Урожа́й, врожай — продукція однієї або кількох однорідних сільськогосподарських культур (зернових, плодових, овочевих тощо) і продукція використовуваних дикорослих рослин; загальний збір тієї чи ін. продукції рослинництва з усієї посівної площі в окремому господарстві, окремій або групі адміністративних одиниць, загалом у державі, регіоні, об'єднанні держав тощо.

Урожай складається з окремих частин або органів рослини (насіння, надземної маси, коренеплодів, бульб тощо).

Урожай залежить від родючості ґрунту, біологічних особливостей рослин, насінного матеріалу, строків і якості сівби та догляду за посівами, площі живлення рослин тощо.

Джерело ред.

Посилання ред.