Регіональна політика Європейського Союзу

Регіональна політика ЄС або «Політика згуртування» — політика, яка має на меті покращення економічного добробуту регіонів Європейського Союзу, а також запобігання регіональної диспропорції. Понад третини бюджету ЄС витрачається на подолання економічних, соціальних і територіальних розбіжностей ЄС, реструктурізацію занепалих індустріальних зон і розвиток аграрного сектору. Ця політика має сприяти підвищенню конкурентоспроможності регіонів, заохоченню економічного зростання і створенню нових робочих місць. Заходи також спрямовані на розв'язання більш широкого проблем, які несе нова доба,зокрема кліматичні зміни, енергопостачання і глобалізація.

   Eligible under Convergence objective
   Phasing out eligibility under Convergence objectives
   Eligible under Regional competitiveness and employment objective
   Phasing in eligibility under Regional competitiveness and employment objective.