Теорема Ляйбніца (геометрія)

твердження про медіани

Теорема або формула Ляйбніца - твердження про медіани:

Медіани трикутника перетинаються в точці . Для довільної точки площини виконується рівність

З теореми Ляйбніца випливає, що серед усіх точок площини точка перетину медіан є точкою, для якої сума квадратів відстаней до вершин трикутника має найменше значення.

Аналогічне твердження справедливе для тетраедра: сума квадратів відстаней від точки до вершин тетраедра мінімальна для його центроїда[1] — характеристична властивість центроїда.

Також, з цієї теореми випливає формула для медіани тетраедра[2].

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, И. И. Юдина. Геометрия. Дополнительные главы к учебнику 9 класс. 4-е изд. Изд-во Вита-Пресс, 2004. стр.67.
  • В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, С. А. Шестаков, И. И. Юдина. Геометрия. Пособие для углубленного изучения математики. Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2005. 488с. стр.344-345.
  • Понарин Я. П. Элементарная геометрия. В 2 т. — М.: МЦНМО, 2004. — С. 42. — ISBN 5-94057-170-0.
  • Ловушка для треугольника. В.Дубровский, В.Сендеров (розглядаються узагальнення).
  • Мадер В. В. Полифония доказательств. Учеб.пособие. М.: Мнемозина, 2009. 344 с.