Селівачов Михайло Романович
Народився19 червня 1946(1946-06-19) (78 років)
Київ, Українська РСР, СРСР
ГромадянствоУкраїна Україна
Національністьукраїнець
Діяльністьмистецтвознавець, публіцист
Alma materСанкт-Петербурзький державний академічний інститут живопису, скульптури та архітектури імені Іллі Рєпіна
ЗакладКНУКіМ

Миха́йло Рома́нович Селівачо́в (*19 червня 1946, Київ)  — український мистецтвознавець, редактор-видавець, мемуарист.

Біографія

ред.

Закінчив Ленінградський інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна Академії Художеств СРСР (1970, Педагоги з фаху — К. Корнилович, В. Лихачова, В. Плотников), аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклору й етнографії ім. М. Рильського АН України (1975). Перед тим працював у геологічній експедиції, керівником гуртка юних туристів у Київському палаці піонерів і школярів, консультантом Республіканського Правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, реставратором монументального живопису, служив у Радянській армії.

Починаючи з 1963 р. опублікував близько 700 дослідницьких і науково-популярних праць (переважно про декоративне мистецтво, архітектуру, дизайн) українською, російською, польською, англійською, румунською мовами у республіках колишнього СРСР, Канаді, США, Австралії, Аргентині й інших країнах.

Поряд із основною науковою роботою працював у музеях (Українському Нью-Йорка, США, в 1991–1992; згодом — у київських музеях Івана Гончара та Народного декоративного мистецтва), з 1999 р. викладає у вищих навчальних закладах. Головний редактор вісника археології, мистецтва, культурної антропології «Ант» (від 1999), відповідальний або науковий редактор, автор передмови до понад 20 фахових збірників і колективних монографій.

Кандидатську дисертацію рос. «Вопросы исследования декоративно-прикладного искусства Советской Украины в современном искусствознании» захистив 1978 р. у Московському університеті ім. М. Ломоносова), докторську «Українська народна орнаментика ХІХ-ХХ ст. (іконографія, номінація, стилістика, типологія)» — в Інституті ім. М. Рильського НАН України 1996 р.

Член НСХУ (1983), Міжнародної асоціації критиків мистецтва (АІСА — з 2005). Почесний академік АН ВШ України (2008), професор (2011). Під керівництвом М. Селівачова захищено три кандидатські дисертації (здобувачі М. Юр, В. Андріяшко, О. Коновалова) й одна докторська (Н. Акчуріна-Муфтієва)

Дружина — бібліограф і музейник Наталія Селівачова.

Основні книжкові публікації

ред.
 • «Народне мистецтво і сучасність» (1980),
 • «Декоративно-прикладне мистецтво України в радянському мистецтвознавстві» (1981),
 • «Плодотворність взаємозбагачення. Сучасні міжетнічні взаємини в народній декоративній творчості» (1984),
 • «Про українське народне мистецтво та його сучасну долю» (1993),
 • «Folk designs of Ukraine» (1995),
 • «Лозоплетіння Галини Кучер» (2001)
 • «Лексикон української орнаментики» (2005; 2-ге вид. доповнене та виправлене — 2009; 3-тє вид. доповнене та виправлене — 2013),
 • «Микола Лебідь: акварель, дизайн, геральдика» (2006),

Співавтор колективних праць

ред.
 • «Мистецтво і сучасність» (1980)
 • «Актуальные проблемы развития социалистических национальных художественных культур в условиях зрелого социализма» (1982)
 • «Українське мистецтво в міжнародних зв'язках» (1983)
 • «Ареальные исследования в языкознании и этнографии» (1985)
 • «Слово о полку Игореве» и наша современность" (1985)
 • «М. В. Ломоносов и Север» (1986)
 • «Проблеми етнографії Поділля» (1986)
 • «Прогресивні народні традиції в збагаченні радянського способу життя» (1986)
 • «ІХ Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 / Материалы дискуссии: Фольклористика. Историческая проблематика. Круглые столы» (1987)
 • «Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма» (1987)
 • «Мистецтво і духовне збагачення суспільства» (1989)
 • «Народне мистецтво Полтавщини» (1989)
 • «Еміграція населення західноукр. земель до Північної Америки на рубежі ХІХ-ХХ ст.» (1990)
 • «Фольклор і сучасний світ. Європейський симпозіум» (1990)
 • «Етнічна самосвідомість: національна культура» (1991)
 • «Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций» (1991)
 • «Поділля: історико-етнографічне дослідження» (1994)
 • «Encyclopedia of Ukraine. Vol. III.» [1994]
 • «Богородиця і українська культура» (1995)
 • «Конференція українсько-румунської комісії з історії, археології та фольклористики» (1995)
 • «М. Рильський і світова культура» (1995)
 • «Мистецтво України. Енциклопедія. Т. І.» (1995)
 • «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (1996)
 • «Народне мистецтво українського Полісся» (1996)
 • «Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Політологія. Етнологія. Соціологія» (1996)
 • "Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології: примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч… (1996)
 • «A III-a sesiune anuală a comisiei mixte româno-ucraineană de istorie, arheologie, etnografie şi folclor» (1996)
 • «Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя» (1996),
 • «Поетика та семантика українського рушника: образ, символ, знак» (1997)
 • «Проблеми урбанізації та етнокультурних контактів у південно-східній Європі. Четверта сесія спільної українсько-румунської комісії з історії, археології, етнології та фольклористики при НАН України» (1997)
 • «Проблеми дослідження усної історії східноєвропейських сіл 1920-40 рр.», (1998)
 • «Регрес і регенерація в народному мистецтві» (1998)
 • «Український килим: генеза, іконографія, стилістика» (1998)
 • "Звід пам'яток історії та культури України. Київ. Книга 1. Частини 1 (1999) і 2 (2004)
 • «Українські термінологічні словники з мистецтвознавства й етнології: досвід складання, проблеми та перспективи підготовки» (1999)
 • «Українці. Історико-етнографічна монографія в двох книгах. Кн. 2» (1999)
 • "Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (2000)
 • «Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура. Кн. 1-2» (2000)
 • «Украинцы» (2000)
 • «Декоративне мистецтво і дизайн: національні традиції й актуальні проблеми» (2001)
 • «Енциклопедія сучасної України» : Томи 1-4 (2001–2006)
 • «Етнос. Культура. Нація». Вип. 2. (2001)
 • «Червоних сонць протуберанці: до 100-річчя Катерини Білокур» (2001)
 • "Четвертий міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Кн. 2. " (2001)
 • «100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва» (2002)
 • «Зелений шум Полісся. Традиційна культура Поліського краю» (2002, Мультимедійний компакт-диск укр. й англ. мовами)
 • «Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології» (2002)
 • «Традиційне й особистісне у мистецтві» (2002)
 • «Дизайн-освіта 2003: досвід, проблеми, перспективи» (2003)
 • «Музейна справа та музейна політика в Україні XX ст.» (2004)
 • «VI Міжнар. конгрес україністів. Кн. 2. Музикознавство. Образотворче мистецтво. Театрознавство. Кінознавство». Доповіді та повідомлення. — Донецьк-К.: Вид-во Асоціації етнологів, 2005 «Історія української культури у п'яти томах». Том 4. Книга 2 (2005)
 • «Рушник: символ, образ, знак» (2004)
 • «Могилянські читання 2004. Музейне збереження пам'яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє» (2005)
 • «Історія української культури у п'яти томах». Томи 4 (книга 2) і 5 (книга 1) (2005 і 2011)
 • «Історія українського мистецтва у п'яти томах». Том 4. (2006)
 • «Убиенным сынам Украини» (2006)
 • «Proceeding of Interenational Congress for Ancient and Modern History in Athens, 2005» (2006)
 • «Могилянські читання. 2006: Доля музейних зібрань» Част. 2. (2007)
 • «Спогади про Івана Гончара» (2007)
 • «Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича» (2006–2007)
 • «Народний костюм як виразник національної ідентичності» (2008)
 • «Марія Примаченко 100. Статті, есеї, спогади, публікації, присвячені сторіччю Марії Примаченко» (2009)
 • «Олександр Саєнко. Мистецька спадщина і сучасність» (2009)
 • «Does a Fourth Rus’ Exist? Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region» (2009)
 • «Українські бібліографи: біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія». Вип. 2 (2010)
 • «Катерина Білокур: Філософія мовчазного бунту. Наукові статті, есеї, культурологічні праці до 100-річчя і 110-річчя Катерини Білокур». (2011)
 • «The history of Art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe» (2011)
 • «Landmarks of Art History» (2011).

Спогади

ред.
 • Из опыта преодоления разобщенности между мирским и церковным (Свято-Макариевский православный приход г. Киева 1970-80-х гг.) // Семья в постатеистических обществах. — К.: Дух і літера, 2002. — С. 267–271.
 • Як наглядали за студентами й аспірантами // Матеріали 10-х липневих читань [присвячених 30-річчю політичних репресій в АН УРСР]. Вип. 1. — К. : Український центр духовної культури, 2002. — С. 58-65.
 • Віктор Михайлович Василенко як особистість і дослідник українського декоративного мистецтва // Музеї народного мистецтва та національна культура: Збірник наукових праць. — К.: Златограф, 2006. — С. 148–152.
 • Іван Гончар у 1960-1970-х роках // Ант . № 16-18. — К., 2006. — С. 189–197.
 • Дитинство у Лаврі 1950-х рр. // Лаврський альманах, випуск 19. — К., 2007. — С. 173–190.
 • Марія Примаченко була неговіркою. 10 років тому не стало видатної української художниці // Газета по-українськи. — 2007. — 20 серпня, № 149 (432). — С. 15, 14
 • Почаїв піввіку тому // Ант. — № 19-21. — К., 2008. — С. 88-97.
 • Чоловік ангельської вдачі. Спогади про Миколу Косицького. — К.: Свято-Макаріївська церква, 2008. — C. 36-40).
 • Встречи с иудаикой / Подготовка материала, предисловие и примечания — Е. Котляр // Вісник ХДАДМ. № 12: Сходознавчі студії. Вип. 2. / Упорядники Є. Котляр, С. Рибалко, О. Коваль. — Х.: Харківська державна академія мистецтва та дизайну, 2009. — С. 200–213, іл.
 • Десять літ без Марії Примаченко — У кн.: Марія Примаченко 100. Статті, есеї, спогади, публікації, присвячені сторіччю Марії Примаченко / Упорядкування і редакція: Олександр Найден. — К.: Родовід, 2009. — С. 169–171.
 • Широкий світ і тихе світло Наталі Павленко — У кн.: Наталка Павленко. — Київ, 2009. — С. 45-49.
 • Георгій Ткаченко: особистість, паломник, художник, музикант (спогади про незабутнього друга та його розповіді) // Лаврський альманах. Випуск 25. — К., 2010. — С. 135–153, іл. Репринт: // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Випуск 7. — К., 2010. — С. 394–427.
 • Моя мистецька збірка // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція / збірник наук. праць. — К.: ТОВ «ХІК», 2010. — 324 с. (c. 118–132).
 • Наталя Павленко (1951–2008, Київ): «А може то Господня кара…» // Музейний провулок (Київ). — 2010. — № 1 (15). — С. 133–135 (спогади про колегу).
 • Збиральна кампанія у селі Войкове 1953 року. Спогад // Березанські відомості. — 2011. — 9 листопада, № 87 (1600). — С. 3.

Література

ред.
 • Протест проти репресій в 1965–1966 // Свобода (Ню Йорк). — 1968. — 11 жовтня. — С. 1.
 • Гунчак Тарас, Сольчаник Роман. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали. Том ІІІ. — [Ню Йорк]: Сучасність, 1983. — С. 238–241.
 • Soviet Ethnographer is Guest // The Church Window (Milbrae, California). — 1989. — 14 april. — No 196. — Р. 1.
 • [Про доповідь «Продовження традицій народного мистецтва в сучасній Україні» в Українському Музеї Нью Йорка] // Свобода (Ню Йорк). — 1989. — 10 травня.
 • Гість з України в У[країнському]М[узеї] // Свобода (Ню Йорк). — 1989. — 11 травня.
 • Данилейко В. Г. До питання про критерії українського народного мистецтва // Народна творчість та етнографія. — 1990. — № 3 (травень-червень). — С. 72-73.
 • Брюховецька Лариса. «Джальма», яку знімали в Березані // Кіно-Театр. — 1997. — № 2. — С. 45
 • Мистецтво України. Біографічний довідник за ред. А. Кудрицького. — К.: Українська енциклопедія, 1997. — С. 692.
 • Музиченко Любов. Святкуватимемо ювілей українського кіно у Березані // Березанські Відомості. — 1997. — 11 січня, № 4 (105). — С. 8.
 • Музиченко Любов. Віра у високе // Березанські Відомості. — 1997. — 22 січня, № 7 (108). — С. 3.
 • Народна культура зраненої землі: Каталог виставки «Пам'ятки історії та культури, зібрані в зоні Чорнобильської катастрофи» / Відповід. редактор Р. А. Омеляшко. — К.: Довіра, 1997. — С. 7.
 • Хто є хто в Україні. — К.: К. І.С., 1997. — С. 457–458.
 • Довідник Членів Спілки художників України. — К., 1998. — С. 132.
 • Герасимчук Тамара. Березанці — перші глядачі нового фільму про Шевченка // Березанські Відомості. — 1999. — 27 листопада, № 95 (396). — С. 1-2.
 • Романенко Любов. Відзначили день художника // Папірус (Переяслав-Хмельницький). — 1999. — 21 жовтня, № 42 (197). — С. 3.
 • Ушакова Наталія. Джерела духовного збагачення // Березанські Відомості. — 1999. — 13 жовтня, № 82 (383). — С. 1.
 • [Про відзначення 2000-річчя Різдва Христова в Березані, Київської обл. ] // Березанські Відомості, — 2000. — 15 березня, № 82 (426). — С. 3
 • Трохименко В. Вдячність моя щира // Миронівський край (Миронівка). — 2000. — 24 жовтня, № 87 (8199). — С. 4.
 • Хто є хто в Україні. — К.: К. І.С., 2000. — С. 431.
 • Омелян О. Я. Ант // Енциклопедія сучасної України. Т. 1. — К., 2001. — С. 537–538.
 • Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Вісник археології, мистецтва, культурної антропології «Ант», Наукове товариство ім. Миколи Трохименка оголошують конкурс на проект пам'ятника політв'язням, розстріляним у Сандармоху (Карелія, 1937 1938) // КіЖ. — 2002. — 24 липня, № 26 (3998). — С. 1.
 • [Малаш М.] Ант- журнал науковців // Україна. — 2002. — № 9 (1960). — С. 3.
 • Оголошують конкурс на проект пам'ятника політв'язням, розстріляним у Сандармоху (Карелія, 1937 1938) // Україна. — 2002. — 2 серпня, № 7-8 (1958–1959). — С. 10-11, іл.
 • Романова Наталья. Конфирмация «Антов» // Кіевскій телеграфъ. — 2002. — 24-30 июня, № 23 (116). — С. 29.
 • Пучков А. Ант: вісник археології, мистецтва, культурної антропології. К., 1999–2003. — № 1-12 // А. С.С. — 2003. — № 5 (46). — С. 111.
 • Сом-Сердюкова Елена. Территория критики // Зеркало недели. — 2003. — 22 февраля, № 7 (432). — С. 17.
 • Сом-Сердюкова Олена. Територія критики // Дзеркало тижня. — 2003. — 22 лютого № 7, (432). — С. 17.
 • Минко Евгений. Искусство научного взгляда // Понедельник (Киев). — 2004. — 26 января, № 3 (48). — С. 19.
 • Ткаченко Борис. Від історії фактів до історії ідей // Сумщина. — 2004. −12 червня, № 65 (18893). — С. 2.
 • Хто є хто в Україні. — К.: К. І. С., 2004. — С. 752.
 • Гнатенко Валентина.'' Від історії фактів до… історії ідей // Літературна Україна. — 2005. — 17 лютого, № 6 (5093). — С. 7.
 • Довідник НСХУ. — К., 2005. — С. 241.
 • Пучков А. Михайло Селівачов // Ант. — 2006. — № 16-18. — С. 88-90.
 • Сагайдак М., Пучков А. Михайло Селівачов: життєпис у контексті українського життя 2-ї половини XX ст. // Михайло Селівачов. Бібліографічний покажчик. — К., 2006. — С. 3-12.
 • Івашків Галина. Енциклопедист української орнаментики // Мистецтвознавчий автограф. Випуск 2. — Львів: ЛНАМ, 2007. — С. 269–270
 • Моїсеєнко Є. В. Журнал «Ант»: проблематика, характер та науковий рівень публікацій // Етнічна історія народів Європи. — Вип. 23.- 2007. — С. 89-92
 • Онищенко Володимир. Продовжувач слави роду свого // Шлях перемоги. — 2007. — 31 січня, № 5 (2748). — С. 7.
 • Шудря Євгенія. Дослідники народного мистецтва. Біобібліографічі нариси. — К., 2008. — С. 101–105.
 • Жихорська Антоніна. Ото вже ті капці… // Культура і життя. Всеукраїнський тижневик. — 2010. — № 1-2, січень. — С. 10.
 • Дунаєнко Анатолій. Березанський привіт ювіляру // Березанські відомості. — 2011. — 22 червня, № 46 (1559). — С. 2.
 • «В Україні є багато цінного, чого в Європі вже немає» (інтерв'ю з Тетяною Соловйовою) // Березанські відомості. — 2012. — 5 січня, № 1-2 (1616–1617). — С. 5.

Посилання

ред.