Відкрити головне меню

Славне тридцятиріччя ( фр. Les Trente Glorieuses) - термін, введений Жаном Фурастьє в 1979 році за аналогією з "Трьома славними днями" 27 - 29 липня Липневої революції 1830 року. Автор запропонував його у своїй книзі «Les Trente Glorieuses, ou la rеvolution invisible de 1946-1975» ("Славне тридцятиріччя, або Невидима революція 1946-1975"). Відноситься до періоду з 1946 по 1975 роки, коли в розвинених капіталістичних країнах (головним чином членах Організації економічного співробітництва та розвитку) відбулися настільки значні економічні та соціальні зміни, що в західноєвропейських країнах і Японії, з сорокарічним відставанням від США, сформувалося суспільство споживання (у Франції рівень життя став одним з найвищих у світі).

На першу половину "Славного тридцятиліття" довелося економічне відновлення країн, що постраждали під час Другої світової війни (план Маршалла). Для всього періоду в цілому було характерно:

  • Високий ріст промислового виробництва (середньорічне зростання 5%),
  • Досягнення мінімального рівня безробіття в більшості країн (у Франції 1,8%, в Японії 1,3%, у ФРН менше 1%, у Швейцарії повна зайнятість).
  • Демографічний вибух (особливо у Франції, ФРН, США та Канаді).