Система автоматизованого проєктування і розрахунку

Систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проєктува́ння (АСП) — автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проєктування виробу, результатом якого є комплект проєктно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проєктування[1]. Реалізується на базі спеціального програмного забезпечення, автоматизованих банків даних, широкого набору периферійних пристроїв.

Приклад 2D-креслення
Приклад 3D-моделі

Загальний описРедагувати

САПР виконує такі функції:

 • конструкторська частина — розробка повного комплекту конструкторської документації;
 • технологічна частина — розрахунок і проєктування технологічних схем, технологічного оснащення, транспорту;
 • архітектурно-будівельна частина — розрахунок і проєктування металевих і залізобетонних конструкцій;
 • санітарно-технічні системи — проєктування теплопостачання, опалення і вентиляції виробничих і адміністративних корпусів, а також водопостачання і каналізації;
 • електротехнічні системи — розрахунок і проєктування електропостачання, електросилового устаткування, світлотехнічної частини проєктів, телемеханізації електропостачання;
 • гідротехнічні спорудження — розрахунок і проєктування напірного і безнапірного гідротранспорту відвальних хвостів, стійкості укосів хвостосховищ;
 • системи автоматизації — розробка схем зовнішніх з'єднань, електричних і трубних проводок щитів автоматики;
 • кошторисна частина — складання локальних і зведених кошторисів, відомостей матеріалів, специфікацій, комплектація обладнання.

САПР включає такі технології:

 • Технологія автоматизованого проєктування (англ. Computer-aided design, CAD);
 • технологія автоматизованого виробництва (англ. Computer-aided manufacturing, CAM);
 • CAE (англ. Computer-aided engineering) — технологія автоматизованої розробки;
 • CALS (англ. Continuous Acquisition and Life cycle Support) — постійна інформаційна підтримка постачання і життєвого циклу.

Система автоматизованого проєктування і розрахунку — комп'ютерна система обробки інформації, що призначена для автоматизованого проєктування (CAD), розроблення(CAE) і виготовлення (CAM) кінцевого продукту, а також оформлення конструкторської та/або технологічної документації.

Дані з CAD-систем передаються в CAM (англ. Computer-aided manufacturing — система автоматизованої розробки програм обробки деталей для верстатів з ЧПК або ГАВС (Гнучких автоматизованих виробничих систем)).

Робота з САПР полягає у створенні геометричної моделі виробу (двовимірної чи тривимірної, твердотілої), генерацію на основі цієї моделі конструкторської документації (креслень виробу, специфікацій тощо) і його наступний супровід.

Слід зазначити, що термін «САПР» стосовно промислових систем має ширше тлумачення, ніж CAD — він включає CAD, CAM і CAE.

Компоненти САПР:

Автоматизоване проєктування геометричних об'єктів має на увазі наявність інформації про положення об'єкта на площині або у просторі та його розмірні характеристики. Положення геометричного об'єкта визначається у системі координат, пов'язаної із цим об'єктом. Така система координат зсунута відносно жорстко закріпленої системи координат (глобальна система координат). Локальна система координат отримується з глобальної системи із використанням таких перетворень, як паралельне перенесення або поворот.

Неха для координатних фреймів задані:

початок відліку — точка  

за взаємно перпендикулярних осей у напрямках   точка   у такому фреймі задається рівнянням   та може бути представлена вектором  . Наприклад, нехай   — афінне перетворення, яке перетворює точку   у точку   Тоді перетворення   представляється матрицею

 . Зображення точки   можна отримати, помноживши (праворуч) точку   на матрицю  :

 

Останній рядок афінного перетворення складається з ряду нулів, який закінчується одиницею. Це властиве лише для афінних перетворень[2].


Класифікація з використанням англійських термінівРедагувати

В області класифікації САПР використовується ряд усталених англомовних термінів, застосовуваних для класифікації програмних наборів і засобів автоматизації САПР за галузевим та цільовим призначенням.

За галузевим призначеннямРедагувати

 • MCAD (англ. mechanical computer-aided design) — автоматизоване проєктування механічних пристроїв. Це машинобудівні САПР, застосовуються в автомобілебудуванні, суднобудуванні, авіакосмічній промисловості, виробництві товарів народного споживання, охоплюють розробку деталей і збирання (механізмів) з використанням параметричного проєктування на основі конструктивних елементів, технологій поверхневого й об'ємного моделювання (SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA);
 • EDA (англ. electronic design automation) або ECAD (англ. electronic computer-aided design) — САПР електронних пристроїв, радіоелектронних засобів, інтегральних схем, друкованих плат тощо, (Altium Designer, OrCAD, див. Програми проєктування електронних систем)
 • AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-aided design) або CAAD (англ. computer-aided architectural design) — САПР в області архітектури й будівництва. Використовуються для проєктування будівель, промислових об'єктів, доріг, мостів та ін. (Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Revit Architecture Suite, Piranesi, ArchiCAD).
 • CALS — постійна інформаційна підтримка постачання і життєвого циклу.

Функціональний огляд найпоширеніших CAD-програм[3]Редагувати

Можливості GStarCAD 2011 AutoCAD® 2011 AutoCAD® 2011 LT ZWCAD 2011 Bricscad 11 ProgeCAD 2010 BtoCAD 2009 nanoCAD2.5
Внутрішній формат DWG та DXF 2.5~2010 R14~2010 R14~2010 2.5~2010 2.5~2010 2.5~2010 2.5~2007 2.5~2010
Команди синтаксису AutoCAD® + + + + + + + +
Публікація креслень (в DWF) + + + + + + +
Об'єктна прив'язка + + + + + + + +
Автоматичне відновлення креслень + + + + +
Калькулятор + + + +
Полярне відстеження + + + + + + + +
Підтримка True Color + + + + + + + +
Обрізання штрихування + + + + + + Частково Частково
Кольорозалежний (CTB) друк + + + + + + + +
Диспетчер шарів, блоків та типів ліній + + + + + + + +
Необмежена кількість команд Відмінити/Повторити + + + + + + + +
Налаштування меню, аліасів та панелей інструментів + + + + + + + +
Меню AutoCAD® (файли .mnu, .mns и .scr) + + + + + + Немає даних 
Меню AutoCAD® (CUI) + + + −  + Немає даних +
Шрифти SHX и TTF + + + + + + + +
Зовнішні посилання + + + + + + Частково Частково
Підтримка драйверів hdi + + + − 
Виглядові екрани + + + + + + + +
Швидкий вибір + + + + + + + +
Вставка растрових зображень + + + + + + + +
3D-вигляди + + + + + + +
ActiveX-редагування на місці + + + + + + +
Майстер сценаріїв + + + + + + +
Редагування зовнішніх посилань + + + + + + Частково Частково
Xref, редагування блоків на місці + + + + + + Частково Частково
Швидкі розміри + + + + + + +
VBA + + + + + +
Операції з растровими зображеннями + + + + + + +
Мультилінія, редагування мультилиінії + + + + -
AutoLISP (ввключая DCL) + + + + + +
Object ARX GRX/DRX ARX ZRX DRX/BRX
Операції з 3D-поверхнями + + + + + + +
Операції з твердотільними 3D-об'єктами + + + + + + +
Експорт блоків + + + Немає даних +
Мультивиноски −− + + +
Таблиці AutoCAD + + + +
Двосторонній зв'язок з Microsoft Excel + + + + +
Друк в PDF + + + + +
PDF як тло + + + + +
Поля + + + +
Параметричне проєктування + +
Express Tools + + + + + Частково
Стрічковий інтерфейс (ribbon) у стилі AutoCAD® + + +
Порівняння креслень DWG + + + + +
Пакетний друк + + +
Підсвічування об'єктів при наведенні курсора + + + + +
Інформаціяпро властивості об'єкта при наведенні курсора + + +
Динамічний ввід + + + +
Асоціативні розміри + + + +
Динамічні блоки + + Частково

Стадії проєктуванняРедагувати

Проєктування проводиться в декілька стадій, які складаються з етапів.

 • Стадія 1. Формування вимог до автоматизованих систем (АС). На цій стадії необхідно провести обстеження об’єкта, сформулювати вимоги до АС.
 • Стадія 2. Розробка концепції АС. Проводиться вивчення об’єкта проведенням необхідних науково-дослідних робіт. Аналізуються, вибираються й обґрунтовуються варіанти концепцій, аналізуються варіанти АС.
 • Стадія 3. Технічне завдання. На основі 1 та 2 стадій затверджуються проєктні рішення по всій системі і її частинах у вигляді документації.
 • Стадія 4. Ескізний проєкт. Є продовженням стадії 3. В ескізному проєкті розглядаються попередні проєктні рішення для всієї АС і її частин, оформляється додаткова документація.
 • Стадія 5. Технічний проєкт. Розробляється проєктне рішення по всій АС і її частинах. Розробляється й оформлюється документація на обладнання, його розробку і комплектацію. Розробляються й оформлюються технічні завдання на розробку засобів автоматизації для проєктування системи в суміжних підрозділах.
 • Стадія 6. Робоча документація. Це та проєктна документація, за якою реалізується проєкт, проводиться уточнення проєктних рішень. Розробляється й адаптується проєктне забезпечення.
 • Стадія 7. Введення в експлуатацію. Проводиться підготовка об’єкта до введення в дію, підготовка обслуговчого персоналу. Виконуються будівельно-монтажні роботи, пусконалагоджувальні роботи, проводяться попередні випробування, проводиться дослідна експлуатація.
 • Стадія 8. Супроводження АС. Проводяться приймальні випробування відповідно до гарантійних зобов’язань, а також післягарантійного обслуговування системи.

Див. такожРедагувати

Інтернет-ресурсиРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни і визначення.
 2. И.А.Чермных, А.Г.Журиле, Е.А.Краевская, И.Ю.Адашевская - Геометрическое моделирование в компьютерной графике. - Харьков: "НТМТ", 2017. -320 с. 
 3. Сравнения возможностей CAD (bricsCAD, ZWCAD, infrasoftCAD, progeCAD, btoCAD, nanoCAD и AutoCAD® / Автокад). Архів оригіналу за 12 липня 2011. Процитовано 2 липня 2011.