Термобарогеохімія (рос. термобарогеохимия, англ. thermobarogeochemistry, нім. Thermobarogeochemie f) — наука, що вивчає флюїдні включення в мінералах. Об'єктом її вивчення є різноманітні за складом і аґреґатним станом флюїдні включення, поширені в мінералах пневматолітового і гідротермального походження і зустрічаються в мінералах інтрузивних і ефузивних порід. Ці найдрібніші залишки мінералотвірного середовища несуть інформацію про процеси, що відбувалися при становленні магматичних тіл і формуванні ендогенних рудних родовищ.

Методи термобарогеохімії дозволяють визначати відносну і справжню температуру утворення мінералів, кількісний і якісний склад розчинів і розплавів у включеннях, тиск і агрегатний стан мінералотвірного середовища, з якого відбувалася кристалізація мінералів або рудовідкладення.

ЛітератураРедагувати

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
  • Історія термобарогеохімічних досліджень на геологічному факультеті: етапи становлення і теоретико-прикладні наслідки / Павлунь М.М. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2012 – Вип. 26. – С. 18-36. – ISSN 2078‐6425. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geology/article/view/3562
  • Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Термобарогеохімія в прикладній геології (пошуки, розвідка та експлуатація родовищ). – Мінерал. зб. Львів. ун-ту, 1992, с. 28-36.
  • Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В. Методичні вказівки до курсу “Основи термобарогеохімії” (визначення ерозійного зрізу та вертикального розмаху зруденіння). Львів, 1990.
  • Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівеяк І.В. Термобарогеохімія золота. - Львів: Світ, 1995. - 280 с. - ISBN 5-7773-0242-4
  • Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення / Возняк Д.К. – Київ: Наук. думка, 2007. – 280 с.
  • Основы термобарогеохимии / Пизнюр А.В. - Львов: Вища школа. Изд-во при Львовском ун-те, 1986. - 200 с.
  • Основы учения о минералообразующих флюидах / В.А. Калюжный. – Киев: Наукова думка, 1982. – 240 с.