Бори́с Микола́йович Роже́ственський (14 грудня 1874, Перм — †11 січня 1943) — український учений у галузі агрономії, член Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна (з 1935).

1893 року закінчив Віленську гімназію, поступив до Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва.

У 1897 році стає завідувачем дослідної ділянки в господарстві Олексіївка Наталчиного маєтку (Харківська губернія).

В 1901–1902 роках працює в мережі дослідних полів, Всеросійське товариство цукрозаводчиків — роз'їзний помічник завідувача мережею.

Працював на Іванівській дослідній станції (1902–1907), в Українському науково-дослідному інституті рослинництва (Харків) і Харківському сільськогосподарському інституті (1931–1941; з 1934 професор).

1909 організував Харківську селекційну станцію, якою керував упродовж 18 років.

Праці з питань угноєння, методики дослідної праці тощо.

Література ред.

 • Главнейшие выводы полевых опытов 1913–1917 гг. : отчет. Вып.13 / Б. Н. Рожественский, Э. И. Заславский ; Харьк. обл. с.-х. опыт. ст., отд. полеводства. – Харьков : Изд. отд. Наркомзема УССР, 1922. – 110 с.
 • Екатеринославские коллективные опыты : методика / Б. Н. Рожественский, М. М. Вольф. – Екатеринослав : [б. в., 1910]. – 149 с.
 • Картофель : по данным Харьк. обл. с.-х. опыт. ст. Вып.11 / Б. Рожественский ; НКЗ, Харьк. губ. земел. отд., Бюро опыт. дела. – Харьков : Всеукр. гос. изд-во, 1921. – 8 с.
 • Методика опытно-исследовательского дела по полеводству / Б. Рожественский. – Киев : Россельхозиздат. – 1958. – 220 с.
 • Обзор результатов полевых опытов отдела полеводства Харьковской областной с.-х. опытной станции / Б. Н. Рожественский. – Харьков, 1948. – 296 с.
 • Поднимем урожай / Б. Н. Рожественский. – Харьков, 1921. – 8 с.
 • Приемы, увеличивающие точность в полевом методе : науч. изд. / Б. Н. Рожественский. – Ахтырка : Тип. А. П. Расторгуевой, 1910. – 39 с.
 • Про просо / Б. М. Рожественський // Зерн. госп-во. – 1939. – No 2. – С. 62–64.
 • Сівозміни України / Б. М. Рожественський // Зерн. госп-во. – 1939. – No 2. – С. 28–37.
 • Сроки посева / Б. Н. Рожественский // Хлебороб-кооператор. – 1918. – No 5/6. – С. 113–115.
 • Тезисы к докладу «Задачи опытного дела в связи с перспективами развития сельского хозяйства» : науч. изд. / Б. Н. Рожественский. – Харьков : 4-я Гос. тип., [1917]. – 11 с.
 • Труды Ивановской сельскохозяйственной опытной станции П. И. Харитоненко : науч. изд. Вып. 4. Продолжение результатов полевых опытов за трехлетие 1904–1906 г. / Б. Н. Рожественский, О. Ф. Гельмер [и др.] ; сост. Б. Н. Рожественский. – Ахтырка : Тип. А. П. Расторгуевой, 1910. – 195 с. : табл.

Посилання ред.