Проєктна конструкторська документація

Проє́ктна (констру́кторська) документа́ція — сукупність конструкторських документів, виконаних на різних стадіях проєктування згідно з технічним завданням до розроблення робочої конструкторської документації. Проєктна документація містить: технічну пропозицію, ескізний і технічний проєкти.

  • Технічна пропозиція — проєктна конструкторська документація, яка містить технічне і техніко-економічне обґрунтування доцільності розроблення виробу на підставі аналізу технічного завдання та опрацювання можливих варіантів конструкції виробу.
  • Ескізний проєкт — проєктна конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні розв'язки, достатні, щоб отримати загальну уяву про конструкцію та принцип дії виробу, а також дані, що визначають його відповідність призначеності, основні параметри і габаритні розміри.
  • Технічний проєкт — проєктна конструкторська документація, яка містить остаточні технічні розв'язки що дають повну уяву про конструкцію розроблюваного виробу, та початкові дані для розроблення робочої конструкторської документації.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
  • ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки.
  • ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации. Техническое предложение.
  • ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект.
  • ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации. Технический проект.
  • Оформлення конструкторської документації [Текст]: навч. посіб. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. — 2-ге вид., випр. — К. : Каравела, 2003. — 160 с. — ISBN 966-8019-07-5