір методів з однаковими іменами і сигнатурами (типами аргументів і результатів)[джерело?].

Внутрішня спільність є однакова функціональність методів. Її можна описати інтуїтивно виразити у вигляді строгих законів, правил, яким повинні підкорятись методи[джерело?].

Наприклад:

#include <iostream>

class Felid {
public:
 virtual void meow() = 0;
};

class Cat : public Felid {
public:
 void meow() { std::cout << "Meowing like a regular cat! meow!\n"; }
};

class Tiger : public Felid {
public:
 void meow() { std::cout << "Meowing like a tiger! MREOWWW!\n"; }
};

class Ocelot : public Felid {
public:
 void meow() { std::cout << "Meowing like an ocelot! mews!\n"; }
};

void do_meowing(Felid *cat) {
 cat->meow();
}

int main() {
 Cat cat;
 Tiger tiger;
 Ocelot ocelot;

 do_meowing(&cat);
 do_meowing(&tiger);
 do_meowing(&ocelot);
}

Статичний та динамічний поліморфізм

ред.

За часом вибору поліморфізм поділяють на статичний та динамічний:

Перевагами статичного поліморфізму є:

 • кращий статичний аналіз коду компілятором,
 • менший розмір коду (через кращу оптимізацію коду та відсутність таблиці віртуальних методів)
 • швидший час виконання.

Зате динамічний поліморфізм:

Динамічний поліморфізм, зазвичай, це поліморфізм підтипів.

Статичний поліморфізм це ad hoc чи параметричний поліморфізм, хоча його також можна реалізувати через наслідування та шаблонне метапрограмування — це називається дивно рекурсивний шаблон.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Daniel P. Friedman, Mitchell Wand, Christopher T. Haynes (2001). Essentials of Programming Languages (англ.) (вид. друге). The MIT Press. ISBN 0-262-06217-8.