Сумський інститут агропромислового виробництва

Сумський інститут агропромислового виробництва — одна з найстаріших наукових установ України, заснована в 1905 році. Розташована в селі Сад (Сумський район, Сумська область).

Сумський інститут агропромислового виробництва
Абревіатура СІАПВ
Засновано 1905
Розташування с. Сад (Сумський район, Сумська область)
Місце діяльності Україна Україна
Директор Бондаренко Микола Павлович
Заступник Собко Микола Геннадійович
Див. також: Сумський

Історія ред.

Сумська державна сільськогосподарська дослідна станція була однією з найстаріших сільськогосподарських науково-дослідних установ України. Вона була організована в 1905 році при Сумському сільськогосподарському училищі і на той час мала дослідне поле 8 десятин (рішення Харківського губернського земства від 3 жовтня 1904 року).

З 1905 по 1910 роки на станції вивчались ефективність різних видів парів і парових обробітків ґрунту, використання гною і мінеральних добрив. Для ведення досліджень вона вже мала 65 га землі. З 1910 по 1930 роки проводились систематичні дослідження по удосконаленню окремих елементів технології вирощування сільськогосподарських культур, розробці і впровадженню в практику сільського господарства найдосконаліших прийомів використання усіх видів добрив. Протягом 1929-1931 років станцію очолював Гіренко Андрій Павлович.

В 1930 році станція була реорганізована в опорний пункт Українського науково-дослідного інституту зернового господарства, а в березні 1934 року знову відновила свою діяльність як дослідна станція і була підпорядкована Всесоюзному науково-дослідному інституту добрив, агротехніки і ґрунтознавства. Площа земельних угідь була збільшена до 524 га. З цього часу наукові співробітники станції стали вивчати і розробляти агробіологічні основи системи удобрення в зернобуряковій сівозміні.

Докорінні зміни в змісті і направленні роботи станції відбулися в 1956 році, коли вона була реорганізована в державну комплексну сільськогосподарську дослідну станцію. На неї покладалися завдання розробки і опрацювання прогресивних технологій та забезпечення відповідними рекомендаціями господарств стосовно регіональних природно-економічних умов, надання допомоги працівникам сільськогосподарського виробництва по питаннях рослинництва, тваринництва, механізації тощо, організації насінницької і племінної роботи, ведення сільськогосподарської пропаганди і ознайомлення фахівців з досягненнями науки і передового досвіду. Було визначено доцільним створити дослідні господарства, які повинні були стати взірцем ведення землеробства і тваринництва, високої продуктивності праці і зниження собівартості продукції, забезпечення господарств області елітним насінням, племінним молодняком сільськогосподарських тварин.

Згідно з постановою Президії Української академії аграрних наук від 19 вересня 2001 року (протокол № 18) і наказом Президента Української академії аграрних наук від 5 жовтня 2001 року № 87 Сумська державна сільськогосподарська дослідна станція була реорганізована в Сумський інститут агропромислового виробництва.

Діяльність ред.

Інформаційно-консультативна робота, розпочата на станції з першого року роботи, заключалась в наступному: щорічне видання наукових праць і коротких звітів, бюлетенів про результати науково-дослідних робіт, видання плакатів, популярних брошур, настанов і рекомендацій, доповідей на різних з'їздах і агрономічних нарадах, конференціях, виступах перед сільськогосподарськими виробниками, виробництво і розповсюдження сортового насіння сільськогосподарських культур, проведення екскурсій, надання консультацій, організація та участь в сільськогосподарських виставках. З роками вона удосконалювалась в напрямку більш широкого охоплення товаровиробників регіону.

Нині Сумський інститут АПВ є головною установою Центру наукового забезпечення АПВ Сумської області, виконує науково-дослідну роботу по основним пріоритетним напрямкам, проводить випробування, трансфер і освоєння інновацій в господарствах області, а також інформаційно-консультаційне забезпечення, сільськогосподарське дорадництво та інноваційний провайдинг.

За роки роботи інституту її фахівцями виведено цілу низку сортів гречки та злакових трав.

Посилання ред.

Офіційний сайт СІАПВ