Симоненко Тетяна Володимирівна

Симоненко Тетяна Володимирівна (нар. 11 листопада 1972 р.[джерело?], м. Черкаси[джерело?]) — вчений-педагог, доктор педагогічних наук (з 2007 р.), професор (з 2008 р.), завідувач кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 73.053.02 у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького[джерело?].

Симоненко Тетяна Володимирівна
Народилася 11 листопада 1972(1972-11-11) (51 рік)
м. Черкаси
Країна Україна Україна
Діяльність науковиця
Alma mater Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Галузь теорія та методика навчання української мови, лінгвокраїнознавство, професійна освіта, культура української мови
Заклад Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор педагогічних наук

Освіта, службова кар'єра, громадська діяльність ред.

У 1995 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Черкаського державного педагогічного інституту[джерело?]. Упродовж 1995—1997 рр. працювала вчителем української мови та літератури Черкаської ЗОШ № 12[джерело?]. У 1997—2000 рр. навчалася в аспірантурі АПН України[джерело?], яку закінчила завчасно[джерело?], успішно захистивши в .2000 р. кандидатську дисертацію. Від 2000 до 2007 р. обіймала посади асистента, доцента кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови Черкаського державного (національного) університету ім. Б. Хмельницького[джерело?]. У 2007 р. здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук (захист відбувся у НПУ імені М. П. Драгоманова у березні 2007 р., тема «Формування професійної мовнокомунікативної компетентностістудентів філологічних факультетів») і в тому ж році була обрана завідувачем кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови[джерело?] У 2008 р. було присвоєно вчене звання професора кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови[джерело?]. Відомий популяризатор культури української мови[джерело?], організатор та учасник всеукраїнського проекту «Мовне огбличчя України»[джерело?], засновник комунікативно-інтерактивного центру «Меморія»[джерело?].

Наукові досягнення ред.

У колі наукових інтересів Т. В. Симоненко — теорія та методика навчання (українська мова), професійна освіта, культура української мови, риторика, експериментальна лінгвістика, етнолінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика[джерело?]. Результатом дослідницької та педагогічної діяльності стали монографії, навчально-методичні посібники із методики навчання української мови в школі, технології сучасного уроку, культури української мови, української мови за фаховим спрямуванням. Загалом у творчому доробку дослідниці — понад 150 наукових праць з питань теорії та методики навчання української мови, культури української мови, філологічної освіти, з-поміж яких 2 одноосібні монографії, посібники з грифом МОН України, підручники з української мови за професійним спрямуванням, технології сучасного уроку української мови, статті у вітчизняних фахових і закордонних виданнях (англійською, російською мовами)[джерело?]. Представляє наукові школи доктора філологічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Мацько Любові Іванівни та доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича[джерело?]. Брала активну участь в організації та проведенні 14 конференцій, семінарів, наукових читань, форумів різного рівня[джерело?]. Під її керівництвом захищено кандидатські дисертації з проблем формування стратегічної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл, формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів-іноземців[джерело?]. Кандидати наук наукової школи Т. В. Симоненко працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах України[джерело?].

Нагороди ред.

 • 2006 р. — Почесна грамота Черкаського національного університету імені Б. .Хмельницького[джерело?]
 • 2015 р. — Почесна грамота Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького[джерело?]
 • 2017 р. — Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА[джерело?]

Основні праці ред.

 1. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів. Монографія. — Черкаси: Вид. Вовчок О. Ю., 2011. — 328 с.
 2. Симоненко Т. В. Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів // Вісник Черкаського університету. Випуск 169. (серія: філологічні науки). — Черкаси,, 2011. — С.181–186.
 3. Українська мова за професійним спрямуванням/за ред.. Т. В. Симоненко. — К. : Академія, 2011 р. — 267 с.
 4. Симоненко Т. В. Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів-словесників у вищих навчальних закладах // Вісник Луганського національного університету. — 2010. — № 22. — С. 79-85.
 5. Симоненко Т. В. Особливості реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 травня, 2011 рік. — Черкаси, 2011. — С. 41-47.
 6. Симоненко Т. В. Технологічний підхід до формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках рідної мови//Рідна школа. — 2011. — № 10. — С. 39-41.
 7. Симоненко Т. В. Лінгвокультурологічний аспект навчання рідної мови// Вивчаємо українську мову та літературу. — 2011. — № 34-36. — С. 2-7
 8. Остапенко Н. М., Симоненко Т.В, Руденко В. М. Технологія сучасного уроку рідної мови: навчальний посібник, К.: Академія, 2012, 329с.
 9. Типологія помилок у науковому тексті/Збірник наукових праць за ред.. Т. В. Симоненко. — Черкаси, 2014—114 стор.
 10. Практичний тренінг з культури наукової мови / за ред. Т. В. Симоненко. — Черкаси, 2016. — 110 с.
 11. Симоненко Т. В. Дидактична текстологія: навчальний посібник для студентів. — Ч., 2016—118 с.
 12. Симоненко Т. В. Орфоепічний тренінг: навчальний посібник для студентів. –Ч. 2017.-138 с.
 13. Симоненко Т. В Культура мовлення фахівця: тренінг / Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. — Черкаси: Чабаненко Ю. А.., 2018. — 124 с.

Джерела ред.