Сінгалевич

українське прізвище
Сінгалевич
Пслов'янське прізвищеWD:
Оригінал мовою /Сінгалевич/
Транслітерація Singalevych і Singalewytsch
Фонетичні алгоритми (англ.)
Суфікс -ич (пошук)

Пошук сторінок

які починаються з
містять

у Вікіданих:посилання: