Світова лінія — фізичний термін, що визначає унікальний шлях об'єкта через 4-вимірний просторово-часовий континуум. Поняття «світова лінія» відрізняється від поняття «орбіта» або «траєкторія» (таких як орбіта планети у просторі або траєкторія вантажівки на дорожній мапі) наявністю часового виміру і зазвичай охоплює велику площу в просторово-часовому континуумі в якому сприйняття прямих шляхів перераховуються для того, щоб показати їх (відносно) більш абсолютні положення — пояснюючи природу спеціальної теорії відносності та гравітаційні взаємодії. Поняття світових ліній у фізиці було введено Ейнштейном. На сьогодні цей термін найчастіше застосовується в теорії відносності (тобто, загальна теорія відносності та спеціальна теорія відносності).

У широкому тлумаченні термін світова лінія застосовується для представлення будь-якої послідовності подій. Його використання не обмежується якою-небудь конкретною теорією. Таким чином, загалом, термін світова лінія може означати послідовність особистих людських подій (із зазначенням часу й місця, як вимірів), що відмічає собою історію людини — можливо починаючи з часу і місця її народження і до її смерті. Бортовий журнал судна є описом світової лінії судна, якщо він містить мітки часу, що відповідають кожному положенню. Світова лінія дозволяє розрахувати швидкість судна, враховуючи відстані за метрикою, що відповідає криволінійній поверхні Землі.

Див. також ред.

Примітки ред.

Література ред.

  • Світові лінії // Гіперпростір / Мічіо Кайку ; Пер. з англійської Анжела Кам’янець / Наук. ред. Іван Вакарчук. — Львів : Літопис, 2019. — С. 268-272.