Словник московитів (фр. Dictionnaire moscovite або фр. Dictionnaire des moscovites; в російських джерелах також — рос. Парижский словарь московитов) — словник розмовної мови населення Холмогор складений в 1586 році при посередництві французьких купців французьким мандрівником Жаном Саважем. Відомий як фр. «Dictionnaire moscovite», частина фр. «Le voyage de Jehan Sauvage, de Dieppe, en Russie „à Saint-Nicolas et Michel Archange“ est du mois de juin 1586» Жана Саважа та фр. Dictionnaire des moscovites Андре Теве, обидва — близько 1586 року.

Значно пізніше, в 1905 році словник був перевиданий і прокоментований французьким славістом Полем Буайе, який вказав на зв'язок двох версій словника.

В 1948 був виданий та прокоментований російським та українським мовознавцем Олександром Ларіним і згодом увійшов до збірки його праць (2002).

Словник містить близько 650 словникових статей: назви ремісничих професій, товарів, числівники, побутові фрази тощо. Велика наукова цінність словника випливає з того, що він зафіксував саме тогочасну живу розмовну мову, в той час як синхронні московські джерела писалися здебільшого церковнослов'янською мовою.

ДжерелаРедагувати

  • (фр.) Paul Boyer. Un vocabulaire français-russe de la fin du XVIe siècle, extrait du Grand insulaire d'André Thevet. — Paris : E.Leroux, 1905. — 64 P с.
  • (рос.) Ларин Б.А. Парижский словарь московитов 1586 г / Перевод, исследование и комментарии Б. А. Ларина. — Рига : Издание ЛатГУ, 1948. — 212 с. — (Источники по разговорной речи Московской Руси)
  • (рос.) Ларин Б.А. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI-XVII веков. — СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. — 683 с. — 1000 прим. — ISBN 5-228-01583-Х.