Теплота́ пла́влення (ентальпі́я пла́влення) — кількість теплоти, яку необхідно надати речовині в рівноважному ізобарно-ізотермічному процесі, щоб перевести її із твердого кристалічного стану в рідкий при температурі плавлення, або ж кількість теплоти, що виділяється при кристалізації речовини.

Теплота плавлення
Зображення
Досліджується в термодинаміка
Розмірність
Символ величини (LaTeX)
CMNS: Теплота плавлення у Вікісховищі

Теплота плавлення є окремим випадком теплоти фазового переходу І роду. Вона є завжди додатною, оскільки плавлення включає подолання сил міжмолекулярного притягання у твердому тілі

Залежно від обраної одиниці вимірювання речовини розрізняють:

  • питома теплота плавлення — теплота, що необхідна для плавлення 1 грама або кілограма речовини (розмірність величини у Дж/г, Дж/кг, ккал/кг тощо)
  • молярна теплота плавлення — теплота, що необхідна для плавлення 1 моля речовини (розмірність величини у Дж/моль)

Питома теплота плавлення ред.

Питома теплота плавлення - фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.


Питома теплота плавлення λ тіла масою m визначається за формулою:

 ,

де Q — кількість теплоти, отримана речовиною при плавленні (або та, що виділилася при кристалізації), m — маса речовини, що плавиться (або кристалізується).

Теплота плавлення визначається за формулою:

 ,

де λ — питома теплота плавлення, m — маса тіла.

Питома теплота плавлення деяких речовин ред.

Речовина Питома теплота плавлення, кДж/кг
Алюміній 390
Залізо 277
Золото 66,2
Лід 333,5[1]
Мідь 213
Нафталін 150
Олово 60,7
Платина 101
Ртуть 12
Свинець 25
Срібло 105
Цинк 102
Чавун (білий) 14
Чавун (сірий) 100

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. N. S. Osborne, Heat of fusion of ice. A revision, J. Res. Natl. Bur. Stand. 23 (1939) 643- 646.

Джерела ред.

  • Глосарій термінів з хімії // Й. пейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0.
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2013. — Т. 3 : С — Я. — 644 с.