Техні́чна рідина́ — нафтова або синтетична рідина, що використовується для різних технічних цілей[1]. Технічні рідини зазвичай є малов'язкими рідинами, що призначені для забезпечення виконання машинами і механізмами робочих функцій. Спільним для усіх технічних рідин є відсутність нормування вимог до мастильних властивостей.

КласифікаціяРедагувати

За призначенням технічні рідини поділяються на: гідравлічні (робочі рідини гідроприводів, амортизаційні, гальмові), протильодові (протильодотвірні), гідравлічні, холодильні, промивальні, пускові, ізоляційні та мастильно-холодильні[1].

Гідравлічні рідиниРедагувати

Гідравлічна рідина — технічна рідина, яку використовують у гідроприводах та гідропередачах[1] та інших гідравлічних системах у ролі носія енергії. Основна функція гідравлічних рідин — передача гідростатичного тиску в гідравлічній системі. Серед різновидів гідравлічних рідин можна виділити:

Робочі рідини гідроприводівРедагувати

Як робочі рідини гідроприводів (гідравлічні оливи) застосовуються мінеральні, синтетичні і напівсинтетичні оливи а також рідини на силіконовій основі.

Також, робочі рідини гідроприводів забезпечують мащення поверхонь тертя деталей елементів гідросистеми а також, захист деталей гідроприводу від корозії, тому робочі рідини зазвичай містять антикорозійні присадки. Іншою додатковою функцією гідравлічної рідини — теплообмін між елементами гідросистеми, а також обмін віддавання тепла у навколишнє середовище.

Гальмові рідиниРедагувати

Докладніше: Гальмова рідина

Гальмові рідини — технічні рідини, які використовують у гідравлічних гальмівних системах транспортних машин[1]. Вони виконують функції гідравлічного тіла і мастильного середовища забезпечуючи мащення ковзного руху поршнів у головному та гальмівних циліндрах. При роботі привода гальмівної системи тиск у рідині сягає значень 10…12 МПа.

Гальмівні рідини бувають мінеральні (на основі рицинової олії та бутилового або етилового спирту), гліколеві (на основі полі етиленгліколю та поліефірів борної кислоти) та силіконові (на основі силіційорганічних сполук).

Ці рідини повинні мати в'язкість не меншу ніж 1,5 мм²/с при 100°С і не більшу за 1800 мм²/с при — 40°С.

Амортизаційні рідиниРедагувати

Амортизаційні (амортизаторні) рідини технічні рідини, які використовують для заповнення телескопічних, важільно-кулачкових та інших гідравлічних амортизаторів колісних та гусеничних транспортних машин з метою гасіння механічних коливань шляхом поглинання кінетичної енергії рухомих мас[1].

Виробляють з нафтових дистилятів селективного очищення змішуванням з кремнійорганічними рідинами (8…10 % за масою).

В'язкість амортизаційних рідин при 100 °C становить для колісних машин 3…4, для гусеничних машин 4…5 мм²/с.

Різновидом амортизаційних рідин є противідкатні рідини, що застосовуються в артилерії.

Протильодові рідиниРедагувати

Протильодова (протильодотвірна) рідина — технічна рідина, призначена запобігати зледенінню поверхонь виробів[1][3]. Такі рідини розчиняють вологу та кристали льоду на поверхні, що підлягає захисту, з утворенням розчину з низькою температурою замерзання; крім того, плівка рідини послаблює зчеплення льоду з поверхнею, полегшує його видалення зустрічним потоком повітря.

Протильодовими рідинами найчастіше слугують водні розчини спиртів (етанолу, ізопропілового спирту, етиленгліколю тощо).

Холодильні рідиниРедагувати

Холодильні рідини — технічні рідини, що виконують функцію теплоносія у системах охолодження двигунів внутрішнього згоряння, радіоелектронних системах тощо і забезпечують поглинання й відведення 25-35 % теплоти, що виділяється при роботі, для запобігання перегріванню деталей. Як холодильні рідини найчастіше використовують водовмісні рідини з антифризами як присадками. Також використовуються холодильні оливи[1]. В холодильних рідинах використовують також протипінні присадки.

Промивальні рідиниРедагувати

Промивальні рідини служать для очищення деталей, масляних систем та інших внутрішніх порожнин механізмів від органічних забруднень. При контакті із забрудненими поверхнями промивальні рідини розчиняють або розм'якшають лакові та смолисті відклади. Зазвичай, ці рідини складаються із суміші нафтових дистилятів (легких масел, гасу, газойлю тощо) з розчинниками й мийними засобами (феноли, кетони, гліколеві ефіри, толуол, ксилол, тетралін[en], хлоровмісні сполуки тощо).

Поширені також негорючі рідини на водній основі.

Пускові рідиниРедагувати

Пускові рідини, що впорскуються в паливну систему двигунів внутрішнього згоряння і призначені для полегшення їх запуску за низьких температур. Характеризуються високою випаровуваністю й утворюють в циліндрах двигунів горючу суміш. Отримують змішуванням діетилового етеру з вуглеводнями з низькою температурою кипіння (петролейним етером тощо), ізопропілнітратом[en] і невеликою кількістю (до 10 % за масою) мастильної оливи. Пускові рідини мають високий тиск парів, низьку температуру самозаймання та широкі межі займистості.

Ізоляційні та розділювальні рідиниРедагувати

Ізоляційна рідина — технічна рідина, призначена запобігати безпосередньому контактові конструкційних матеріалів з агресивним середовищем[1].

Розділювальні рідини застосовують у вимірювальних приладах (манометри, мановакуумметри, витратоміри тощо) з метою запобігання контакту робочих рідин з агресивними середовищами (наприкдад, H2SO4, HNO3, H2O2, C12, Вr2). Такі рідини створюють на основі хлор- і хлорфторвуглеводнів, а також полісилоксанів; в'язкість 7…27 мм²/с при 50 °С. Характеризуються високою стійкістю до окиснення.

Мастильно-холодильні рідиниРедагувати

Мастильно-холодильні рідини (змащувально-охолодні рідини — ЗОР) — технічні рідини, що використовують для зниження тертя при обробці металів різанням і тиском, зменшення зношування та охолодження різального інструменту[1], полегшення процесу деформування шару металу, що зрізується, видалення (змивання) металевої стружки та запобіганню корозії оброблених поверхонь.

ЗОР поділяються на такі групи:

ПриміткиРедагувати

  1. а б в г д е ж и к ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Терміни та визначення.
  2. ДСТУ 3455.1-96 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 1. Загальні поняття Терміни та визначення
  3. ДСТУ 3464-96 Авіаційні палива, мастильні матеріали, технічні рідини. Терміни та визначення.

ДжерелаРедагувати

  • Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення / Упор. В. Я. Чабанний. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. — 353с.
  • Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справочник / И. Г. Анисимов, К. М. Бадыштова, С. А. Бнатов и др.; Под ред. В. М. Школьникова. Изд. 2-е перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Техинформ», 1999. — 596 с
  • Итинская Н. И. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учеб. пособие для вузов / Н. И. Итинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1974. — 352 с.
  • Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием: Справочник / Под ред. С. Г. Энтелиса, Э. М. Берлинера. — М.: Машиностроение, 1986. — 352 с.
  • Лышко Г. П. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учеб. пособие для вузов / Г. П. Лышко. — М.: Колос, 1979. — 256 с.
  • Школьников В. М. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости / Под ред. В. М. Школьникова. — М.: Химия, 1989. — 432 с.