Рідкі комплексні добрива

Рідкі комплексні добрива (РКД) (в Україні часто використовується російськомовна абревіатура ЖКУ - жидкие комплексные удобрения)  — це добрива, що знаходяться у вигляді водних розчинів і містять два, або більше поживних елементів. Найчастіше РКД відносять до групи фосфатних добрив. Найбільш масовими є концентровані рідкі комплексні добрива (РКД), що містить Азот (N) і Фосфати (Р) у співвідношенні 1:3. До них належать марки АРР (амонійно поліфосфатні) 10:34 і 11:37.

Зовнішній вигляд Рідких Комплексних Добрив

Рідкі комплексні добрива (РКД) поділяються на базові розчини (власне РКД) і суспендовані добрива (СРКД). Головною відмінністю між цими видами добрив є спосіб виробництва. Базові розчини виробляються переважно шляхом амонізації фосфатних чи поліфосфатних кислот. Суспендовані РКД є водним розчином твердих компонентів. Зі збільшенням доступності безбаластних (водорозчинних) добрив на українському ринку з'явилися підвиди РКД у виробництві яких можуть використовуватися проміжні технології. Наприклад до складу хімічних РКД може вводитися калій, або в процесі виготовлення суспендованих добрив використовується ортофосфорна кислота, або РКД є водним розчином безбаластних твердих добрив.


Види Рідких Комплексних добрив:

Хімічні (базові) РКД — є чистими розчинами фосфорної чи поліфосфатної кислоти і аміаку. Низько концентровані марки (наприклад NP 8:24) виробляються з ортофосфорної кислоти. Концентрація діючих речовин в РКД на основі ортофосфорної кислоти як правило не перевищує 30-32 %. Оскільки виникає проблема перенасиченості сольового розчину і випадіння осаду, під впливом низьких температур, або порушення сольового балансу. Високо концентровані марки (АРР 10:34 і АРР 11:37) виробляються на основі поліфосфатних кислот, або суперфосфорної кислоти яка є сумішшю групи поліфосфатних кислот. Поліфосфатні РКД є найбільш стабільними видами рідких комплексних добрив. Завдяки вмісту поліфосфатів, РКД 10:34 і 11:37 мають пролонговану дію, слугують оптимальною матрицею для більшості мікроелементів і агрохімікатів.

Рідкі Комплексні Добрива РКД / ЖКУ BLAU phos 10:34
Рідкі Комплексні Добрива РКД / ЖКУ  BLAU phos 10:34


Принципова схема виробництва фосфатних добрив
Спрощена схема виробництва РКД

Суспендовані РКД — є розчинами, або сумішами твердих солей. Діючі речовини знаходяться в такому виді РКД у вигляді суспензії. В класичних суспендованих РКД мінеральні компоненти знаходяться в рідині у вигляді твердих часток. Суспендуючим агентом найчастіше виступають глинисті мінерали. Останнім часом суспендовані РКД часто виготовляються з використанням безбаластних твердих добрив, які повністю розчиняються в воді. Основною перевагою суспендованих РКД є широкі можливості варіювання вмісту діючих речовин, порівняно висока концентрація і більш низька в порівнянні з хімічними РКД ціна. Негативними рисами суспендованих РКД є не стабільність при тривалому зберіганні, а також застереження при змішуванні з окремими агрохімікатами та добривами.

Суспендовані Рідкі Комплексні Добрива 8:22 ДЗМД
Суспендовані Рідкі Комплексні Добрива 8:22 ДЗМД


Основні агрономічні переваги Рідких Комплексних Добрив:

 1. Однорідність вмісту діючих речовин дає широкі можливості застосування РКД в точному землеробстві.
 2. Відсутність в складі вільного аміаку дозволяє здійснювати транспортування, зберігання і внесення РКД без додаткових заходів безпеки.
 3. Поліфосфатні РКД мають пролонговану дію і не схильні до переходу в недоступну для рослин форму навіть на карбонатних ґрунтах.
 4. Низькі втрати діючої речовини як при зберіганні так і після внесення.
 5. Поліфосфатні РКД є оптимальною матрицею для багатьох мікроелементів і агрохімікатів.
 6. Витрати на комплекс робіт з внесення РКД нижче ніж на внесення традиційних твердих добрив.
 7. Через більш високий коефіцієнт отримання рослинами поживних речовин з РКД, вартість одиниці ефективної діючої речовини з РКД нижче ніж з традиційних твердих добрив.

Методи внесення Рідких Комплексних Добрив:

На відміну від традиційних твердих фосфатних добрив (групи NP/NPK), Ріідкі Комплексні Добрива не потребують вологи і часу для переходу в активний стан. Тобто РКД є доступними рослинам образу після внесення в ґрунт. На цій відмінності базується основна особливість використання РКД в сільському господарстві. Рідкі Комплексні Добрива необхідно вносити якомога ближче до часу їх запланованого споживання рослинами. Тому найбільш розповсюдженими є передпосівне і припосівне внесення РКД .

Найбільш поширеними методиками внесення РКД:

- для культур рядкового (з широким міжряддям) висіву є внесення рідких добрив в посівне ложе (технологія In-furrow, POP-UP) , або нижче. чи нижче і вбік від посівного ложа (технологія Below-Seed placement, 5Х5 см);


- для культур суцільного висіву (або з малим міжряддям) може застосовуватися поверхневе внесення РКД обприскувачами для КАС з подальшим загортанням добрив в ґрунт;

Розміщення РКД за системою POP-Up та 5Х5 на прикладі кукурудзи
Розміщення РКД за системою POP-Up та 5Х5 на прикладі кукурудзи

При внесенні РКД необхідно враховувати низьку мобільність фосфатів у ґрунті. Тому необхідно розташовувати РКД в безпосередній близькості до коренів. Особливо на першому етапі розвитку. Досвід США демонструє, що РКД АРР 10:34 є оптимальним стартовим добривом.

"УТК ХимАльянс" - це українська багатопрофільна компанія, основним видом діяльності якої є виробництво рідких комплексних добрив (РКД) марки BlauPhos. https://utk.in.ua/

[1][2]

[3][4][5][6][7]

 1. под редакцией Х.Р. Руставмова, Коллектив (1971). Химия и технология минеральных удобрений (російською). Ташкент: Издательство "ФАН". ISBN 673 Перевірте значення |isbn= (довідка). 
 2. Рубан, Сергій (14.02.2020). Другий шанс рідкого фосфору. Агроном (українська). 
 3. Соколовский А.А. , Яшке Е.В. (1979). Технология минеральных удобрений и кислот (російською). Москва: издательство "Химия". с. 386. ISBN 460 Перевірте значення |isbn= (довідка). 
 4. Рубан, Сергій (19.12.2019). ЯК ЗМІНИТИ ПІДХОДИ І НЕ БУТИ ОШУКАНИМ. Зерно (українською). 
 5. Логінова, Ірина (07.12.2018). Рідке комплексне добриво – на шляху до підвищення врожайності пшениці. Агроном (українською). 
 6. Юрій Гринько, Дарія Харитонова (19.04.2019). Внесення рідких добрив із посівом. Агроном (українською). 
 7. Москвичев А.Ю. и Гузенко А.Ю. (18.12.18). Применение ЖКУ марки 11-37-0при возделывании подсолнечника на южном черноземе Волгоградской области. IPNI (російською). 
Основні технології внесення РКД
Основні технології внесення РКД