Співвідношення Ейнштейна

Співвідно́шення Ейнште́йна (англ. Einstein relation) — у фізиці формула, яка встановлює зв'язок між коефіцієнтом дифузії і рухливістю частинок. Також відоме як рівняння Ейнштейна — Смолюховського (англ. Einstein–Smoluchowski relation):

,

де: D — коефіцієнт дифузії, μ — мобільність частинки,  — стала Больцмана, Т — температура.

Для заряджених частинок співвідношення Ейнштейна записують, включаючи в формулу заряд. q, оскільки для них він не входить у визначення мобільності:

Співвідношення Ейнштейна є частковим випадком флуктуативно-дисипативної теореми.

Альберт Ейнштейн встановив це співвідношення для броунівського руху в 1905 році.

Див. також

ред.